Tuesday, 23 January 2018

मम प्रिय अध्यापक संस्कृत निबंध। Essay on my teacher in sanskrit

मम प्रिय अध्यापक संस्कृत निबंध। Essay on my teacher in sanskrit

my teacher sanskrit essay

सुनीता दुबे मम कक्षाध्यापिका अस्ति। सा अस्मान् आंग्लभाषाम् समाजशास्त्रम् च अध्यापयती। सा सुष्ठुतरम् पाठयति अस्मान्। कदाचित् रुचिकराः कथाः कथयति। कथाभिः सा अस्मासु सद्गुणानाम् सिञ्चनम् करोति। प्रथमहोरायाम् अस्माकं नामावलिपठनेन सा उपस्थितिपत्रके अंकयती। सा अस्मत् शुल्कम् स्वीकरोति प्रतिग्रहपत्राणि च यच्छति। सा अस्माकं प्रगतिपत्रकाणि सज्जीकरोति। आवश्यकतानुसारम् सा अस्माकं मातापितृभ्याम् मिलति। सा समयानुवर्तिनी, सदया, सस्नेहा च। वयं तस्याः आज्ञाधीनाः ताम् आद्रियामहे।

SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments: