Friday, 18 October 2019

બુક સેલરને પત્ર ગુજરાતી ભાષામાં - Letter to Bookseller in Gujarati Language

બુક સેલરને પત્ર ગુજરાતી ભાષામાં - Letter to Bookseller in Gujarati Language

Letter to Bookseller in Gujarati Language : Today, we are providing બુક સેલરને પત્ર ગુજરાતી ભાષામાં For class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12. Students can Use Letter to Bookseller in Gujarati Language to complete their homework.

બુક સેલરને પત્ર ગુજરાતી ભાષામાં - Letter to Bookseller in Gujarati Language

ખપાટીઆ ચક્લા, સુરત
તા. 10/18/2019 
બુકસેલર બાલુભાઈ કરસનદાસ,
આ ચિઠ્ઠી લાવનાર મારા નોકર રામજીને નીચે જણાવેલી ચોપડીઓ આપશો. એને દસ રૂપિયા આપેલા છે. તેમાંથી ચોપડીઓના પૈસા કાપી લઈ બાકીના પૈસા એને પાછા આપશો. ચોપડીઓની કમિશન કાપીને શું કિંમત લીધી તે એક કાગળ પર લખી મોકલશો.
ચોપડીઓની યાદી – 
 • ત્રિવેદી વાચનમાળા પુસ્તક ૫ મું નગ - ૧ 
 • દિવાનજીકૃત ભૂગોળ ભાગ બીજે - ૧ 
 • માર્ડનને હિંદનો ઈતિહાસ 
 • કોરી ૮૦ પાનાની નોટ
લી. મનહરલાલ છગનલાલ
દલાલની સલામ
Letter to Doctor in Gujarati Language - ડોક્ટરને પત્ર ગુજરાતી ભાષામાં

Letter to Doctor in Gujarati Language - ડોક્ટરને પત્ર ગુજરાતી ભાષામાં

Letter to Doctor in Gujarati Language : Today, we are providing ડોક્ટરને પત્ર ગુજરાતી ભાષામાં For class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12. Students can Use Letter to Doctor in Gujarati Language to complete their homework.

Letter to Doctor in Gujarati Language - ડોક્ટરને પત્ર ગુજરાતી ભાષામાં

ગોધરા, કાઝીવાડા
તા. ૨૪-૫-૨૬
મહેરબાન ડાકટર સાહેબ,
ગઈ કાલની દવાથી દાદાજીની તબીઅત ઠીક લાગે છે. રાત્રે ઊંધ. પણ ઠીક આવેલી. સવારમાં તાવ બીલકુલ ઉતરી ગએલો પણ તડકો ચઢતાં પાકે ચઢયો છે. અત્યારે ૧૦૦° છે. સેક કરવાથી પાંસળીને દુખાવો નરમ પડી ગયો છે, પણ ગઈ કાલનો એકે દસ્ત થયો નથી. ઉપરની હકીક્ત ધ્યાનમાં લઈ આપને એગ્ય લાગે તેવી દવા આપવા મહેરબાની કરશો.
લી. સેવક 
મહેન્દ્ર મનુભાઇની સલામ
Read also : 
Letter to father in Gujarati - ગુજરાતી ભાષામાં પિતાને પત્ર

Letter to father in Gujarati - ગુજરાતી ભાષામાં પિતાને પત્ર

Letter to Father in Gujarati Language : Today, we are providing પિતાને પત્ર ગુજરાતી ભાષામાં For class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12. Students can Use Letter to Father in Gujarati Language to complete their homework.

Letter to Father in Gujarati - ગુજરાતી ભાષામાં પિતાને પત્ર

અંક્લેશ્વર, સોની ફળીઉં 
તા. 10/18/2019.
ચિ. ભાઈ ધનસુખ,
 તારો પત્ર મળે છે. વાંચી બીના જાણી છે. બે ત્રણ દિવસમાં તે મંગાવેલું નાણું મોકલાવી દઈશ. કપડાં સીવાઈ આવે એટલે પહેરવા કાઢજે અને અવારનવાર ઘોવડાવેલાં કપડાં પહેરજે. 

અભ્યાસમાં કાળજી રાખજે પણ સૌથી વધારે શરીરની સંભાળ રાખજે. સવારમાં નિયમિત કસરત કરવાની અને સાંજે ખુલ્લી હવામાં ફરવા જવાની ટેવ પાડજે. તને મોડા ઊઠવાની ટેવ છે તે હવે છોડી દેજે.

દર અઠવાડીએ ક્યા વિષયની પરીક્ષા થઈ અને તેમાં તારા કેટલા માર્ક આવ્યા તે લખ્યા કરજે, કે જેથી તારો અભ્યાસ કેવો છે તે મને સમજાય.
લી. હરિલાલ ઉમિઆરામ ભદ્રના
આશિષ.

Thursday, 17 October 2019

મિત્ર ને પત્ર ગુજરાતી ભાષામાં - Letter to Friend in Gujarati Language

મિત્ર ને પત્ર ગુજરાતી ભાષામાં - Letter to Friend in Gujarati Language

Letter to Friend in Gujarati Language : Today, we are providing મિત્ર ને પત્ર ગુજરાતી ભાષામાં For class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12. Students can Use Letter to Friend in Gujarati Language to complete their homework.

મિત્ર ને પત્ર ગુજરાતી ભાષામાં - Letter to Friend in Gujarati Language

સેતાનફળીઆ, સુરત
તા. ૨૧-૫-૨૬ 
પ્રિય મિત્ર કિશોરલાલ,
તને ખબર છે કે આજે મારી વરસગાંઠ છે. મારા પિતાજીએ આજે મારા દોસ્તારને એક નાની ઉજાણી આપવાનું નકકી કર્યું છે, માટે તું તારા પિતાજીની રજા લઇને તારા નાના ભાઈને તેડીને સાંજે પાંચ વાગે જરૂર મારે ઘેર આવી પહોંચજે.
લી. તારો પ્રિય મિત્ર 
મગનલાલ ચીમનલાલ 
School Leave Application in Gujarati Language - ગુજરાતી ભાષામાં સ્કૂલ લીવ એપ્લિકેશન

School Leave Application in Gujarati Language - ગુજરાતી ભાષામાં સ્કૂલ લીવ એપ્લિકેશન

School Leave Application in Gujarati Language : Today, we are providing ગુજરાતી ભાષામાં સ્કૂલ લીવ એપ્લિકેશન For class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12. Students can Use School Leave Application in Gujarati to complete their homework.

School Leave Application in Gujarati Language - ગુજરાતી ભાષામાં સ્કૂલ લીવ એપ્લિકેશન

પટેલ ફળીઉં, કતારગામ
તા. ૨૦-૫-૨૬ 
પૂજ્ય ગુરુજી,
ગઈ કાલે સાંજે નિશાળેથી ઘેર ગયા પછી ટાઢ વાઈને મને તાવ ચઢળે છે તે હજુ સુધી ઉતર્યો નથી, એટલે બેત્રણ દિવસ સુધી મારાથી નિશાળમાં આવી શકાશે નહિ, માટે કૃપા કરીને મારી માંદગીની રજા પૂરશેજી.
લી. આજ્ઞાંક્તિ વિદ્યાર્થી 
મગનલાલ ચીમનલાલ શાહના
દંડવત પ્રણામ
વર્ષાઋતુ નિબંધ ગુજરાતી - Varsha Ritu Nibandh Gujarati Ma

વર્ષાઋતુ નિબંધ ગુજરાતી - Varsha Ritu Nibandh Gujarati Ma

Varsha Ritu Nibandh Gujarati Ma : Today, we are providing વર્ષાઋતુ નિબંધ ગુજરાતી For class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12. Students can Use Varsha Ritu Nibandh Gujarati Ma to complete their homework.

વર્ષાઋતુ નિબંધ ગુજરાતી - Varsha Ritu Nibandh Gujarati Ma

વર્ષની ઋતુઓ છ છેઃ હેમંત, વસંત, ગ્રીષ્મ, વર્ષ, અને શરદ. તેમાં વર્ષો મુખ્ય છે. દુઃખ જઈ સુખ આવે તે જેમ મીઠું લાગે છે, તેમ ગ્રીષ્મઋતુના પ્રચંડ તાપે તપેલાં જીવજંતુ ને વનસ્પતિ શીતળતા પ્રાપ્ત કરે, અને સૃષ્ટિમાં નવચેતન પ્રગટે, તેથી વર્ષાઋતુ આલ્હાદક ને રમણીય લાગે છે.

ગ્રીષ્મ ઉતરી વર્ષની શરૂઆત થાય, ત્યારે દેવ દાનમાં યુદ્ધ મચે, ને તેના અલૌકિક ઉત્પાતથી આખું વિશ્વ ખળભળી ઊઠે. પૃથ્વી પરના જે તે વખતે ધ્રુજી ઉઠે, છળી મરે, અને બી જઈ ઘરમાં ભરાઈ રહે. આ તુમુલ યુદ્ધમાં તેપના ગોળા જેવો વાયુને સુસવાટ થાય, તોફાની પવને વૃક્ષને હચમચાવી મૂકે, ક્ષિતિજમાં ઉપરા ઉપરી વીજળીના ચમકારા થાય, વાદળાંમાં કડાકા ને ભડાકા થાય, અને આખું આકાશ ગર્જનાઓથી ગાજી રહે.

જંગલોમાં ને પર્વતની ખીણમાં મેઘગર્જનાના પ્રતિધ્વનિ થાય. તેને લીધે પશુપક્ષીઓ ને બીજા જીવો ત્રાસી ઊઠે. સિંહ તેની સામે તડુકી ઊઠી ગર્જના કરે અને મયૂર ટહુકાર કરે. આવે વખતે પતિત દશામાં પડી રહેલી ધૂળ વિટળીએ ઉંચે ચઢી માનને આંજી નાખે, ને હેરાન કરી પૂર્વનું વેર લે.

આવા આવા ઉત્પાત થાય, તેથી ઇકદેવ પિતાનાં વાદળાંના લશ્કર સાથે આવી પહોંચે, પૃથ્વી ઉપર મેઘાડંબર છવાય, સપ્તરંગી સુરચાપ ખેંચેલું દષ્ટિએ પડે, મહેન્દ્રના પ્રતાપે ઠંડા પવનની લહેર છૂટે, અને પછી મુસળધાર વૃષ્ટિ થાય. આથી સર્વ તફાની શક્તિઓ વિરમે, વ્યાકુળ બનેલી સૃષ્ટિ શાંત થાય, અને પૃથ્વી ઉપર શાંતિનું રાજ્ય સ્થપાય, છતાં પણ સલુણી સંધ્યા ક્રોધમાં રાતીચોળ બનેલી ડુંગરડાંમાં દેખાવ દે.

આ મંડાએલાં યુદ્ધ એક વખતથી શાંત ન થાય. મેઘાડંબર અવારનવાર રહ્યાજ કરે. મેઘધનુષ્ય ખેંચાએલાં જ રહે, પૂર્વને પશ્ચિમ દિશાએ, લઢાઈ કરવા સજજ થએલાં વાદળાંને, ડુંગરડાં રૂપે ચઢાવ નજરે પડે, અને વાદળીઓની નાની નાની ટુકડીઓ આમ તેમ દેડ્યા જ કરે. કદાચ જે ફરીથી સુહનાં મંડાણ થાય તે એકદમ અણધાર્યો મેટી ધારે મેઘ તૂટી પડે, વરસાદની ઝડીઓ પડે ને હેલી મચે, નદીનાળાં પાણીથી ભરચક થઈ રહે, પાણીના ધંધ પડતા સંભળાય, નદી ઉપરનાં ગામે ખેંચાઈ જાય, ઘરે તૂટી પડે, ઝાડો ભાગી પડે, જવા આવવાના રસ્તા બંધ થાય, અને પૃથ્વી જાણે પાણીમાં ડુબી જતી હોય એમ લાગે.

પૃથ્વી પર વર્ષાઋતુનાં રાજ્ય થાય; તેથી પૃથ્વી પર વર્ષભર ચઢેલો મેલ ધોવાય, અને પૃથ્વીના સર્વ અંગે-વૃક્ષ, પર્વત, વગેરે નહાય. આમ સૂાષ્ટ ઉજવળ અને શીતળ બને.

આ વૃષ્ટિ દરમિઆન પૃથ્વીનાં પડોમાં સીઝાઈ રહેલાં બીમાં નવા પ્રાણ મુકાય ને નવા ફણગા ફૂટે. એ ફણગાઓથી પૃથ્વીએ ઘેરા લીલા રંગની સાડી ધારણ કરી હોય એમ લાગે. આ કુમળા અંકરે સૂર્યના પ્રચંડ તાપે કરમાઈ જાય નહિ, માટે વાદળીઓ દોડાદોડ કરી મૂકે અને તેની રક્ષા કરે. તે કુમળી વનસ્પતિને સ્નાન કરાવે ને સંભાળપૂર્વક ઉછેરે.

આમ યુદ્ધનાં તેફાન શાંત થતાં પર્વતોના દેખાવ રમણીય લાગે, પક્ષીઓના મધુર કલરવ સંભળાય, થનથન કરતા મયૂરના મીઠા પ્રલાપ થાય, કાયેલના મનહર ટહુકારથી વાડીએ ગાજી રહે, ગંદકી દૂર થાય, અને હવા ચાખી ને ભીની બને. વળી વનસ્પતિ નવયૌવન પ્રાપ્ત કરી ઝેલા ખાતી દેખાય, વિવિધ પુષ્પથી અને તેની સુગંધીથી ખેતરો ને વાડીઓ મહેકી રહે; નદી, સરોવર, ને જળાશયે પાણીથી ભરપુર બને, નવીન ઘાસ ને ધાન્ય ખેતરે રમણીય દેખાય, ટૅરોને મનમાન્યો ચારે મળે, પક્ષીઓને આનંદ મળે, સૂર્યનાં કિરણે અનેરા રંગ ખીલે, અને પ્રાત:કાળે ને સાયંકાલે અપૂર્વ દેખાવો જણાય. આ પ્રમાણે પૃથ્વી અને હર રૂપ ધારણ કરે તેથી માનના આનંદનો પાર રહે નહિ. સર્વ આનંદના ઉત્સવ ઉજવે ને ઉજાણીઓ કરે.

જે જગતમાં અવનવું ચેતન લાવે, ને બીજમાત્રમાં પ્રાણની પાંખ વિકસાવે તે વર્ષાઋતુ જ્યારે પૃથ્વી પર પધારે, ત્યારે પૃથ્વી પંચરંગી પહેરવેશ ધારણ કરે, ને તેનાં પોતાં પગલાંને પ્રેમ–પુખેથી વધાવે એ સ્વાભાવિક છે.
ભણ્યા પછી શું કરશો? ધંધાની પસંદગી–હું શું થઈશ?

ભણ્યા પછી શું કરશો? ધંધાની પસંદગી–હું શું થઈશ?

ભણ્યા પછી શું કરશો?  ધંધાની પસંદગી–હું શું થઈશ? 

હું શું થઈશ, એને હું જ્યારે વિચાર કરું છું, ત્યારે હું બહુજ મુઝાઈ જાઉં છું અને વિચારવમળમાં ગોથાં ખાઉં છું. આ કારણે આ વિકટ પ્રશ્નને વિચાર કરવાનું મેં માંડી વાળ્યું છે. મને એમ લાગે છે કે પરીક્ષકે પરીક્ષામાં આવા પ્રશ્નો વિદ્યાર્થીઓને પૂછી મુંઝવણમાં નાંખી તેમના જીવનને શા માટે વધુ હતાશ કરતા હશે ?

મારા બાપદાદાને ધધો કારીગરીનો છે. મારા દાદા વાત કરતા હતા કે આપણી કારીગરી ઠેઠ કાશીના ઝાંપા સુધી વખણાતી, પરંતુ વર્તમાન યાંત્રિક યુગને પરિણામે અમારે હાથકારીગરીને એ હુન્નર નાશ પામ્યો. મારા પિતાએ સારી નોકરી મળે એ હેતુથી મને ભણાવ્યો છે. એમની આશા કેવી સફળ થાય છે એ હવે જોવાનું છે?

અમારી પાસે ઝાઝી મિલ્કત નથી. એક નાનું ઘર, અને થોડી જમીન. મારા પિતા એક કારખાનામાં નેકરી કરે છે. એમના ઉપર અમારા આખા કુટુમ્બનો આધાર. મારી માતા દળણાં ખાંડણ કરતી, પણ સંચા થવાથી એ આવક પણ ગઈ

આ સ્થિતિમાં મારે શું કરવું? જે એંજીનીયર, ડોકટર, કે વકીલ થવાની ઈચ્છા કરું તે એ મારી શક્તિ વગરની વાત છે. વળી, એ ધંધે મારા વિચારોથી પણ વિદ્ધ છે. ડોકટરે રોગે એાછા કરવાને બદલે વધારે છે. વકીલો પ્રજાનું સંપબળ વધારવા કરતાં કંટા-કજીઆ વધારે છે, અને એંજીનીઅર મોટા સાંચા ચલાવી ભાલની હરિફાઈ કરી હુન્નર કારીગરીને નાશ કરી પ્રજાને બેકાર બનાવે છે. એટલે આ બધું મારા જીવનને અનુકૂલ નથી.

સરકારી નોકરી કદાચ મળી શકે. જો કે સંપૂર્ણ લાગવગ વગર તે બની શકે નહિ. તે પણ નોકરી કરવી એ મારા સ્વભાવને જ અનુકૂળ નથી. સ્વતંત્ર જીવન સૌ કેઈને ગમે, અને મને પણ ગમે.

મારા ભાવિ જીવનમાં મારા આખા કુટુમ્બનું પિષણ કરી શકું એટલી ધનપ્રાપ્તિ તે ભારે કરવી જ જોઈએ. મારા પિતાની ઈચ્છા કેઈ દુકાન ભાડે રાખી વેપાર કરાવવાની છે, પણ આપણે વેપાર માત્ર પરદેશી માલ ઘુસાડવાનું છે. એ મારા દિલને ખટકે છે; છતાં પણ વેપાર કરવા માટે અમારી પાસે મુડી જ નથી. મારા પિતાને એ મેટી ચિંતા છે. મુડીવાળા વ્યાજમાં, અને દુકાનના માલીકે ભાડામાં કમાણીને મોટો હિસ્સા ખેંચી જાય છે. આ પણ એક મુંઝવણ છે.

દેશ સેવામાં મેં નાની ઉંમરથી બહુ સ્વમાં સેવ્યાં છે. હું કઈ દેશસેવકને જોઉં છું ત્યારે મારી છાતી હર્ષથી ફુલાય છે, પરંતુ હું મારું પિષણજ કરવાને અશકત હોઉં ત્યાં સુધી બીજાની સેવા શું કરવાનો હતો? મારી પાસે નથી વિદ્યા, નથી પૈસે, કે નથી શારીરિક બળ. ધારોકે થઈ શકે તેવી સેવા કરું તે પછી મારું અને મારા કુટુમ્બના પિોષણનું શું?

આ અંગ્રેજી કેળવણી વિદ્યાર્થીઓને નિષ્ક્રિય અને માબાપોને ઉદાસીન બનાવે છે. માજશેખ, વિલાસ અને એશઆરામ વધારે છે. તે વ્યક્તિત્વને વિચારસ્વાતંત્ર્ય ગુમાવી બેસે છે. ન ધંધો શરૂ કરવામાં સાહસ, સતત ઉદ્યોગ, ત્રેવડ, વગેરે જોઈએ, એ તેનામાં રહેતાં નથી. કેળવણથી આપણું ગૌરવ વધ્યું છે એમ માની હલકે ધંધો કરતાં તેમને શરમ આવે છે. આ બધું મારામાં પણ છે એનું હવે મને ભાન થાય છે.

આ બધા સંજોગે જોતાં અને વિચાર કરતાં હું એવા નિર્ણય ઉપર આવું છું, કે જે ધંધાથી કુદરત–પ્રભુના સાનિધ્યમાં રહી શકાય છે, જેનાથી સ્વતંત્ર જીવન ગુજારી શકાય છે, તક મળે દેશસેવાનાં સ્વપ્નાં પણ સિદ્ધ કરી શકાય છે, અને જેથી મારે લીધે જગતના કોઈ પણ જીવને સહન કરવાનું રહેતું નથી, એ ખેતીને ધંધે હું સ્વીકારીશ, અને ધરતીમાતાને ખાળે જઈ બેસીશ. એક સુંદર વાડી બનાવીશ, તેનાં મીઠાં ફળ ખાઈશ ને ખવરાવીશ, મારા આખા કુટુંબને સહાય કરીશ, અને તેમની સહાય લઈશ. મોટી મુંઝવણ હતી કે હું શું થઈશ ? હવે જવાબ એજ કે આદર્શ ખેડુત ! પ્રભુ! મારી આશા પૂર્ણ કરે !
વિવેક અને માન્યતા નિબંધ ગુજરાતી

વિવેક અને માન્યતા નિબંધ ગુજરાતી

વિવેક અને માન્યતા નિબંધ ગુજરાતી

માણસ અને બીજાં પ્રાણી વચ્ચે મુખ્ય તફાવત વિવેક બુદ્ધિનેજ છે. આહાર, નિદ્રા, ભય અને મથન. એ ચાર ગુણ માણસ અને બીજાં પ્રાણીમાં સામાન્ય છે. ફકત ઉપર કહેલી ઉત્તમ શક્તિ વડેજ માણસનું શ્રેષ્ટપણું મનાય છે. એ ગુણ દુનિઆદારીમાં બહુ કામને છે. એનાથી મહાન કાર્ય પાર પાડી માણસ દુનિઆનો ફેર સુખકારક રીતે પાર પાડે છે. વિવેક રાખવાના જૂદા જૂદા પ્રકાર છે. ગૃહવિવેક, વાણી વિવેક, ખર્ચ વિવેક અને પિતાના સંબધમાં આવતા બરેબરીઆ, મોટા કે હલકા દરજ્જાના માણસે સાથે વર્તવાને વિવેક એ મુખ્ય વિવેક છે. ગૃહવિવેક એટલે ઇરની શોભા વધે તેને માટે સારી રીતે વરતવાના નિયમ રાખવા તે. આપણે ઘેર કોઈ પણ આવે તે તેને યથાયોગ્ય માન આ પી બરાબર બરદાશ કરવી. અને તેને કામકાજમાં બનતી મદદ આપી જતી વખતે માન આપવું તેમ આપણે ત્યાં આવનાર મોટા માણસ, મિત્ર, અને હલકી જાતના સાથે રીતસર વાતચીત કરી તેને પ્રસન્ન ચિત્તે વિદાય કર અને ઘરનાં બૈરાં છેકરાં પણ તેને મેગ્ય સત્કાર આપે. એ ગૃહવિક છે. પોતાની પેદારા ઉપર નજર રાખી ખર્ચ ખુંટણ કરવું કે વૈભવ ભોગવ. એ ખર્ચ કરવાને વિવેક છે. પોતાને ઘેર આવનાર મનુષ્ય જોડે અગર રસ્તે જતાં મળતા મનુષ્ય સાથે તેમના અધિકાર તરફવિચાર કરીને મધુર વાણીથી બેલીને તેમને ખુશી રાખવા. એ વા

વિવેક છે. અભિમાન કે મોટાઈના શબ્દ ન બોલવા તેમ તેછડાઈના શબ્દ ન વાપરવા, એ વાણીવિવેક છે. એ પ્રમાણે આ સંસારમાં કામ પ્રસંગે રાખવાના જુદા જુદા વિવેક છે. એથી માણસનું મન હમેશાં સુખચેનમાં રહે છે. અને સંસારી કામકાજ સરળ રીતે પાર પાડીને તે સુખી થાય છે. જુદા જુદા સ્વભાવના અને જુદી જુદી પાયરીના માણસ આપણી સંગતમાં આવે, એ બધા જોડે જ આપણે સારે મેળ રાખી શકીએ, એમ બન૬ એ ઘણા અનુભવ અને વિચારનું કામ છે. તે પણ એટલું તે ખરું છે કે, યથાયોગ્ય માન દઈ સલુકાઈથી વરતતાં હરકત આવશે નહીં. બાળકોના રક્ષણ કર્તા અને શિક્ષકોએ આ બાબત ઘશું કાળજી રાખી વર્તવું જોઈએ, કેમકે બાળકોને વિવેક શીખવાનું સ્થળ એજ છે. કેટલાંક ખાનદાન ઘરનાં બાળક, ચાકર નોકર અને બૈરાં વગેરે, બેલવા ચાલવામાં અને બીજો વિવેક રાખવામાં ચતુર હોય છે, તેનું કારણ તે ઘરના વડીલોની સારી રીત ભાતજ છે. એક અવિવેકી માણસ પોતાના સંબંધી, અને પરાયા માણસ સાથે મેળ રાખી શકતું નથી, તેના ઘરનાં છોકરાં વગેરે પણ એવાજ નીવડે છે, અને તેને પસે કે વૈભવ ભોગવવાને માટે તેને ઘણી હરકત આવી પડે છે. વિવેકની ડગલે ડગલે જરૂર પડે છે, અને તે અનુભવ તથા સત્સંગથી શીખી શકાય છે, માટે એ બાબ

ધ્યાન રાખવું જોઇયે. આપણું શાસ્ત્રમાં પણ એ ગુણની કેટલી મેટાઈ માનેલી છે.? “વિવેજો રામો નિષિ.”

Wednesday, 16 October 2019

એરોપ્લેન (હવાઈ વિમાન) નિબંધ ગુજરાતી - Aeroplane Essay in Gujarati

એરોપ્લેન (હવાઈ વિમાન) નિબંધ ગુજરાતી - Aeroplane Essay in Gujarati

Aeroplane Essay in Gujarati Language : Today, we are providing એરોપ્લેન (હવાઈ વિમાન) નિબંધ ગુજરાતી For class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12. Students can Use Essay on Aeroplane in Gujarati Language to complete their homework.

એરોપ્લેન (હવાઈ વિમાન) નિબંધ ગુજરાતી - Aeroplane Essay in Gujarati

 • ઉડ્ડયનના પ્રયાસ.
 • બનેની બનાવટ. 
 • એપલીન, અને ચાલીન. 
 • એરોપ્લેન-હવાઈ વિમાન. 
 • એરોપ્લેનની રચના. 
 • ઉપસંહાર, સાર અસાર.
વિજ્ઞાનની નવી શેમાં એક ચમત્કારી શોધ હવામાં ચાલતી બનવાની છે. આકાશમાં ઊડતાં પક્ષીઓ જોઈ માણસને પણ ઊડવાની ઈચ્છા થઈ આવી; અને તેને માટે જર્મની, ફ્રાન્સ, અમેરિકા, ઈટાલી અને રૂશિઆની પ્રજાએ સેંકડો પ્રયત્ન કર્યો છે. છેવટ તેમાં સફળતા પણ મળી છે. અને મુસાફરીના ઉત્તમ સાધન તરીકે વિમાનની ઉપયોગિતા પુરવાર થઈ છે.

જે પ્રમાણે પાણીથી હલકા પદાર્થો પાણીમાં તરે છે, તે પ્રમાણે હવાથી હલકા પદાર્થો હવામાં પણ તરે, એ સિદ્ધાંત ઉપર બલૂને અને પેલીને રચાયાં છે. ગરમ હવા સાધારણ હવા કરતાં હલકી છે. ગરમ હવા ભરી મેન્સ ગેલ્ફર નામના ભાઈઓએ ૩૫ ફૂટ પહોળું એક ગોળાકાર બલૂન બનાવી, ૬૦૦૦ ફૂટ ઊંચે ચઢાવ્યું. કોલગેસ વાયુ સાધારણ હવા કરતાં 3 ગણે હલકે છે. ગ્રીન નામના અંગ્રેજે એ વાયુ ભરી ૮૦ ફુટ ઊંચું બલૂન બનાવી, ૫૦૦ માઈલની સફર કરી. હૈદ્રોજન વાયુ સાધારણ હવા કરતાં 9 ગણે હલકે છે. ચાર્લ્સ નામના ફ્રેન્ચ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીએ એ વાયુ ભરી ૩૦૦૦ફુટ ઊંચે બલૂન ચઢાવ્યું. સિટેટસ ડયુમેટ નામના એક પુરુષે ફ્રાન્સમાં હવામાં ચાલતી એક મનવાર બનાવી. તેમાં તેને જય મળ્યો. અને તેથી સારા ભવિષ્ય માટે કંઈક આશા બંધાઈ

ગરમ હવા ઠંડી પડતાં બલુન નીચે આવે, કોલગેસ વાયુ ભારે હોવાથી બલૂન વધારે ઊંચે જઈ શકે નહિ; અને હૈદ્રોજન વાયુ સળગી ઊઠે એ હોવાથી અકસ્માતનો ભય વધારે રહે; આમાંથી બચવા માટે અમેરિકામાં “હેલિયમ” નામના હલકા વાયુનો ઉપયોગ થયો. આ દરેક જાતનાં બલૂન પવનની ગતિને આધીન રહેતાં. પવન અનુકૂળ ન હોય તે ગમે તે દિશામાં બલૂન ઘસડાઈ જાય, અને અવારનવાર અકસ્માતે પણ થયા કરે.

કાઉન્ટ પેલીન નામના જર્મન વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીએ “પૃપેલીન” નામનું એક નવી ઢબનું વિમાન બનાવ્યું. તે ૪૮૦ ફુટ લાંબું ને ૪૮ ફુટ પહોળું હતું. તે “એલ્યુમિનિઅમ' ધાતુનું બનાવેલું હતું. તેમાં “હૈદ્રાજન વાયુ” ભરવામાં આવ્યો હતો. તેને ધારેલી દિશામાં લઈ જવા માટે પેટ્રોલ એજીન મુકવામાં આવ્યું હતું. આ વિમાન ભાછલીના આકારનું હતું.

ડોકટર હ્યુગો એકનર નામના એક જર્મન વિમાનીએ કાઉન્ટ પલીનનું અધૂરું કાર્ય પૂરું કર્યું. “ગ્રાફ ઝપેલીન' નામનું એક મોટું વિમાન તેણે બનાવ્યું. તેની મારફતે ૭૬ મુસાફરોને લઈ જર્મનિથી અમેરિકા સુધી ૧ કલાકને ૭૦ માઈલની ઝડપે તેણે મુસાફરી કરી.

આ સમય દરમિઆન ઈગ્લાંડની પ્રજાએ પણ હવામાં ઉડવાના ઘણું પ્રયત્નો કર્યા હતા, પણ તેમાં તેમને નિષ્ફળતા મળી હતી અને ઘણું નુકસાન પણ વેઠવું પડયું હતું.

અમેરિકાના વિલ્બર રાઈટ અને ઓરવીલ રાઈટ નામના સાઈકલનું સમારકામ કરતા ભાઈઓએ પક્ષીની રચના ધ્યાનમાં લઈ ઈ. સ. ૧૯૦૩ માં એક “એરોપ્લેન’ બનાવ્યું. તેમણે વિમાનનું સમતોલપણું જાળવી રાખવા માટે પાંખો બનાવી અને આગળ ગતિ કરવા માટે “પ્રોપેલર” ગોઠવ્યું. પક્ષી જેમ પોતાની પાંખોથી હવા કાપી આગળ વધે છે. તેમ એરોપ્લેન, યાંત્રિક ગતિથી ફરતા “પ્રોપેલરીના. બળ વડે હવા કાપી એરપ્લેન આગળ ધસે છે. એજનની મદદથી ફરતું “પ્રાપેલર’ બંધ થતાં વિમાન નીચે ઉતરે છે. આ વિમાનની મુસાફરી સહીસલામત છે, અને ધારેલે સ્થળે જઈ શકાય છે.

આ વિમાનમાં કેઈપણ વાયુ ભરવામાં આવતા નથી. જેમ પક્ષી પિતાની પાંખે વડે હવા કાપી આગળ વધે છે, તેમ આ વિમાન એજીનથી ચાલતાં “પ્રોપેલરીના બળ વડે હવા કાપી ઉડે છે અને આગળ ધસે છે. સૌથી પ્રથમ આની ઝડપ કલાકના ૩૦ માઈલની હતી. આજે ૩૦ વર્ષ પછી ૪૩૭ માઈલ જેટલી થઈ છે. અને ભવિષ્યમાં ચોક્કસ આશા બંધાઈ છે કે એક કલાકની એક હજાર માઈલની ઝડપે પૃથ્વી ઉપર ધારેલે સ્થળે તેની મારફતે જઈ શકાશે.

આપણે ઘણી વખત “એરોપ્લેનને આકાશમાં આપણા માથા ઉપર થઈ પસાર થતાં જોઈએ છીએ. દરેક દેશમાં અગત્યની ને ઝડપી મુસાફરી કરવા માટે તેમજ ટપાલ મોકલવાના સાધન તરીકે હવે તેને જ ઉપયોગ થાય છે. આ પ્રમાણે એરપ્લેનેની ઉપગિતા ઘણું વધી ગઈ છે. મુસાફરી ત્વરિત અને સરળ બની છે. નવા અજાણ્યા ભૂપ્રદેશોની શોધે પણ તેની મદદથી સહેલી બની ગઈ છે. પરંતુ સાથે સાથે બીજી પ્રજાઓને રંજાડવા માટે પણ તેનો ઉપયોગ શરૂ થયો છે. ઝેરી ગેસ અને બોમ્બ ફેંકી, સામાન્ય પ્રજાની પાયભાલી કરવામાં તેને ઉપયોગ થાય છે. આવી ચમત્કારી શેધોને ઉપગ અધમ સ્વાર્થવૃત્તિને પિષવા, બીજી પ્રજા ઉપરનું આધિપત્ય જાળવવા અગર મેળવવા થાય છે એ ઘણું જ દુઃખદાયક છે. વિજ્ઞાનની નવી શોધો જ્યારે વંઠી જશે ત્યારે પૃથ્વીને પ્રલય થશે.
રેડીઓ નિબંધ ગુજરાતી - Essay on Radio in Gujarati Language

રેડીઓ નિબંધ ગુજરાતી - Essay on Radio in Gujarati Language

Radio Essay in Gujarati Language : Today, we are providing રેડીઓ નિબંધ ગુજરાતી For class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12. Students can Use Essay on Radio in Gujarati Language to complete their homework.

રેડીઓ નિબંધ ગુજરાતી - Essay on Radio in Gujarati Language

 1. અર્વાચીન શોધ
 2. વિદ્યુતબળનું મહત્ત્વ
 3. રેડીઓની શોધ
 4. ટેલીવીઝનની શોધ.
 5. રેડીઓની પ્રચાર 
 6. રેડીઓશોધ ઉપયોગિતા.

અર્વાચીન વિજ્ઞાનની શોધો અદ્ભુત ચમત્કારો રૂપે પુરવાર થઈ છે. આ શોધોથી દુનિયાની સ્થિતિ પલટાઈ ગઈ છે. રેલ્વે, વિમાન, અને વિદ્યુતની શોધોએ વ્યવહારનાં જુદાં જુદાં સાધનોમાં ઝડપી વધારો કર્યો છે. વ્યવહાર ઘણો સરળ અને ત્વરિત બન્યો છે. ચીજોની લેવડ દેવડ ઘણી વધી ગઈ છે. દૂર દૂર રહેનારા લોકે પણ જાણે નજદીકમાંજ વસતા હોય એમ આપણને લાગે છે.

આ બધી શોધમાં વિદ્યુતની શોધોથી દુનીઆના રંગ ઢંગ બદલાઈ ગયા છે. દેશની પ્રગતિ સાધવામાં તેની મદદ અજબ નીવડી છે. ટેલીફેન, વાયરલેસ, ટેલીગ્રાફી, રેડીઓ વગેરે શોધોની સફળતા વિદ્યુત શક્તિને જ આભારી છે.

ઈ. સ. ૧૮૯૫ માં માર્કેનિ નામના ઈટાલીઅન વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીએ પ્રથમ એક રેડીઓ સેટ બનાવ્યો. ઈ. સ. ૧૮૯૭માં ૧૪ માઇલ સુધી કામ લાગે એવું એક યંત્ર શોધી કાઢ્યું. ઈ. સ. ૧૯૦૧ માં આવા યંત્રની મદદથી ઈગ્લાંડ અને અમેરિકા વચ્ચે સંદેશા મોકલાયા. એમ પ્રચાર થતાં થતાં હાલની સ્થિતિ આવી પહોંચી. ભવિષ્યમાં એક ઘર એવું નહિ રહે કે જ્યાં રેડીઓ ન હોય !

રેડીઓનાં યંત્રોમાં એક મિનિટના ૪૦૦ શબ્દો મોકલી શકાય છે. ઉપરાંત છબીઓ પણ પરદેશ બતાવી શકાય છે. આ શોધ ટેલીવીઝન' છે આ શોધથી દૂર દેશાવરમાં બનતા બનાવો આબેહુબ રેડીઓની મદદથી પડદા ઉપર આપણે ઘેર બેઠાં જોઈ શકીશું.

હોટેલમાં, સીનેમામાં, બાગમાં, અગર ખાનગી ગૃહસ્થોના મકાનમાં રેડીઓ” આપણે સાંભળીએ છીએ. દૂર દેશના લોકો આપણી સાથે વાત કરતા હોય એમ આપણને લાગે છે. દૂર દૂરના સમાચાર પણ આપણે સાંભળીએ છીએ. મધુર સંગીતથી આપણું મન ઘડીભર પ્રફુલ્લિત બને છે. અને બે ઘડી મોજની ખાતર પણ રેડીઓ સાંભળવા આપણે ઉત્સુક રહીએ છીએ.

બીજા દેશોમાં ઠેકાણે ઠેકાણે અને ગામે ગામે રેડીઓના સેટ ગોદવવામાં આવે છે. બાળકોને ભણાવવામાં, ભાપણો આપવામાં, તાજા સમાચાર આપવામાં, અને મધુર સંગીતથી મન પ્રફુલ્લિત કરાવવામાં એ અણમોલ સાધન થઈ પડયું છે. આપણા દેશમાં પણ હવે તેને બહોળો ફેલાવો થતો જાય છે.
ટોકીઝ બોલપટ (ચલચિત્ર) નિબંધ - Essay on Cinema in Gujarati

ટોકીઝ બોલપટ (ચલચિત્ર) નિબંધ - Essay on Cinema in Gujarati

Essay on Cinema in Gujarati Language : Today, we are providing ટોકીઝ બોલપટ (ચલચિત્ર) નિબંધ ગુજરાતી For class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12. Students can Use Essay on Cinema in Gujarati Language to complete their homework.

ટોકીઝ બોલપટ (ચલચિત્ર) નિબંધ - Essay on Cinema in Gujarati Language

 1. ટોકીજ એટલે શું? 
 2. બેલ૫ટ અને નાટક. 
 3. બેલટ કેવાં હેવાં જોઈએ?
 4. એલપટની ઉપયોગિતા.
 5. આબાદીમાં તેને હિસ્સો.
 6. ઉપસંહારન્સારાસારનો વિચાર,
દુનિયામાં ઘણી ચમત્કારી શેધ થઈ છે. તેમાંની કેટેગ્રાફી, સનેમેટોગ્રાફ, અને છેવટે તે ઉપરથી થએલી ટૉકીઝની શોધ હેરત પમાડે એવી છે. કઈ પણ મનુષ્યની વાણું આબેહુબ આપણે ગ્રામફેનમાં સાંભળીએ છીએ. આ યંત્રની પેજના સાથે અર્થાત કેઈ પણ બોલતા માણસ સાથે તેની છબી તેની ચેષ્ટા પડદામાં જણાય. એવું યંત્ર શેધાયું છે. આથી તે મનુષ્યને ચહેરે, તેની ચેષ્ટા, અને ધ્વનિ એકી સાથે પ્રત્યક્ષ થઈ શકે છે; આને ટોકીઝ (બોલપટ) કહે છે. ટેકીઝને જન્મ થયા પછી નાટકે મૃતપ્રાય દશા ભોગવતાં. થઈ ગયાં છે.

ફેનોગ્રાફ અને સીનેમેટોગ્રાફના યંત્રની સંમિશ્રિત જના તે ટોકીઝ છે. નાટકમાં જેમ સ્ટેજ ઉપર માણસો બનેલા બનાવને ભજવી બતાવે છે, તેજ પ્રમાણે ટોકીઝમાં પડદા ઉપર માણસોને બેલતા ચાલતા, ચેષ્ટા કરતા, રૂપઢંગ સાથે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આથી બનાવ પ્રત્યક્ષ બનતે લાગે છે. નાટકમાં સ્થાનનું દસ્ય રજુ કરવા પડદા ચીતરવા પડે છે, જ્યારે સીનેમાના પડદા ઉપર મૂળસ્થાનના જ આબેહુબ દેખાવો દૃષ્ટિગોચર થાય છે. આ જોતાં નાટક કરતાં બેલપટની કંઈક વિશેષતા વધારે છે. ટોકીઝ બનાવવામાં હિંદુ અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ આદરી છે. કલકત્તા, પુના, અને મુંબઈમાં ઘણી કંપનીઓએ આ પ્રવૃત્તિમાં આગળ પડતું સ્થાન મેળવ્યું છે.

આવાં બેલપટ હંમેશાં ધાર્મિક અને નૈતિક દૃષ્ટિએ તૈયાર કરેલાં હોવાં જોઈએ. તેમાં ઊંચું સાહિત્ય, ઊંચું સંગીત, ઉચ્ચકળા, અને ઊંચી ભાવનાની સંપૂર્ણ ખીલવટ કરવી જોઈએ. બીભત્સ કે અદ્ભુત રસની જમાવટ, કે અધમ વૃત્તિઓને પિોષક તત્ત્વ, બેલપટમાં ન હોવાં જોઈએ.

બોલપટની ઉપયોગિતા ઘણી છે. પ્રજાને તાલીમ આપવા અને ‘ઉચ્ચ શિક્ષણ આપવા માટે બેલપટ, એ એક ઉમદા સાધન છે. પ્રજાને સાચી કેળવણું આપવામાં તે જબરે વેગ આપે છે. જે સારી રીતે ભેજાએલાં હોય, તો જીવનની ઘટનાઓને સારાસાર બતાવવામાં, અને જીવનમાં આનંદ સાથે જ્ઞાન આપવામાં બોલપટ ઘણું ઉપયોગી સાધન થઈ પડયું છે.

નાટક અને બેલપ દેશની આબાદીમાં ઘણો હિસ્સો આપી શકે છે. બેલપટ એ સૃષ્ટિની વિવિધ કૃત્રિમ કે કુદરતી ચીજોનું કે બનાવનું ચિત્ર રૂપે એક પ્રદર્શન છે. નાટક કે બોલપટ મારફતે મગજ ઉપર પડેલા સંસ્કાર અતિ બળવત્તર છે. કારણ કે જે વસ્તુ બહુ રૂચે તેના સંસ્કાર હંમેશાં જબરા પડે. એટલે જે નાટક કે બોલપટના દેખાવની રચના, પ્રગતિના પાયા ઉપર રચાએલી હોય તેજ દેશને લાભકારક છે.
વિદ્યુત શક્તિ નિબંધ - Electricity Essay in Gujarati Language

વિદ્યુત શક્તિ નિબંધ - Electricity Essay in Gujarati Language

Electricity Essay in Gujarati Language : Today, we are providing વિદ્યુત શક્તિ નિબંધ ગુજરાતી For class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12. Students can Use Essay on Electricity in Gujarati Language to complete their homework.

વિદ્યુત શક્તિ નિબંધ - Electricity Essay in Gujarati Language

 1. વિદ્યુત શક્તિ. 
 2. ઘર્ષણ વિદ્યુત
 3. તારયંત્રની રચના. 
 4. વાયરલેસ ટેલિગ્રાફી. 
 5. ટેલીફેન-સ્વર સંવાહકયંત્ર. 
 6. રેડીઓ. 
 7. જેનનાં અજ્ઞાત કિરણે. 
 8. વિદ્યુતની મહત્તા-ઉપસંહાર
ચોમાસામાં જ્યારે મેઘાડંબર છવાય છે, અને આકાશ ઘનઘેર બને છે. ત્યારે કડાકા અને ભડાકા સાથે ભયાનક ગર્જનાઓ થાય છે, અને ક્ષણે ક્ષણે થતી વિજળીઓથી વાદળાંની ધારો જાણે સળગી ઉઠતી હોય એવો દેખાવ નજરે પડે છે. આ શું હશે? રૂના કરતાં પણ હલકાં વાદળાં અથડાવાથી કાંઈ આવા ઉલ્કાપાત થાય નહિ. આકાશમાં કઈ અજબ શક્તિ હોવી જોઈએ પતંગના પ્રયાગવડે અમેરિકાના કલિન નામના વિદ્વાને તે શક્તિની શોધ કરીને જણાવ્યું કે એ વિદ્યુત છે.

વિદ્યુત સંબંધી પાછળથી વધુ શોધ કરતાં જણાયું, કે બે વસ્તુઓ સાથે સાથે ઘસાય છે, ત્યારે તે દરેકમાં વિરુદ્ધ ગુણવાળી વિદાત ઉત્પન્ન થાય છે. આ ઘર્ષણ વિદ્યુત છે. આ ઘર્ષણ વિદ્યુત બે જાતની છે, આ વિરુદ્ધ ગુણવાળી બે વિદ્યુત એક બીજીને આકર્ષે છે, અને સમાન ગુણવાળી બે વિદ્યુત હંમેશાં દૂર રહેવા પ્રયત્ન કરે છે.

આ ઘર્ષણ વિદ્યુત પ્રવાહ ચાલુ રહેતું નહોતું. તેથી કેટલીક યુક્તિઓ શોધી કાઢી વહેતી વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરવામાં આવી. જે ઘણી ઉપયોગી નીવડી. ધાતુઓ અને રસાયનમાંથી વહેતી વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરવા માટે “બેટરીની યેજના થઈ, અને એ પ્રવાહ મારફતે તાર–સંદેશ મોકલવાની જવામાં સફળતા મળી. છેવટે સંકેતથી નક્કી કરેલી નિશાનીઓ વડે મર્સ નામના એક શોધકે વિઘત હચુંબકનો ઉપયોગ કરી એક તારયંત્ર બનાવ્યું. પછી ઈ. સ. ૧૮૩૭ માં તારનું પ્રથમ યંત્ર વહીસ્ટન અને કૂક બનાવ્યું. આગગાડીમાં ગાર્ડને ડ્રાઈવર વચ્ચે સંદેશા ચલાવવામાં તેને પ્રથમ ઉપગ થયો.

જેમ્સ મેકવેલના નામના એક જાણીતા અંગ્રેજ વિદ્વાને કલ્પન કરી કે વિદ્યુતને મેજા હેવાં જોઈએ. અને હર્ટઝ નામના વિદ્વા મેજાનું અસ્તિત્ત્વ પ્રગથી સાબિત કર્યું, દાક્તર હર્ટઝે સિદ્ધ કરે કે જેમ પ્રકાશ અને ગરમી મેજા રૂપે પ્રસરે છે. તેમ વીજળીન મે પણ હવામાં જાય છે. વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓની કલ્પના છે કે પૃથ્વી ઉપર હવા થોડે સુધી છે આગળ “ઈથર” નામનો એક પદાર્થ દે છે “ઈથર” શું છે, તેની બરાબર ખબર હજુ પડી નથી. “ઈથર ન મેજને વેગ ૧ સેકન્ડ, ૧ લાખ ૮૬ હજાર માઈલ છે. વિદ્યુત પણ આવી જ જાતનાં મોજાં છે. વિદ્યુતનાં પરમાણુઓ દૂજે એટ આવાજ માં ઉત્પન્ન થાય છે, આ મેજાને ઉપયોગ દૂર દેશાવ સંદેશા મોકલવામાં માર્કેનિ નામના ઈટાલી અને વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીએ કર્યો આ પદ્ધતિ વાયરલેસ એટલે તાર વગરની કહેવાય છે.

વિદ્યુતની શક્તિ વડે સંકેતથી નક્કી કરી રાખેલી નિશાનીઓ વે સંદેશા મોકલવાની એજના અમલમાં આવ્યા પછી મનુષ્યની સાક્ષા વાણીજ દૂર પ્રદેશમાં સંભળાય, એવી શોધ કરવામાં વિજ્ઞાનીઓ ચિત્ત પરોવાયું. ગ્રેહામબેલ નામના એક વિદ્વાને દૂરથી વાત થઈ શ એવું એક યંત્ર શોધી કાઢયું. આ યંત્રને સ્વરસંવાહકયંત્ર એટ ટેલિફેન કહે છે. ઇ. સ. ૧૮૭૬માં તેને જાહેર રીતે ઉપયોગ થયે તે યંત્ર વડે વિદ્યુતના પ્રવાહના બળથી શબ્દ દૂર મેકલી શકાય છે

ઈ. સ. ૧૮૯૫માં ઇટાલીયન વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી માર્કોનીએ એ રેડી સેટ બનાવ્યો. તારા વિના હવામાંનાં વિદ્યુતનાં મે મારફ મનુષ્યની સાક્ષાત વાણી જ પહોંચી જાય, એવું એક યંત્ર છે. તે ૧૮૯૭માં બનાવ્યું. ઈ. સ. ૧૯૦૧માં આવા યંત્રની મદદથી ઈગ્લાંડ અને અમેરિકા વચ્ચે સંદેશા મોકલાયા. આ શોધ ઘણું ચમત્કાર બની છે અને દુનીઆને બહુજ ઉપયોગી નીવડી છે. હોટલો અને ગૃહસ્થ કુટુંબોને ત્યાં “રેડીઓ’ આપણે જોઈએ છીએ, અ સાંભળીએ છીએ. વિદ્યુતબળની આ જમાનાની હેરત પમાડે એ એક શોધ કરનનાં અજ્ઞાત કિરણની છે તેને એકસરેઝ' કહે છે. એક કાચની નળીમાંથી હવા તદ્દન કાઢી નાખી, તેમાં વિદ્યુત પ્રવાહ દાખલ કરવામાં આવે છે. નળી એકદમ પ્રકાશિત થાય છે. જે પદાર્થોની આરપાર સામાન્ય પ્રકાશ જઈ શકતા નથી, એવા પદાર્થોમાં પણ આ પ્રકાશ પ્રવેશ કરી શકે છે. આ પ્રકાશનાં કિરણે પાણીમાં પણ વાંકાં વળતાં નથી. આ કિરણોના સર્વ ગુણ જાણતા ન હોવાથી તેને “અજ્ઞાત કિરણ” કહ્યાં છે. આ કિરણેના ઉપયોગથી દાક્તરે શરીરની અંદરની રચના જાણી શકે છે.

ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે વિદ્યુતની શક્તિની શોધથી દુનિયામાં અજબ શેધ થઈ છે. એની મદદથી દુનીઆ પલટાઈ ગઈ છે. પાણીમાં ચાલતી મનવાર–સબમરીને એની મદદથી ચાલે છે. દિવાબત્તી કરવામાં, પંખા ફેરવવામાં, ટ્રામ તથા રેલ્વે ટ્રેન ચલાવવામાં, અને વસ્તુઓ ગરમ કરવામાં તેને ઉપયોગ થતે આપણે નજરે નિહાળીએ છીએ. વરાળની મદદથી ચાલતાં તમામ ય હવે વિદ્યુત બળથી ચાલતાં થવા માંડ્યાં છે. દાક્તરે ઉપચાર તરીકે પણ એને વાપરે છે. આ ઉપરથી જણાશે કે અર્વાચીન સમયમાં વિદ્યુતશક્તિએ દુનીઆ ઉપર કેટલાં જાદુ કર્યો છે. ભવિષ્યમાં એ શું શું કરી શકશે, એ કોણ કહી શકે એમ છે !

Tuesday, 15 October 2019

સ્વાશ્રય નિબંધ ગુજરાતી - Swashray Essay in Gujarati

સ્વાશ્રય નિબંધ ગુજરાતી - Swashray Essay in Gujarati

Swashray Essay in Gujarati Language : Today, we are providing સ્વાશ્રય નિબંધ ગુજરાતી For class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12. Students can Use Essay on Swashray in Gujarati Language to complete their homework.

સ્વાશ્રય નિબંધ ગુજરાતી - Swashray Essay in Gujarati

 • તમને પરાધીન જીવન પસંદ પડે કે સ્વાશ્રયી શાથી? 
 • સ્વાશ્રયને ખરે અર્થ છે? શા માટે આપણા પિતાના શ્રમ ઉપરજ જીવન નિભાવવું જોઈએ ? 
 • દુનિઆ બધી પરાશ્રયી બની જાય તે શું બને? પરાશ્રયી માણશનાં ગુણ, સ્વભાવ, કર્મ કેવા પ્રકારનાં થઈ જાય ? 
 • સાચા જવાશ્રયીનાં ખાસ લક્ષણે કયાં કયાં ? 
 • દેશના ઉત્કર્ષ માટે કેવાં સ્ત્રીપુરુષે જરૂરનાં છે? સારાંશ.
સ્વાશ્રય એટલે પિતાના શ્રમના ફળ ઉપરજ જીવનને આધાર રાખવો તે. જે માણસ જેટલે અંશે બીજાના ઉપર આધાર રાખે છે, તેટલે અંશે તેને તે ગુલામ બને છે, અને એવા માણસને જીવનના દરેક કાર્યમાં નિરાશાજ પ્રાપ્ત થાય છે.

આપણે આપણા જીવનમાં ખાવા પીવા માટે, ઓઢવા પહેરવા માટે અને જીવનમાં સુખ સગવડ ભોગવવા જે જે ચીજો વાપરીએ છીએ તે બધી ચીજે કંઈ શ્રમ વિના ઉત્પન્ન થતી નથી. કુદરતને ભંડાર અખૂટ છે. તેમાંથી દરેક જીવ પોતાની સુખ સગવડની ચીજો શ્રમ વડે મેળવે છે. બુદ્ધિને અનુભવ પૂર્વક કરેલા શ્રમ વડે જ દુનિઆએ. પ્રગતિ કરી છે. આ પ્રાપ્ત કરેલી ચીજોમાં નાણાં વડે અદલો. બદલો થાય છે.

હવે આપણે વિચારવાનું કે જીવનમાં આપણે અનેક ચીજોને ઉપભોગ કરીએ છીએ એ દરેક વસ્તુઓમાં આપણું શ્રમને હિસ્સો કેટલો છે, અગર એમાંની કેટલી ચીજો આપણું શ્રમ વડે પ્રાપ્ત કરેલા પૈસામાંથી ખરીદેલી છે. જે આપણે બીજાના શ્રમ ઉપરજ આપણું જીવન નિભાવતા હોઈએ તે આપણે તેમને અન્યાય કરીએ છીએ. આપણા જીવનમાં આપણું નિભાવ પુરતા પણ આપણે શ્રમ હોવો જોઈએ.

આ પ્રભુના સુરાજ્યમાં બીજાને શ્રમ વૃથા છીનવી લઈ લેવાને આપણને અધિકાર નથી. બાપદાદા તરફથી વારસામાં મિલ્કત મળેલી હોય, તે પણ તે મહેનત વિના તે નહિજ ઉત્પન્ન થઈ હોયને! માટે એ શ્રમને બદલે આપવાની આપણું ફરજ ચૂકવી જોઈએ નહિ. વગર અમે પ્રાપ્ત થએલી થાપણનો પિતાનું અને પારકાનું ભલું કરવામાં ઉપયોગ કરી શકાય, પણ તેમાં રવાદારગી તે નજ થાય. બાલ્યાવસ્થાનો નિભાવ થાપણની મદદ વડે કરી શકાય, પણ પાકી ઉંમર થતાં, ખરો સ્વાશ્રયી હોય, તે તે તેનો પણ બદલે આપી છુટો થઈ જાય.

પારકા ઉદ્યોગનાં ફળ ભોગવવાની આશા રાખનાર પાપી, લુચ્ચે, કે હરામી કહેવાય છે. તેઓ પોતાના આત્માને દ્રોહ કરે છે એટલું જ નહિ, પણ દેશને પણ હી બને છે, અને અંતે સર્વને હાનિ પહોંચાડે છે. બીજાના આધાર ઉપર જીવવાનું છે, માટે જ ભીખને નફટ કહી છે. પરાશ્રયી માણસ તેની માતાને અને ભૂમિને ભારરૂપ છે. એવા મનુષ્યો સંસારમાં ન હોય તો તેથી જગતને તલભાર પણ નુકસાન નથી. ઘડીભર વિચારીએ કે જગત બધું બીજાના ઉપર આધાર રાખતું થઈ જાય, તે પરિણામ શું આવે? જગતને વ્યવહાર એકદમ બંધ પડે, માટે દરેક મનુષ્ય પિતાને માટે અને પરિકલ્યાણને માટે કંઈક શ્રમ તે કરવો જોઈએ. ઉચ્ચ જીવન ગુજારવાની ખરી ચાવી સ્વાશ્રય છે.

ખરા સ્વાશ્રયી પુરુષ કોઈને શ્રમ વૃથા સ્વીકારતા જ નથી. તેઓ હંમેશાં પિતાના બળ અને પરાક્રમ ઉપરજ ખૂઝે છે. સ્વાશ્રયી માણસને બીજાના શ્રમનું ફળ બદલો આપ્યા વિના લઈ લેવાની ઇચ્છા થતી જ નથી. તેઓ પિતાના જીવનમાં પોતાના બાહુબળથીજ દરેક ઉન્નતિ મેળવે છે.

સ્વાશ્રયી માણસો જ દુનીઆને વધારે ઉપયોગી છે. કારણકે સ્વાશ્રયી માણસેના બળ વડે આખો દેશ સ્વાશ્રયી બને છે, અને દેશની સ્વતંત્રતા જળવાઈ રહે છે. વળી સ્વાશ્રયી માણસની શક્તિઓ ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામતી જ જાય છે, અને એ શક્તિઓની જમાવટ થતી રહે છે. આ શક્તિઓ માટે ભાગે પરકલ્યાણમાંજ વપરાય છે, તેથી તે દેશ મહત્તા પ્રાપ્ત કરી ઉચ્ચ દશા ભોગવે છે.

સ્વાશ્રયી મનુષ્યની મુખમુદ્રા હંમેશાં આનંદી રહે છે, કારણ કે તે પિતાની ચાલુ હાલતમાં સંતોષ માની વધારે સારી કરવા હંમેશાં પ્રયત્નશીલ રહે છે. હિંમતથી સ્વબળે અખંડ ઉદ્યોગી રહી તે પિતાના કાર્યમાં વિજય મેળવે છે. વળી સ્વાશ્રયી માણસ બીજાના શ્રમનું ફળ ઈચ્છે નહિ. તેથી કેઈ બીજાના શ્રમનું ફળ છીનવી લેતે હેય, ત્યારે સાચી બાબત કહી દઈ તેને મદદ કરવા પણ ચૂકે નહિ. આવા સ્વભાવથી તે હંમેશાં ન્યાયી અને પ્રમાણિક ગણાય છે. હવે જે માણસ સ્વાશ્રયી, સંતોષી, ધૈર્યવાન, ન્યાયી અને પ્રમાણિક છે. તે માણસ દુનીઆમાં સ્વતંત્ર છે. આવા માણસને પ્રજા ચહાય છે, તેની મદદ ઈચ્છે છે, અને સંસારનાં સર્વ સામાન્ય સુખો તે ભગવી સુખી બને છે. એક સ્વાશ્રયના ગુણમાંથી ઉપર પ્રમાણેના સગુણે પ્રાપ્ત થાય છે.
સિનેમેટોગ્રાફ ચલચિત્રો નિબંધ ગુજરાતી - Essay on Cinema in Gujarati Language

સિનેમેટોગ્રાફ ચલચિત્રો નિબંધ ગુજરાતી - Essay on Cinema in Gujarati Language

Essay on Cinema in Gujarati Language : Today, we are providing સિનેમેટોગ્રાફ ચલચિત્રો નિબંધ ગુજરાતી For class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12. Students can Use Essay on Cinema in Gujarati Language to complete their homework.

સિનેમેટોગ્રાફ ચલચિત્રો નિબંધ ગુજરાતી - Essay on Cinema in Gujarati Language

 • સીનેમેટોગ્રાફ એટલે શું? 
 • ફેટોગ્રાફી.
 • મેજીક લેન્ટર્ન-જાદૂઈફાનસ. 
 • સીનેમેટોગ્રાફની ઉત્પત્તિ. 
 • એ ચત્રની રચના. 
 • એ યંત્રથી થતા લાભ-અલાભ
“સીનેમા” એ આ જમાનામાં એક આનંદનું સાધન થઈ પડયું છે. સૌ કોઈ સીનેમાની ફિલ્મ જોઈ નાટક કરતાં પણ વધારે આનંદ અનુભવી શકે છે. જ્યાં ને ત્યાં સીનેમાનાં થિયેટરે આપણે જોઈએ છીએ. ત્યાં જોવા માટે કેની મેદની પણ પુષ્કળ જામેલી રહે છે. જગતની ઘણી બાબતે આપણે ટુંક સમયમાં નજરે જોઈ આનંદ માણીએ છીએ. આ સીનેમેટોગ્રાફની શોધ કેવી રીતે થઈ તે આપણે જાણવું જોઈએ.

ફેટોગ્રાફીની એટલે છબી પાડવાની શોધ પ્રથમ થઈ. જુના વખતમાં પ્રાણીઓ, અને પદાર્થોની છબીઓ લોકે હાથે ચીતરતા. કેટલાક ઉત્તમ ચિત્રકારે આબેહુબ પણ ચીતરી શકતા. એક ફ્રેન્ચ કળાકાર દાગેર હતું. તે માણસને બેસાડી તેની છબી લેવાનું કામ કરતે હતો. તેણે એક રસાયનવાળા કબાટમાં એક છબી મૂકી હતી. અચાનક છબીના કાચ ઉપર રસાયનેની અસર થતી જાઈ એ ઉપરથી છબી પાડવાની અર્વાચીન કળાને પાયો નંખાયે.

ફેકસ ટેલબટ અને કૈટ આર્ચરના પ્રયત્નથી એ કલા વિકાસ પામી. અને પછી મેજીક લેન્ટર્નને ઉપયોગ શરૂ થયો. એ ‘જાદુઈ ફાનસ’ ગણાવા લાગ્યું. ઘણા પ્રકાશવાળા દિવાની આગળ બાહ્યગોળ કાચ લેન્સ મૂકો. પછી દિવા અને કાચની વચ્ચે એક ચિત્રવાળો સાદે કાચ મૂકવાથી ચિત્રનું મોટું પ્રતિબિંબ ઊંધું પડતું હતું. તેને છતું કરવા કાચ ઊંધે મૂકવામાં આવ્યો. સત્તરમી સદીમાં કર્ચર નામના વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીએ આ “મેકલેન્ટર્ન –જાદુઈ ફાનસની શેાધ કરી.

જાદુઈ ફાનસમાં સ્થિર ચિત્રો જોવા મળતાં તેને બદલે હાલતાં ચાલતાં, કામ કરતાં ચિત્રો બતાવી શકાય કે કેમ, તેને વિચાર રોબર્ટ પિલ નામના અંગ્રેજ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીએ કર્યો. અને ડોકટર એડિસને તેને પુરેપુરો વિકાસ કરી, તેને હાલ આપણે જે “સીનેમા” જોઈએ છીએ તે સ્વરૂપમાં તેણે લાવી મૂકયું.

પહેલાં રસાયની કાચ ઉપર ફેટા લેવાતા. તેને બદલે એક કચકડાની લાંબી પટ્ટી ઉપર (૧ ઈચ x 9 ઈચની સાઈઝના) ફેટા લેવાનું રાખ્યું. તે ફેટા લેતાં તે પટ્ટી ફરતી રાખી, અને એક સેંકડમાં ૧૬ ચિત્રો પાડવામાં રાખ્યાં. આ પટ્ટીને ધોઈ સાફ કરી, જાદુઈ 'ફાનસમાં જ્યાં ચિત્રવાળો કાચ રાખવામાં આવતા હતા, તેને બદલે આ પટ્ટી (ફિલ્મ) ઝડપથી ફરતી રાખી. આથી પડદા ઉપર એક ચિત્ર કુરે સંકડ રહેતું, અને તરત બીજું આવતું. જેથી ચાલુ ક્રિયા થતી હોય એવું જણાવા લાગ્યું. જો કે ચિત્રમાં બતાવેલી વસ્તુઓ ચાલતી નથી, પણ ચિત્રો ઝડપથી ફરતાં હોવાથી ચાલતાં હોય તેવો ભાસ થાય છે.

હિંદમાં ફિલ્મ બનાવનારી ઘણી કંપનીઓ ઉભી થઈ છે. પણ કઈ પણ ચમત્કારી શેધને બે બાજુ હોય છે. તેને સદુપયોગ થાય તે દેશની પ્રગતિ થાય, પણ પૈસા કમાવાના હેતુથી ગમે તેવી ફિલ્મ બનાવવામાં આવે, તે દેશમાં ખરાબ સંસ્કારનાં બીજ રોપાય, જેના પરિણામ દેશને કઈ વખતે ખરાબ ભોગવવાં જ પડે. આવું કંઈક થવા માંડયું છે, એ શોચનીય છે. અંકેશની હવે પુરી જરૂર લાગે છે. વિશ્વબંધુત્વની ભાવનાને વિકાસ થાય, આંતર રાષ્ટ્રોમાં એકતા સ્થપાય, સંસ્કૃતિને વિનિમય થાય, અને પ્રત્યેક મનુષ્યના જીવનમાં પ્રગતિ સધાય, તેમાં જ નવી શોધની સાર્થકતા છે.
ફોનોગ્રાફ ગુજરાતી નિબંધ - Phonograph Essay in Gujarati

ફોનોગ્રાફ ગુજરાતી નિબંધ - Phonograph Essay in Gujarati

ફોનોગ્રાફ ગુજરાતી નિબંધ - Phonograph Essay in Gujarati

 1. નેચા એટલે શું? 
 2. કેનેરાફની ઉત્પત્તિ. 
 3. તે યંત્રની રચના.
 4. એ યંત્રને ઉપયોગ. 
 5. ઉપસંહાર લાભાલાભ. 
અર્વાચીન શોધોમાંની એક ચમત્કારિક શેધ કેનેગ્રાફ એટલે સ્વરઘારણયંત્રની છે. સ્વર હવામાં કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે, તેનું જ્ઞાન મેળવી તેને આધારે એડિસન નામના એક બુદ્ધિમાન માણસે ઇ. સ. ૧૮૭૭માં આ યંત્ર શોધી કાઢયું. જેમ મનુષ્યની સીકલનું ભાન તેની છબી ઉપરથી થાય છે, તેમ ફેનેગ્રાફ વડે કાઈ પણ માણસની વાણી તે બોલ્યો હોય તેવાજ અવાજ અને ઢબમાં ગમે તે વખતે અને ગમે તેટલે છેટેથી સાંભળી શકાય છે. મધુર સંગીતથી દિલની પ્રસન્નવૃત્તિ અનુભવવા માટે ઘેરે ઘેર તેને ઉપયોગ થતો આપણે નજરે જોઈએ છીએ.

આ યંત્રની રચના કાનની રચનાને અનુસરીને કરેલી છે, એ યંત્ર તૈયાર કરવામાં નીચેની બેઠવણ હોય છે. એક ઓરડાની અંદર એક માણસ બોલે છે. તેની સામે એક અબરખને પડદે રાખેલો હોય છે. માણસના અવાજનાં આ દેલને અબરખના નરમ પડદા લગી જાય છે, તેથી તે હાલે છે. આ પડદાની સાથે જ એક તીણ ધારવાળી કલમ રાખેલી હોય છે. પડદાના જવા સાથે તે કલમ પણ ધ્રૂજતી ગતિમાં આવે છે. જેમ સ્વર ઊંચો નીચે થાય છે તેમ કલમ પણ ઊંચી નીચી થયા કરે છે. આ કલમની સાથે મીણની નરમ નળાકાર ચૂડીઓ કે થાળીઓ મુકાય છે. આથી માણસના બેલેલા શબ્દો અથવા ગાએલાં ગાયનેના તેના પર સંસ્કાર પડે છે. એટલે કે ચૂડીઓ કે થાળીઓ ઉપર ખોભણે પડે છે. આવી ચૂડીઓ કે થાળીઓને સૂકવી સંઘરી રાખવામાં આવે છે.

જ્યારે એ ઉતારેલા શબ્દ ફરી સાંભળવા હોય ત્યારે એ ચૂડી કે થાળીને પ્રથમ ફરતી કરવામાં આવે છે. અને પહેલાં જ્યાં કલમ હતી તેને કામે એક ગોળ અણદાર સેય મૂકે છે. ચૂડી કે થાળી: ફરવાથી આ સેય પેલી ભણમાં થઈને પસાર થાય છે, અને ઊંચી નીચી થયા કરે છે. તેની સાથેજ અબરખને પડદે પણ ધ્રુજે છે, અને પહેલાં જેવાં અવાજમાં આંદોલનો માણસના બોલવાથી થયાં હતાં તેવાં જ આંદોલન શરૂ થાય છે. આથી મૂળને અવાજ પાછો સંભળાય છે. નાના અવાજને બહુજ મોટો કરવો હોય તો તેને માટે પણ નવાં યંત્રોની શોધ થઈ છે. (લાઉડસ્પીકર-ધ્વનિવર્ધક ભૂંગળું)

અમેરિકામાં આ યંત્રને ઉપગ કરી બોલતાં રમકડાં બનાવે છે. એ રમકડાં ચાવી આપવાથી ઘડિયાળની માફક ફરે છે. તેથી અંદરની ચૂડી ફરે છે, ને ગાયને સંભળાય છે.

આ પ્રમાણે કોઈ પણ મનુષ્યની વાણુ ઘણે દર અને તેના મરણ પછી પણ તેની જ બોલવાની પદ્ધતિમાં સાંભળી શકાય છે. અને તે જાતે જ બેલત હોય એમ આપણને લાગે છે. સંગીતને આનંદ અનુભવવામાં તેને ઘણે સ્થળે ઉપયોગ થતે આપણે જોઈએ છીએ.