तुलसी पर संस्कृत निबंध (Essay on Tulsi in Sanskrit)

Admin
0

तुलसी पर संस्कृत निबंध (Essay on Tulsi in Sanskrit)

तुलसी पर संस्कृत निबंध: तुलसी एकः औषधिवृक्षः। तुलसी इत्यस्य पदस्य अर्थः यस्य तुलना नास्ति इति। तुलसीगुल्मस्य उद्भवस्थलं भूमध्यसागरीय-समभूमिः, इति आवण्टनदृष्ट्या मतमेकम् अस्ति। विष्णुवल्लभा, सुखसुन्दरी, श्री कृष्णवल्लभा, वृन्दा, वैष्णवी इत्यादीभिः पवित्रनामैः विभूषितः तुलसीवृक्षः। सर्वरोगनिवारकः जीवनशक्तिवर्धकः अयं तुलसीवृक्षः हिन्दुजनैः देवीरूपेण पूज्यते। यतोहि एतादृशी सुगन्धित-सुलभ-औषधिः नस्ति कापि। तुलसीवृक्षस्य धार्मिकमहत्वमस्ति इत्यस्मात् प्रायः प्रतिगृहे वृक्षोऽयं विराजते। तुलसीवृक्षस्य बहुभेदाः सन्ति। तेषु प्रमुखौ श्वेत-कृष्णौ। साधारणतः सिक्तमृत्तिकायां तुलसीवृक्षस्य अधिकवृद्धिः भवति। तुलसी एकः शाखप्रधान-गुल्मजातीयवृक्षः। पूर्णाङ्गवृक्षस्य उच्चता७५-९० से मि भवति। शाखाः प्रशाखाः मृदुकठिनाः तथा चतुष्कोणाकाराः भवन्ति। अस्य वृक्षस्य पत्रस्य दैर्घ्यं प्रायः २-४ इञ्च् पर्यन्तं भवति। पत्राणां कौणिकविभाजनं दृश्यते।

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !