Monday, 10 May 2021

Malayalam Essay on "Hobbies and Interests", "ഹോബികള്‍  ഉപന്യാസം" for Students

Malayalam Essay on "Hobbies and Interests", "ഹോബികള്‍ ഉപന്യാസം" for Students

Essay on Hobbies and Interests in Malayalam Language : In this article, we are providing ഹോബികള്‍ ഉപന്യാസം for Student.

Malayalam Essay on "Hobbies and Interests", "ഹോബികള്‍  ഉപന്യാസം" for Students

മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും പിരിമുറുക്കങ്ങളിൽനിന്ന് ആശ്വാസം തരുന്ന ഒഴിവുസമയവിനോദങ്ങളാണ് ഹോബികൾ. തിരക്കുപിടിച്ച ജീവിത ത്തിനിടയ്ക്കു കിട്ടുന്ന വിശ്രമസമയത്ത് ഏർപ്പെടുന്ന സ്വകാര്യവിനോ ദങ്ങളെയാണ് ഹോബിയുടെ പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ സമയം ഉപകാരപ്രദമായി വിനിയോഗിച്ചാൽ ആഹ്ലാദത്തിനൊപ്പം ആദായവു മുണ്ടാക്കാം. മാത്രമല്ല ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളു ടെയും ഉദ്യോഗസംബന്ധമായ തിരക്കുകളുടെയും ഇടയിൽ മനസ്സിന് ആശ്വാസം തരുന്നവയാണ് ഇത്. 

വ്യക്തികളുടെ അഭിരുചികളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഹോബികളുടെ സ്വഭാ വം. പുസ്തകവായന, സ്റ്റാമ്പുശേഖരണം, പൂന്തോട്ട നിർമ്മാണം, ചിത്ര രചന, ശില്പനിർമ്മാണം, നാണയശേഖരണം, പക്ഷിനിരീക്ഷണം, വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ പോറ്റൽ, അലങ്കാരപ്പക്ഷികളെ വളർത്തൽ, കൃഷി, ചൂണ്ടയിടീൽ, നീന്തൽ, ഫോട്ടോഗ്രാഫി, എഴുത്ത്, പാചകം, നടത്തം, സ്പോർട്സും ഗെയിംസും തുടങ്ങി ഏതു വിഷയവും ഇഷ്ടംപോലെ ഒരാൾക്ക് ഹോബിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കാം. തിരക്കുപിടിച്ച ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരായ വീട്ടമ്മമാർ കൃഷിത്തോട്ടനിർമ്മാണം ഒരു ഹോബിയായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവഴി വിഷലിപ്തമല്ലാത്ത നല്ല പച്ചക്കറികൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാം. തീവില കൊടുത്ത് പച്ചക്കറി വാങ്ങാതെ കഴിയാം. ആ വകയിൽ പണവും ലാഭിക്കാം. മറ്റു ചില സ്ത്രീകൾ തയ്യൽ, തുന്നൽച്ചിത്രവേലകൾ, നൃത്തം, സംഗീതം തുടങ്ങിയവ ഹോബിയാക്കു ന്നുണ്ട്. നൃത്തവും സംഗീതവും മനസ്സിനെ വിമലീകരിക്കുന്ന കലക ളാണ്. ലോകപ്രശസ്തരായ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഹോബികൾ ഉണ്ടാ യിരുന്നു.

അക്ഷരത്തിന്റെ കലയാണ് എഴുത്ത് സ്വാനുഭവങ്ങൾ - ഹൃദയത്തി നുള്ളിലെ കാര്യങ്ങൾ - തുറന്നെഴുതുമ്പോൾ അത് ഒരുതരം ഹൃദയ വിരേചനമാകുന്നു. മനസ്സ് ഒഴിഞ്ഞു ശുദ്ധമാകുന്നു. മനസ്സിൽനിന്നാ ഴിഞ്ഞുവരുന്ന അനുഭവങ്ങൾ കഥയോ കവിതയോ ലേഖനമോ നോവലോ ആയി മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിവുമാകുന്നു. 

പ്രകൃതിയെ ഉപാസിക്കുന്നതാണ് ചിലർക്കും രസം. പുലരിയുടെ യും സന്ധ്യയുടെയും മാസ്മരദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടാസ്വദിക്കുന്നതാണ് ഇക്കു ട്ടർക്ക് ഇഷ്ടം. മറ്റു ചിലർക്ക് ഒഴിവുവിനോദം തീറ്റയാണ്. വല്ലതുമൊക്കെ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയോ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നാ ഹോട്ടലുകളിൽച്ചെന്നോ ഭക്ഷിക്കുന്നു. തീറ്റ ഹോബി ദോഷമാണ്. അമിതാഹാരം ശാരീരിക പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നു. സ്കൂൾ അടച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ വീടുകളിലെത്തുന്ന കുട്ടികളുടെ പ്രധാന ഹോബി ഇതാണ്. ടി.വി.യുടെ മുൻപിൽ കാർട്ടൂൺ കണ്ടുകൊണ്ട് കൊറിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്ത് സമയം കള യുന്നു. ഫലമോ അമിതഭാരം. പിന്നെ അതിനുള്ള ചികിത്സയും.

കുട്ടികൾക്കു പറ്റിയ ഹോബിയാണ് വീട്ടുമുറ്റത്തു പൂന്തോട്ടമുണ്ടാ ക്കുക. നിറയെ പൂക്കൾ വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന പൂന്തോട്ടം മനസ്സിനും വീടിനും കുളിർമ്മ നല്കുന്നു. വിവിധതരം പൂച്ചെടികൾ, വള്ളിച്ചെടി കൾ മറ്റ് ചെറുമരങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടുകൂട്ടാനെത്തുന്ന കുഞ്ഞി ക്കുരുവികൾ, പൂമ്പാറ്റകൾ. നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്ന ഈ കാഴ്ചകളെ പുനർജ്ജനിപ്പിക്കാൻ ഇതുവഴി സാധിക്കുന്നു. കൃഷിയും മരങ്ങൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നതും കുട്ടികൾക്ക് ഒഴിവുകാലവിനോദമാക്കാം.

ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു പുറമേ മറ്റൊന്നുകൂടി നമുക്ക് ഹോബി യുടെ ഭാഗമാക്കാം. അത് കുടുംബത്തിലുള്ള ഒത്തുചേരലാണ്. അതി രാവിലെ ജോലിക്കുപോയി മടങ്ങിയെത്തുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് ഇന്ന് അപരിചിതരാണ്. അവർ ഉണരുമ്പോൾ കാണുന്നത് വേലക്കാ രിയെയോ മറ്റോ ആകാം. ഈ തിരക്കിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാതെ ജീവിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ കുടുംബശൈഥില്യങ്ങൾക്ക് പ്രധാന കാരണമാണിത്. ഇതിനു പരിഹാരമായി ഈ ഒത്തുചേരൽ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. പരസ്പരം അറിയുന്നിടത്താണ് കുടുംബം ഇമ്പമുള്ളതാകുന്നത്.

നഗരവത്കരണത്തിന്റെയും വ്യവസായവത്കരണത്തിന്റെയും ഫല മായ തിരക്ക് മാനുഷികമൂല്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ആർക്കും ആരോടും താത്പര്യമില്ല. ആരും ആരെയും കാത്തുനിൽക്കുന്നില്ല. പണം മാത്രമാണ് ഏക ലക്ഷ്യം.

ഹോബികൾ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആശ്വാസമാണ് നമുക്കു നൽകുന്നത്. അത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൂടുതൽ ഉദ്ദീ പിപ്പിക്കുന്നു. മനസ്സിനെ ശാന്തവും ആരോഗ്യകരവുമാക്കുന്നു. നല്ല ആരോഗ്യം ശരീരത്തിനു മാത്രമല്ല മനസ്സിനും വേണം. കരുത്തുള്ള ശരീ രത്തിൽ കരുത്തുള്ള മനസ്സുണ്ടാകുമെന്ന വിചാരം പൂർണ്ണമായും ശരി യല്ല. മനസ്സിനു വേണ്ടത് ആഹാരം മാത്രല്ല വിനോദവും ആയാസരഹി തവുമായ ഒരന്തരീക്ഷമാണ്. ഹോബികൾ ഇതിനുള്ള സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

Essay on Elections and Democracy in Malayalam Language

Essay on Elections and Democracy in Malayalam Language

Essay on Election and Democracy in Malayalam Language : In this article, we are providing തെരഞ്ഞെടുപ്പും ജനാധിപത്യവും ഭാരതത്തിൽ ഉപന്യാസം for Student.

Essay on Elections and Democracy in Malayalam Language

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഭാരതം. അതു പോലെ ഏറ്റവും വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ഉള്ള രാജ്യവും ഇതാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരവും ഭാവിയും ആരെ ഏല്പിക്ക ണമെന്നും തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ആരായിരിക്കണമെന്നും ജനങ്ങൾ തീരുമാനി ക്കുകയും അവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ജനാധിപത്യസമ്പ്രദായത്തിൽ. ഒരു സർക്കാരിൽ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം എത്രമാത്രമുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ആ സർക്കാരിന്റെ ജനകീ യതയും കാര്യക്ഷമതയും കുടികൊള്ളുന്നത്.

അഞ്ചുവർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് കേരളത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കേണ്ടത്. ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതിന് അപവാദമു ണ്ടാകാം. പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശമാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ പതിനെട്ടു വയസ്സ് പൂർത്തിയായ ആർക്കും വോട്ടുചെയ്യാൻ അവകാ ശമുണ്ട്. വോട്ടവകാശമുള്ളവരാണ് സമ്മതിദായകർ.

ഇന്ത്യയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രക്രിയകൾക്കു ചുമതലയുള്ള സ്വതന്ത്ര ഭരണഘടനാസ്ഥാപനമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ. കമ്മീഷന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലുമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തു ന്നത്. സ്വതന്ത്രവും നീതിനിഷ്ഠവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തേണ്ടത് കമ്മീഷന്റെ ചുമതലയാണ്. ഭരണഘടനാനുസൃതമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പു ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും തെരഞ്ഞെടുപ്പു നടപടിക്രമങ്ങളും വ്യവസ്ഥ കളും ഏർപ്പെടുത്തുന്നതും കമ്മീഷനാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പുചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടികളും അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളും നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമെല്ലാം കമ്മീഷൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. തെര ഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് നടപടി സ്വീകരി ക്കുന്നതിനു പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇലക്ഷനു മുമ്പ് ഓരോ മണ്ഡലത്തിലെയും വോട്ടർമാരുടെ പട്ടിക പുതുക്കുന്നു. 

ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും നിരക്ഷരരാണ്. നമ്മുടെ ജനാധിപത്യപ്രക്രിയകളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതാണ് ഈ അവസ്ഥ. സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേരുപോലും വായിക്കാനറിയാത്തവർ അവർക്കു പരിചയമുള്ള ചിഹ്നം നോക്കി വോട്ടുചെയ്യേണ്ടിവരുന്നു. ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും പാർട്ടിക്കും കമ്മീഷൻ ചിഹ്നം അംഗീകരിച്ചു നൽകുന്നുണ്ട്. സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കു സ്വതന്ത്രചിഹ്നവും അനു വദിക്കുന്നു. വായിക്കാനറിയാത്തവർക്കു ചിഹ്നം നോക്കി സ്ഥാനാർത്ഥി കളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വോട്ടുചെയ്യാം. 

തെരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത ദിവസത്തി നുള്ളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അവരുടെ നാമനിർദ്ദേശപത്രിക സമർപ്പി ക്കണം. നാമനിർദ്ദേശപത്രികയിലെ വിവരങ്ങളും ഒപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കുശേഷം പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസരം നല്കുന്നു. ആ ദിവസത്തിനു ശേഷവും മത്സരരംഗത്തുള്ളവരെയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളായി അംഗീ കരിക്കുന്നത്. 

സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വോട്ടർമാരെ കണ്ട് അവരുടെ വോട്ടുകൾ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റുവാനുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ ആരംഭി ക്കുന്നു. പാർട്ടികളും അവരുടെ സംവിധാനങ്ങൾ അതിന് ഉപയോഗി ക്കുന്നു. അവർക്ക് തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ജയിച്ചു പാർട്ടി അധി കാരത്തിലെത്തിയാൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജനക്ഷേമപ്രവർത്ത നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസ്താവന ഇറക്കുന്നു. ഇതിനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രകടനപത്രിക എന്നുപറയുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണം ചെല വേറിയതാണ്. പക്ഷേ, ഈ ചെലവിനു തെരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷൻ ഒരു നിശ്ചിതസംഖ്യ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പണക്കൊഴുപ്പും കള്ളപ്പണവും ധൂർത്തും ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇത്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു നാല്പ്പത്തെട്ടു മണിക്കൂർ മുമ്പ് പരസ്യപ്രചാരണം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് വോട്ടർമാർക്കു സ്ഥാനാർത്ഥികളെ യും പാർട്ടികളെയും അവരുടെ നയങ്ങളെപ്പറ്റിയും വിലയിരുത്തി ആർക്കു വോട്ടു ചെയ്യണമെന്നു തീരുമാനമെടുക്കാൻ അവസരം നല്കാനാണ്. സമ്മതിദായകർ നിർഭയരായും പ്രലോഭനങ്ങൾക്കു വശം വദരാകാതെ യും വോട്ടുചെയ്യാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകേന്ദ്രത്തിൽ എത്ത ണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ കമ്മീഷൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥ രാണ്. കൂടുതൽ വോട്ടുകിട്ടുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ജയിച്ചതായി പ്രഖ്യാ പിക്കുന്നു.

വോട്ടുചെയ്യുക എന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെ അവകാശവും ധാർമ്മി കമായ കടമയുമാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യപ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളി യാകാൻ കിട്ടുന്ന അവസരമാണ് അത്. അത് വേണ്ടെന്നുവയ്ക്കുന്നത് രാജ്യത്തോടു കാട്ടുന്ന അനീതിയാണ്. അതുപോലെതന്നെയാണ് അതു വിനിയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്നതും.

തെരഞ്ഞെടുപ്പു നടപടിക്രമങ്ങളെപ്പറ്റി ഓരോ പൗരനെയും ബോധ മുള്ളവനാക്കേണ്ടത് രാജ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്. ആരുടെയെങ്കിലും ഭീഷണിക്കാ പാരിതോഷികത്തിനോ വിധേയമായി വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കുവാൻ തയ്യാറല്ലെന്നു പറയുവാൻ അവർ പ്രാപ്തരാ കണം. ബൂത്തുപിടുത്തവും കള്ളനോട്ടും ജനാധിപത്യത്തെ കശാപ്പു ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്. കമ്മീഷന്റെ കാര്യക്ഷമവും കർശനവുമായ ഇടപെടലുകൾകൊണ്ട് ഇവ ഗണ്യമായ തോതിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

1952-ലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സ് മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിലെത്തി. 1977-വരെ കോൺഗ്രസ്സ് അധികാരം നില നിർത്തി. പിന്നീടുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയസംഭവവികാസങ്ങൾ മൊറാർജി ദേശായിയുടെ നേത്യത്വത്തിലുള്ള ജനതാപാർട്ടി സർക്കാരിനെ അധി കാരത്തിലെത്തിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ ഇതു സഖ്യകക്ഷിഭരണത്തിനു തുടക്ക മിട്ടു. 

പൗരനു മതിയായ സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശങ്ങളും നല്കുന്നതിൽ ലോകത്തിനു മാതൃകയാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന. അതുപോലെ ഓരോ പൗരനിലുംനിന്നും രാഷ്ട്രവും ചിലതൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണപ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. രാഷ്ട്ര ത്തിന്റെ ഭാവിയും ശ്രേയസ്സും അന്തസ്സും എല്ലാം ഇതിലൂടെയാണ് നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത്. വോട്ട് അതുകൊണ്ട് വിലയേറിയതാണ്. ഓരോ വോട്ടും ഓരോ പ്രാർത്ഥനയും ശക്തിയും ഉറച്ച തീരുമാനവുമാണ്. നാം അതു വളരെ ആലോചിച്ചുവേണം ഉപയോഗിക്കുവാൻ. ഒരുതര ത്തിലുള്ള പ്രലോഭനവും ഭീഷണിയും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളും വോട്ടു വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ സ്വാധീനിച്ചുകൂടാ. വോട്ടുചെയ്യുക എന്നത് രാഷ്ട്രം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കർത്തവ്യമാണ്. അതിൽ വീഴ്ച വന്നാൽ ദൂരവ്യാപകമായ ഭവിഷ്യത്തുകൾക്ക് ഇടയാക്കും.

ഭാരതത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന്റെ കരുത്തും വിശ്വാ സൃതയും നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രക്രിയയിൽ കാണാം. തെരഞ്ഞ ടുപ്പു സുതാര്യവും കർക്കശവുമാണ്. അത് സദാ സൂക്ഷിനിരീക്ഷണത്തിനു വിധേയവുമാണ്. നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രക്രിയയിൽ ഈ ഗൗര വവും സുതാര്യതയും നടപ്പിലാക്കിക്കാട്ടിയ ശ്രീ. ടി.എൻ. ശേഷനെ ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കാതെ തരമില്ല.

Sunday, 9 May 2021

Malayalam Essay on "Green Revolution", "Haritha Viplavam" for Students

Malayalam Essay on "Green Revolution", "Haritha Viplavam" for Students

Essay on Green Revolution in Malayalam Language: In this article, we are providing "ഹരിതവിപ്ലവം ഉപന്യാസം", "Haritha Viplavam Malayalam Essay" for Students.

Malayalam Essay on "Green Revolution", "Haritha Viplavam" for Students

ഇന്ത്യൻ കാർഷികരംഗത്ത് അത്ഭുതകരമായ പുരോഗതിക്കു വഴിവച്ച പദ്ധതിയായിരുന്നു ഹരിതവിപ്ലവം. ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ഉത്പാദനത്തിൽ വൻകുതിച്ചുചാട്ടമാണ് നാം കൈവരിച്ചത്. ഹരിതവിപ്ലവത്തിന്റെ ഈ വിജയത്തിനു കാരണമായ വസ്തുതകൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് പരിശോ ധിക്കാം .

മേൽത്തരം വിത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൃഷിയാണ് പ്രധാന കാരണം. അത്യുത്പാദനശേഷിയുള്ള വിത്തിനങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായ തോതിൽ വിളവു തന്നു. നാടെങ്ങും ഇത്തരം വിത്തുകൾ സർക്കാർ ഏജൻസികൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു. അവകൊണ്ടു കൃഷിചെയ്യാൻ കർഷകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. നല്ല രോഗപ്രതിരോധശേഷിയുള്ള ഈ വിത്തിന ങ്ങൾക്ക് കാർഷികമേഖലയിൽ സ്വീകാര്യത വർദ്ധിപ്പിച്ചു. 

രാസവളപ്രയോഗമായിരുന്നു മറ്റൊന്ന്. ഇത് വിളവിന്റെ സമൃദ്ധിക്കു കാരണമായി. നെട്രോജിനിയസ് ഫോസ്ഫെറ്റിക് പൊട്ടാഷിക് വള ങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഇരട്ടിയായി. മെച്ചപ്പെട്ട ജലസേചനസൗകര്യവും കാർഷികാഭിവൃദ്ധിയെ സഹായിച്ചു. കുഴൽക്കിണറുകളും ചെറുകിട ജലസേചനപദ്ധതികളും നിലവിൽവന്നു. പരമ്പരാഗതമായ കൃഷിരീതി. കൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കർഷകർ നിർബന്ധിതരായി. പഴഞ്ചൻ കാർഷി കോപരണങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനും പകരം യന്ത്രസാമഗ്രികൾ ഉപയോ ഗിക്കാനും തുടങ്ങി. കാളയും നുകവും കലപ്പയും പോയി ട്രില്ലറു കളും മോട്ടോർ പമ്പുകളും കൊയ്തുയന്ത്രങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങൾ കീഴടക്കി. ഇത് കൃഷിയുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിച്ചു. കൃഷിപ്പണിയുടെ സമയവും ചെലവും കുറഞ്ഞു. ഉത്പാദനശേഷിയും ആദായവും കൂടി.

സാമ്പത്തിക പരാധീനതകളായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ കാർഷികരംഗത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വിഘാതമായി നിന്നിരുന്നത്. കർഷകർ സാമ്പത്തിക ബാധ്യ തകളാൽ നട്ടംതിരിയുകയായിരുന്നു. വട്ടിപ്പണക്കാരും മറ്റും അവരെ ചൂഷണം ചെയ്തിരുന്നു. കൃഷിനാശത്തിലും കടക്കെണിയിലുംപെട്ട് ജീവിതം വഴിമുട്ടിനിന്നു. കൊള്ളപ്പലിശക്കാരുടെ കൈയിൽനിന്നും പണം കടംവാങ്ങിയ കർഷകർക്ക് വിളഭൂമികൾ നഷ്ടമായി. ഇവിടേക്ക് സർക്കാറിന്റെ പുതിയ പദ്ധതി കടന്നുവന്നു. കർഷകർക്ക് ആശ്വാസ കരമായി സർക്കാർ മെച്ചപ്പെട്ട വായ്പാ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകി. ഇത് വിളഭൂമിക്ക് പുതിയ ഉണർവ്വ് പകർന്നു. കുറഞ്ഞ പലിശയ്ക്ക് പണം ലഭ്യമായതോടെ കർഷകർ കൃഷിഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിത്തുടങ്ങി. അവരുടെ ഉത്പന്നത്തിനും ഭൂമിക്കും പരിരക്ഷണമായി. ഇടനിലക്കാരും കൊള്ളപ്പലിശക്കാരും ഒഴിവായി. കർഷകർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ഉത്പാദന വും ന്യായമായ വിലയും ലഭിച്ചുതുടങ്ങി. വിപണനസൗകര്യം വർദ്ധി ച്ചതോടെ ഇടനിലക്കാരുടെ കുതന്ത്രങ്ങളിൽനിന്ന് അവർ മോചിതരായി. ഇവയൊക്കെ ഇന്ത്യൻ കാർഷികരംഗത്തിനും കർഷകർക്കും ഉത്ത ജകമായി. ഇത് ഹരിതവിപ്ലവത്തിന് ആക്കംകൂട്ടി. ജലസേചനസൗക ര്യവും അനുകൂലമായ വർഷപാതവും കൃഷിക്ക് അനുകൂലമായി. ഇവ യൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഹരിതവിപ്ലവത്തെ സ്വാധീനിച്ച ഘടകങ്ങൾ.

1947-ൽ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ കാർഷികമേഖല വളരെ പരിക്ഷീണിതമായിരുന്നു. സെമീന്ദാരുകൾ എന്ന ഭൂവുടമകളും ഭൂരഹിതരായ കർഷകരും അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന പലിശക്കാരും മധ്യവർത്തികളും കാർഷികമേഖലയുടെ ആലസ്യത്തിനു കാരണമാ യിരുന്നു. ഭൂപരിഷ്കരണം ഇതിന് അറുതി കുറിച്ചു. കീടബാധയും കൃഷിനാശവും മോശമായ വിളവും ആധുനിക കൃഷിരീതികളെക്കു റിച്ചുള്ള അജ്ഞതയും ഒഴിവാക്കിയതാണ് ഹരിതവിപ്ലവം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളിലൊന്ന്. കൂട്ടുകൃഷി സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വന്നു. കാർഷിക സഹകരണസംഘങ്ങൾ രൂപീകൃതമായി. ഇന്ത്യയിലെ ഹരിതവിപ്ലവം നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തിനു മികച്ച പരിഹാരമായി. അത് കൃഷിയുടെ ഉണർവും രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ ശക്തിയുമായി.

Malayalam Essay on "Electricity", "Vaidyuthi Upanyasam" for Students

Malayalam Essay on "Electricity", "Vaidyuthi Upanyasam" for Students

Essay on Electricity in Malayalam Language :  In this article, we are providing "വൈദ്യുതി ഉപന്യാസം", "Vaidyuthi Upanyasam in Malayalam" for Students.

Malayalam Essay on "Electricity", "Vaidyuthi Upanyasam" for Students

സയൻസിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ അതിമഹത്തായ ഒന്നാണ് വൈ ദ്യുതി. മാനവരാശിക്ക് ശാസ്ത്രം നൽകിയ വരം. ആധുനിക ലോക ത്തിന് വൈദ്യുതി ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു ഊർജ്ജമാണ്. എന്നാൽ മറ്റെല്ലാ ഊർജ്ജത്തെപ്പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്തോറും കുറയു ന്നതാണ് ഈ ഊർജ്ജവും. കത്തിത്തീരുന്ന എണ്ണപോലെയും വിറകു പോലെയും. ഉത്പാദനത്തിൽ കുറവും ഉപഭോഗത്തിൽ കൂടുതലു മാണ് വൈദ്യുതിയുടെ സ്ഥിതി. ആധുനികലോകത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടാനാ വാത്തതും ദൈനം ദിന ആവശ്യത്തിന് അവശ്യം വേണ്ടതുമായ ഊർജ്ജ മാണിത്. മറ്റുള്ള ഊർജ്ജത്തിൽനിന്നും വൈദ്യുതിയെ വ്യത്യസ്തമാ ക്കുന്നത് മലിനീകരണം കുറവാണ് എന്നതാണ്. എന്നാൽ വൈദ്യുതോപ കരണങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ചൂട് ആഗോളതാപനത്തിൽ ഒരു ഘടക മാണ്.

വൈദ്യുതികൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ പലതാണ്. വെളിച്ചത്തിനും കാറ്റിനും ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനും വൈദ്യുതി കൂടിയേതീരൂ. ആശുപത്രികളിൽ ലബോറട്ടറികളിൽ ചികിത്സയ്ക്കും മറ്റും വൈദ്യുതി വേണം. ഗതാഗതത്തിനും വിനോദത്തിനും എന്തിന് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻപോലും വൈദ്യുതി വേണം.

ആധുനികമനുഷ്യന്റെ വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് സമയം. സമയം | ലാഭിക്കുന്നതിനു പല വഴികളും നാം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉപാധി കൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതു വൈദ്യുതികൊണ്ടാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ഒരു വീട്ടമ്മയ്ക്ക് അടുക്കളയിലെയും മറ്റും ആവശ്യ ത്തിനുള്ള കുക്കർ, മിക്സി, ഗ്രന്റർ, വാഷിങ് മെഷീൻ, ഫ്രിഡ്ജ്, പാചകോപകരണങ്ങൾ, ഏ.സി., ഫാൻ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വൈദ്യു തിയുടെ സഹായത്താലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ ഉപകരണങ്ങൾ സമയവും അധ്വാനവും ലഘൂകരിക്കുന്നു. ടി.വി., സംഗീതോപകരണ ങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും വൈദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ്. 

വൈദ്യുതി ഇല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായങ്ങളില്ല. ഫാക്ടറിയിലെ യന്ത്രസാമ ഗ്രികൾ വൈദ്യുതോർജ്ജംകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ്. വസ്ത്രം, പെയിന്റ്, പേപ്പർ, ചിലതരം ആഹാരസാധനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വൈദ്യുതികൊണ്ടാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്.

വൈദ്യുതി ഇല്ലാതെ ഒരുദിവസം തള്ളിനീക്കാൻ നമുക്ക് പ്രയാസ മാണ്. കൊടുങ്കാറ്റോ, പ്രളയമോ, യുദ്ധമോ ഉണ്ടായാൽ വൈദ്യുതി വിതരണസംവിധാനം തകരാറിലാകും. അതോടെ നമ്മുടെ വാർത്താ വിനിമയ സംവിധാനം ഒന്നാകെ അവതാളത്തിലാകും. നമ്മുടെ വാർത്താ വിനിമയസംവിധാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം വൈദ്യുതിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്.

ഗതാഗതമേഖലയ്ക്കും വൈദ്യുതി ആവശ്യമാണ്. ട്രെയിനുകളും സ്കൂട്ടറുകളും ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതികൊണ്ടാണ് ഓടുന്നത്. ഫ്ളാറ്റുക ളും ബഹുനിലക്കെട്ടിടങ്ങളും വർദ്ധിച്ചതോടെ ലിഫ്റ്റകളും എക്സ്ക ലേറ്ററുകളും സാധാരണമായി. റെയിൽവേസ്റ്റേഷനിലും വിമാനത്താ വളത്തിലും വ്യാപാരവ്യവസായ സമുച്ചയങ്ങളിലുമെല്ലാം ഈ സംവി ധാനമുണ്ട്. റെയി ൽവേ സിഗ്നലുകൾക്കും റോഡ് സിഗ്നലുകൾക്കും വൈദ്യുതി വേണം. സിനിമ, റേഡിയോ, ടി.വി., മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം, ഫോണു കൾ, ഇന്റർനെറ്റ്, കമ്പ്യൂട്ടർ തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രവർത്തനവും വൈദ്യുതി കൊണ്ടാണ്.

ആതുരശുശ്രൂഷാരംഗത്തും വൈദ്യുതിയുടെ ഉപയോഗം ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്തതാണ്. ശസ്ത്രക്രിയ, എക്സ്റേ , ഇ.സി.ജി., സ്കാനിങ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് വൈദ്യുതി കൂടിയേ തീരൂ. രോഗനിർണ്ണയത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കും വൈദ്യുതി വേണം. ഷോക് ട്രീറ്റ്മെന്റിനും റേഡിയേ ഷനും വൈദ്യുതി വേണം. ശസ്ത്രക്രിയ, മറ്റ് ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോ ഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ അണുവിമുക്തമാക്കാനും വൈദ്യുതി വേണം.

വൈദ്യുതിയുടെ ഉപയോഗത്തെപ്പറ്റിയും പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റിയും പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല. ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനമേഖല തരംതിരിക്കാനും സാധിക്കുകയില്ല. ആധുനിക മനുഷ്യന് ഉറക്കത്തിനുപോലും വൈദ്യുത ഉപകരണത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വേണം. പ്രാണവായുപോലെ ഒരാവശ്യ മായിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ആധുനികലോകത്തിനു വൈദ്യുതി. 

Saturday, 8 May 2021

Malayalam Essay on "The Importance of Education", "Vidyabhyasathinte Pradhanyam Upanyasam" for Students

Malayalam Essay on "The Importance of Education", "Vidyabhyasathinte Pradhanyam Upanyasam" for Students

Essay on The Importance of Education in Malayalam Language : In this article, we are providing "വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉപന്യാസം", "Vidyabhyasathinte Pradhanyam Upanyasam" for Students.

Malayalam Essay on "The Importance of Education", "Vidyabhyasathinte Pradhanyam Upanyasam" for Students

വിദ്യാസമ്പന്നരായ ഒരു ജനത രാജ്യത്തിന്റെ മുതൽക്കൂട്ടാണ്. സാക്ഷ രത സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവും ശാസ്ത്രീയവും സാംസ്കാരിക വുമായ എല്ലാ വളർച്ചയ്ക്കും അനിവാര്യമാണ്. അറിവുള്ളാരു സമൂഹ ത്തിൽ മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്പർദ്ധയും മത്സരവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. സഹിഷ്ണുതയും അച്ചടക്കവും വളരുകയും ചെയ്യും. പല സാമൂഹ്യ തിന്മകളും വളർന്നു വികസിക്കുന്നത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ്. നിരക്ഷരത ഒരു ശാപമാണ്.

മനുഷ്യനെ മറ്റെല്ലാ ജീവികളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് ചിന്താ ശേഷിയും വിവേകബുദ്ധിയുമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം ഈ കഴിവുകളെ കൂടുതൽ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു. ഭാരതത്തിൽ ഇപ്പോഴും ബഹുഭൂരി പക്ഷം ജനങ്ങളും അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്തവരാണ്. ലോകജനസംഖ്യ യിലും ഇവരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്. അറിവില്ലായ്മ അന്ധവിശ്വാസ ങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും വളർത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും -ഐക്യ രാഷ്ട്രസംഘടനപോലും-നിരക്ഷരതാനിർമ്മാർജ്ജനത്തി നുള്ള യത്നത്തിലാണ്. 

ഇന്ത്യയെപ്പോലൊരു രാജ്യത്ത് നിരക്ഷരത ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വലുതാണ്. ജനാധിപത്യരാജ്യമാണ് ഭാരതം. ആധുനിക ജനാധിപത്യ സംവിധാനം സാക്ഷരതയുടെയും ചിന്താശേഷിയുടെയും അടിസ്ഥാ നത്തിലാണ് പുലരുന്നത്. കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും വായിച്ചറിയാനും വിദ്യാഭ്യാസം വേണം. എഴുത്തും വായനയും നമ്മുടെ അറിവിന്റെ ലോകം വലുതാക്കുന്നു. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നിലനില്പ്പു തന്നെ ശരിയായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും വിലയിരുത്തലിലുമാണ് കുടി കൊള്ളുന്നത്. നല്ല ജനപ്രതിനിധികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ വിദ്യാസമ്പന്നരായിരിക്കണം. ജനാധിപത്യമൂല്യങ്ങളും മികച്ച ദർശനവും രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുമുള്ളവരായിരിക്കണം ജനപ്രതിനി ധികളായി വരേണ്ടത്.

രാഷ്ട്രനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളികളായ ജനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാ ഭ്യാസം കരുത്തു പകരുന്നു. പൗരബോധവും കടമയും വിദ്യാഭ്യാസം വഴിസിദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. രാജ്യത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും വിക സനത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസം കൂടിയേ തീരൂ. ചൂഷണത്തിനെതിരെ ശബ്ദി ക്കാനും പോരാടാനും ജനങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകുന്നു. അറിവിന്റെ പരിധിയില്ലാത്ത ലോകത്തേക്കാണ് വായന അവരെ നയിക്കുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാ ക്കാൻ വായന സഹായിക്കുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങൾ യുക്തിസഹമാണോ എന്നും ഉപകാരപ്രദമാണോ എന്നും വിലയിരുത്തുവാൻ വിദ്യാഭ്യാസം അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. അതുവഴി പുതിയ ചിന്തയും ദർശനവും അവരിൽ രൂപംകൊള്ളുന്നു. അത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കാര്യശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും പുതിയ പുതിയ സാമ്പത്തികപരിഷ്കാരത്തെപ്പറ്റി ബോധവാന്മാരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സമൂഹത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തനമണ്ഡലങ്ങളെപ്പറ്റിയും പുത്തൻ സാധ്യതകളെപ്പ റ്റിയും പഠിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസം അവസരം ഒരുക്കുന്നു. കർഷകർ പുതിയ കാർഷികരീതികളെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നു. വ്യവസായികൾ പുതിയ വ്യവസായതന്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രത്തിലും സാങ്കേതികവിദ്യ യിലും അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന നൂതന പ്രവണതകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധിക്ക് ഇതൊക്കെ കാരണമാ കുന്നു. സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണവും നീതിയും സമത്വവും സ്ത്രീപുരു ഷസമത്വവുമൊക്കെ സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ജന ങ്ങൾ രാജ്യത്തുണ്ടാകണം.

സാമൂഹ്യതിന്മകളെ ഉച്ചാടനം ചെയ്യാൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു സാധി ക്കും. സങ്കുചിതമായ പല ചിന്താഗതികൾക്കും വിലങ്ങിടാൻ ഇതു കൊണ്ട് സാധിക്കൂ. മതസഹിഷ്ണുതയും വിശാലമനസ്കതയും അറിവിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നു. ഈ വഴിക്കു ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സർവ്വതോന്മുഖമായ പുരോഗതിക്കും സമാധാന ത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസ ത്തിന്റെ ആവശ്യകത എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്. എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസമെന്ന ലക്ഷ്യം നേടുക എന്നതായിരിക്കണം ഒരു ജനാധിപത്യ സർക്കാറിന്റെ പ്രഥമ പരിഗണന.

Malayalam Essay on "Benefits of Exhibition", "പ്രദര്ശനം ഉപന്യാസം" for Students

Malayalam Essay on "Benefits of Exhibition", "പ്രദര്ശനം ഉപന്യാസം" for Students

Essay on Benefits of Exhibition in Malayalam Language : In this article, we are providing "പ്രദര്ശനം ഉപന്യാസം", "Exhibition Upanyasam in Malayalam" for Students

Malayalam Essay on "Benefits of Exhibition", "പ്രദര്ശനം ഉപന്യാസം" for Students

വിവിധരംഗങ്ങളിലെ നേട്ടങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന പ്രദർശനങ്ങൾ കുട്ടി കൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും അറിവിന്റെ ലോകം തുറന്നുകൊടുക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളും വ്യക്തികളും സർക്കാർ ഏജൻസികളും പ്രദർശന ങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യക്തികൾ അവരുടെ കഴിവുകൾ മറ്റു ള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും അവയുടെ വിപണനത്തിനുമാണ് ഇവ ഒരുക്കുന്നത്. സർക്കാർ ഏജൻസികൾ പൊതുജനബോധനത്തിനും പങ്കാളിത്തത്തിനും വേണ്ടിയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളാകട്ടെ അവരുടെ സർഗ്ഗ വാസനയും അന്വേഷണത്വരയും പ്രകടിപ്പിക്കാനാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമേഖലയിലെ വളർച്ച സർക്കാർ ഏജൻസികൾ പ്രദർശിപ്പി ക്കുന്നു. പ്രദർശനങ്ങൾ വ്യവസായത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും വിനോ ദവും ആനന്ദവും പകരുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്കൂൾ തലങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രഗണിതപ്രദർശനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാ റുണ്ട്. കുട്ടികളിലെ ശാസ്ത്ര-ഗണിത വാസനകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന തിനാണ് ഇത്. കൊച്ചുകുട്ടികൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഈ പ്രദർശനങ്ങളിൽ പൊതുജനത്തിനു കാണാം. അവയിൽ പലതും നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താ വുന്നതുമാണ്. ഈ കൊച്ചുകൗതുകങ്ങളിലൂടെയാണ് നാളെയുടെ ലോകം പ്രകാശമാനമാകുന്നത്.

പുസ്തക പ്രസാധകന്മാർ പ്രദർശനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പുതിയ പുതിയ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരിറക്കുന്ന പുസ്ത കങ്ങൾ അനുവാചകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഒപ്പം വിപണനവും. കച്ചവടമാണ് പ്രസാധകരുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിലും അവിടെ നടക്കുന്നത് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വ്യാപനംകൂടിയാണ്. പുതിയ ആശയ ങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വായനക്കാരുടെ ചിന്താമണ്ഡ ലത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്നു.

ചിത്രകാരന്മാർ അവർ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. പുതിയ ആസ്വാദനതലം പ്രേക്ഷകനു പകർന്നുകൊടുക്കാനാണ് അവരുടെ ശ്രമം. ഒപ്പം വില്പനയും അതുവഴിയുള്ള ഉപജീവനവും ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ചിത്രരചനയിൽ കൗതുകമുള്ളവർക്ക് ഈ പ്രദർശനം പുതിയ ആശയ തലങ്ങൾ പകർന്നുനൽകുന്നു. അത് അവരുടെ ചിത്രരചനാ സങ്കല് ത്തിനു പുതിയ ദിശാബോധം സമ്മാനിക്കുന്നു.

ഗണിതശാസ്ത്രവിദ്യാർത്ഥികളുടെയോ പണ്ഡിതന്മാരുടെയോ പ്രദർശനഹാളിൽ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ നൂതനമായ സാധ്യതകളും കണ്ടെത്തലുകളും സിദ്ധാന്തങ്ങളുമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അവ ആ രംഗത്ത് കൗതുകമുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുതിയ ശക്തയും ശൈലിയും പകരും. ഗണിതശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളുടെയും ഉപകരണ ങ്ങളുടെയും പ്രദർശനവും സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ വിശകലനവും അവിടെ നിന്നും ആവശ്യക്കാർക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഇവിടെയും വിജ്ഞാനവ്യാ പനം തന്നെയാണ് പ്രദർശനം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. 

സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി പ്രദർ ശനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. കൃഷി, ആരോഗ്യം, ഗതാഗതം, സൈനി കം, വിദ്യാഭ്യാസം, കല, സംസ്കാരം, വ്യവസായം തുടങ്ങിയ നിരവധി വിഷയങ്ങൾ. ഇവിടെനിന്നും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ മേഖലയിലെ നൂതനമായ പ്രവണതകളും ആശയങ്ങളുമാണ്. കാർഷി കപ്രദർശനത്തിൽനിന്നും പുതിയതരം കൃഷിരീതികളും വിത്തിനങ്ങളും കാർഷി കോപകരണങ്ങളും പരിചയപ്പെടാം, സ്വന്തമാക്കാം. വിളപരി പാലനവും ജൈവകൃഷിയും ജൈവകീടനാശിനികളുടെ ഉത്പാദനവും ഉപയോഗവുമെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെയും അറിവിന്റെ അതിരു കളുടെ വികാസമാണ് സാധ്യമാകുന്നത്. 

ശില്പകലാകാരൻ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് അയാളുടെ ശില്പങ്ങളോ പ്രതിമകളോ ആയിരിക്കാം. കളിപ്പാട്ടങ്ങളും പ്രതിമകളും കളിമൺ പാത്രങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുവരാം. ആളുകൾ അയാളുടെ കഴിവിനെ പ്രശം സിക്കുന്നതിന് ഈ പ്രദർശനം വഴിവയ്ക്കും . കൂടാതെ ശില്പകലയെ ക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ, സാധ്യതകൾ ഒക്കെ പഠിക്കാനും അവസരം കിട്ടുന്നു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രദർശനങ്ങൾ നമ്മുടെ അറിവിന്റെ മേഖലയെ ത്രസിപ്പിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിനു പുത്തൻ ഉണർവും സമ്മാനിക്കുന്നു.

Friday, 7 May 2021

Essay on The Importance of Sports and Games in Malayalam - കായിക വിനോദത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

Essay on The Importance of Sports and Games in Malayalam - കായിക വിനോദത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

Essay on The Importance of Sports and Games in Malayalam Language : In this article, we are providing "കായിക വിനോദത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉപന്യാസം", "സ്പോർട്സിന്റെയും ഗെയിംസിന്റെയും പ്രാധാന്" for Students.

Essay on The Importance of Sports and Games in Malayalam - കായിക വിനോദത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിൽ ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സ് കുടികൊള്ളുന്നു. ആരോഗ്യത്തിന് കായികാധ്വാനമോ വ്യായാമമോ അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ തിരിച്ചറിവാണ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ സ്പോർട്സിനും ഗെയിംസിനു മൊക്കെ പ്രാധാന്യം നേടിക്കൊടുക്കുന്നത്. ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യ ത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്കും വ്യായാമം അത്യാ വശ്യമാണ്. നിരവധി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കു കാരണം വ്യായാമ രഹിതമായ ജീവിതക്രമമാണ്. ഈ വ്യായാമപദ്ധതിയാണ് സ്പോർട് സും ഗെയിംസും വഴി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു ലഭിക്കുന്നത്. ക്ലാസ്സ് മുറി കളിലെയും പാഠപുസ്തകത്തിലെയും വിരസതകൾക്കിടയിൽ ഒരു ഹോബിയായും ഈ കായികപ്രവർത്തനം മാറിയിട്ടുണ്ട്.

കരുത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് സ്പോർട്സ് ട്രാക്കുകൾ. അവിടെ യൗവന ത്തിന്റെ ആവേശത്തിനാണ് പ്രഥമ പരിഗണന. യുവാക്കളുടെ കായിക ശക്തിയുടെ സംസ്കരണമാണ് സ്പോർട്സും ഗെയിംസും. ദേഹബ ലവും മനസ്സിന്റെ കരുത്തും കൂടി ഒത്തുചേരുമ്പോൾ കളിക്കളത്തിലും സ്പോർട്സ് ട്രാക്കുകളിലും വിജയചരിത്രങ്ങൾ രചിക്കപ്പെടുന്നു. ആരോ ഗ്യമുള്ള ഒരു ജനതയാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയും കരുത്തും. കായികവിദ്യാഭ്യാസം ഇത്തരത്തിൽ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരവും മനസ്സും സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

അച്ചടക്കമാണ് സ്പോർട്സ് ട്രാക്കുകളിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഗുണം. ജീവിതശീലങ്ങളിൽ അടുക്കും ചിട്ടയും അതു പഠിപ്പിക്കുന്നു. ബുദ്ധിവികാസത്തിന്റെ സാധ്യതയാണ് മറ്റൊന്ന്. നിയമാനുസൃതമായി ട്രാക്കുകളിൽ പെരുമാറാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു അറ്റ് അയാളുടെ എതിരാളിയോടും അയാളുടെ അവകാശങ്ങളോടും അഭിമാനത്തോടും സഹിഷ്ണുത കാട്ടാൻ പഠിക്കുന്നു. കൂട്ടുത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ പാഠ ങ്ങൾ സ്പോർട്സ് കളങ്ങളിൽനിന്നും പഠിക്കാം. വിജയപരാജയങ്ങളെ തുല്യവികാരത്തോടെ അംഗീകരിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു. അവിടെനിന്നും സ്വായത്തമാക്കുന്ന സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റ് അയാളുടെ ജീവിത ത്തിലെ എല്ലാ തുറകളിലും ഒരു കരുത്തായി മാറുന്നു. 

സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റ് എന്നുപറയുന്ന മനോഭാവം ഏത് സങ്കീർണ്ണ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായി സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഒരു ഗുണമാണ്. മറ്റൊരാളുടെ വിജയവും പരാജയവും തന്റേതുകൂടിയാണെന്നു കരുതി ഈർഷ്യയൊട്ടുമില്ലാതെ പെരുമാറാൻ കഴിയുന്നത് സ്പോർട്സ് രംഗ ത്തും കളിക്കളത്തിലും മാത്രമാണ്. ഇതിനെ പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാന മെന്നു വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. സമൂഹജീവിയായ മനുഷ്യനു വേണ്ട ഒരു ഗുണമാണ് ഇത്.

പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടാനുള്ള കരുത്താണ് സ്പോർട്സും ഗെയിം സും വഴി ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. വെല്ലുവിളികളെ ഏറ്റെടുത്ത് ന്യായത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ വിജയം കൈവരിക്കാനാണ് ഓരോ പോർട്സ്മാനും പരിശീലിക്കുന്നത്. അവിടെ കുറുക്കുവഴികളോ മറ്റ് ഉപായങ്ങളോ ഇല്ല. സ്വന്തം മികവുകൊണ്ടുതന്നെ എതിരാളിയെ തോല്പിക്കണം. ഒന്നോർത്താൽ അച്ചടക്കവും നേരും കുടികൊള്ളുന്ന ഒരേയൊരു മേഖലയാണ് ഇതെന്ന് പറയാം. 

മാനസിക വികാസവും ആത്മവിശ്വാസവും സ്പോർട്സും ഗെയിം സും വഴി ചെറുപ്പക്കാർക്ക് സിദ്ധിക്കുന്നു. വിജയത്തിലൂന്നിയ മുന്നേ റ്റമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനായുള്ള പരിശീലനമാണ് അവർക്കു ലഭിക്കുന്നത്. ഓരോ സ്പോർട്സ്മാന്റെയും ലക്ഷ്യം ഒളിമ്പിക്സ് എന്ന കായികമഹാമഹത്തിലെ പങ്കാളിത്തമാണ്. അവിടെ പൊസീഡിയത്തിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണപ്പതക്കം അണിയുകയെന്നതാണ്. കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ കൂടുതൽ കരുത്തിൽ വിജയം നേടാനാണ്. 

സ്കൂൾ കോളജ് തലങ്ങളിൽ ഗെയിംസിലും സ്പോർട്സിലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ട്. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല ധാരണ വളർത്തുന്നതിന് സഹായകമാണ് സ്പോർട്സ് സഹായക മേഖലകൾ. പാമ്യേതരപദ്ധതിയിൽ പ്രമുഖസ്ഥാനമാണ് സ്പോർട്സി നും ഗെയിംസിനും. കായികരംഗം ആ രംഗത്തുള്ള പ്രതിഭകൾക്ക് കീർത്തിയും പണവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അതുവഴി തൊഴിൽ സമ്പാ ദിക്കാം. രാഷ്ട്രം ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന പരിഗണനതന്നെ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ശാരീരി കവും മാനസികവും ധാർമ്മികവുമായ നിരവധി പ്രയോജനങ്ങൾ കായികലോകം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാനപൂർണ്ണമായ, സർഗ്ഗാത്മകമായ കരുത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ് ആ രാജ്യത്തെ കായികതാരങ്ങൾ. നാളെയുടെ പൗരന്മാരായ വിദ്യാർത്ഥി കളെ കായികലോകത്തേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിന് കായികാഭ്യാസം നല്ല പങ്കു വഹിക്കുന്നു.

Malayalam Essay on "Good Habits", "നല്ല ശീലങ്ങള് ഉപന്യാസം" for Students

Malayalam Essay on "Good Habits", "നല്ല ശീലങ്ങള് ഉപന്യാസം" for Students

Essay on Good Habits in Malayalam Language : In this article, we are providing "നല്ല ശീലങ്ങള് ഉപന്യാസം", "Nalla Sheelangal Essay in Malayalam" for Students.

Malayalam Essay on "Good Habits", "നല്ല ശീലങ്ങള് ഉപന്യാസം" for Students

സ്വന്തമായ ഭാവമാണ് സ്വഭാവം. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തമായുള്ള പെരുമാറ്റ ജീവിതശൈലികളുണ്ട്. ഇത് അയാൾ ജീവിതാവസാനംവരെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വ്യക്തി ത്വത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണിത്. ഈ സ്വന്തഭാവങ്ങളിൽ നല്ലതും ചീത്ത യുമുണ്ട്. ചീത്തശീലങ്ങൾ അയാൾക്കും സമൂഹത്തിനും ബാധയാണ്. ജീവിതവിജയത്തിന് ഇത് വിഘാതമുണ്ടാക്കും. നല്ല ശീലങ്ങൾ ജീവിത വിജയത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്.

"ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലുള്ള ശീലം മറക്കുമോ മാനുഷനുള്ള കാലം' എന്നും "ചൊട്ടയിലെ ശീലം ചുടലവരെ' എന്നും പഴഞ്ചൊല്ലുകളുണ്ട്. നല്ല ശീലത്തയും ശീലക്കേടിനെയും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ശരിയായ പരിശീലനംമൂലവും വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ടും ഒരാളിലെ നന്മ തിന്മകളെ തിരുത്തുവാനും വളർത്തുവാനും സാധിക്കുന്നു. തിരുത്ത പ്പെടാത്തവ ചുടലവരെ തുടരുകയും ചെയ്യും. അത് നല്ലതാണോ ചീത്ത യാണോ എന്നു കാലം തെളിയിക്കും. ഒരാൾ നല്ലവനാകാൻ സമയവും പ്രയത്നവും വേണം. എന്നാൽ ചീത്തയാകാൻ നേരം വേണ്ടതാനും. നല്ലത് ഉണ്ടാകുന്നതിനു സമയം വേണം എന്നതിനു തെളിവാണ് ഗരു ഡന്റയും സർപ്പങ്ങളുടെയും ജന്മകഥ. അരുണനും ഗരുഡനും മുട്ട പൊട്ടി പുറത്തുവരാൻ ആയിരംവർഷം വേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ വിഷജന്തുക്കളായ സർപ്പങ്ങൾക്ക് അഞ്ഞൂറുവർഷമേ വേണ്ടിവന്നുള്ളൂ. പാലാഴിമഥനത്തിലും ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് കാണാം. കാളകൂടവിഷ മാണ് ആദ്യമുണ്ടായത്. അമ്യത് തെളിഞ്ഞുവരാൻ പിന്നെയും സമയം വേണ്ടിവന്നു. നന്മതിന്മകളുടെ സാധ്യകളെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞെന്നേയുള്ളൂ.

ദുശ്ശീലങ്ങൾ ത്യജിക്കുന്നതിന് നല്ല പ്രയത്നം വേണം. നന്മയുടെ വഴിയേ തിരിയാൻ പ്രയാസവും സമയവും വേണം. ചില ജീവിതമൂല്യ ങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സ്വഭാവങ്ങളും ശീലങ്ങളും. കുട്ടികളുടെ ശീലങ്ങൾതന്നെ ഉദാഹരണമായി എടുക്കുക. വെളുക്കുംമുമ്പ് ഉണ് രണം, കുളിക്കണം, വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കണം, മാതാപിതാ ക്കളെ വന്ദിക്കണം, പാഠങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള നല്ല ശീല ങ്ങൾ ഇന്ന് എത്ര കുട്ടികൾക്ക് സാധ്യമാകുന്നുണ്ട്? രക്ഷിതാക്കൾ അതിനു പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നുണ്ടോ? സത്യം പറയുവാൻ ശക്തി യുണ്ടാവണം, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ത്രാണിയുണ്ടാകണം, നല്ല വാക്കോതുവാൻ ശേഷിയുണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ്. സത്യം പറഞ്ഞ് കുഴപ്പങ്ങളിൽ ചെന്നുചാടുന്നതിനെക്കാൾ കള്ളം പറഞ്ഞ് തല്ക്കാലം തടിയൂരാനാണ് നമ്മുടെയെല്ലാം ശ്രമം. സംസർഗ്ഗ ഗുണം സ്വഭാവരൂപീകരണത്തിന് വലിയ പങ്കു വഹിക്കു ന്നുണ്ട്. മുല്ലപ്പൂമ്പൊടിയേറ്റുകിടക്കുന്ന കല്ലിന് ഉണ്ടാകുന്ന സൗരഭ്യം പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. നല്ല കൂട്ടുകെട്ടുകൾ നന്മയിലേക്കു നയിക്കുന്നു.

മദ്യവും പുകവലിയും മറ്റ് അസാന്മാർഗ്ഗികപ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധ മുള്ള കൂട്ടുകാരുമായി കൂട്ടുകൂടുന്നത് നല്ല ശീലം നേടുവാൻ സഹാ യിക്കുകയില്ല. അവർക്കൊത്തു പോകുവാനേ കൂട്ടുകൂടുന്നവർക്കു സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അനിഷ്ടത്തിനു പാത്രമാ കും. ഈ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഒരാളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് നന്മയി ലേക്കാവില്ല. ഇവിടെനിന്നു ശീലിക്കുന്നത് ചുടലവരെ തുടരുകയും ചെയ്യും. കള്ളം പറയാനും മദ്യപിക്കാനും എന്തുചെയ്യാനും മടിയില്ലാ ത്താരു മനസ്സ് ആ വഴിക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

നല്ലവനാകാൻ ദൃഢനിശ്ചയം വേണം. ചില നിഷ്ഠകൾ ജീവിതത്തി ലുണ്ടാവണം. അങ്ങനൊന്ന് ആർജ്ജിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതു പേക്ഷിക്കാൻ അത്ര പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുകയില്ല. അതിരാവിലെ ഉറക്ക മുണരുവാനും കുളിക്കാനും പഠിക്കുവാനും മാതാപിതാക്കളെ ആദ രിക്കാനുമൊക്കെ ശീലിച്ചാൽ അവ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽനിന്നു മാഞ്ഞുപോകുകയില്ല. സത്യം പറയാൻ പഠിച്ചാൽ പിന്നെ കള്ളം പറ യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയുമില്ല. ദുശ്ശീലങ്ങൾ തകർക്കുന്നതു നമ്മുടെ വ്യക്തി ത്വത്തെയും മാന്യതയേയുമാണ്.

ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെയും അന്തസ്സിനെയും പ്രകാശിപ്പി ക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മസത്ത വെളി വാകുന്നത്. ഈ ആത്മസത്തയാണ് വ്യക്തിത്വം. പ്രായമായവരെയും അശരണരെയും ബഹുമാനിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നല്ല ശീലമാണ്. മുതിർന്നവർക്കുവേണ്ടി സ്വന്തം ഇരിപ്പിടമൊഴിഞ്ഞ് അവരെ അതിലേക്ക് ഇരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത് നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിന് മാതൃകയായി ഇന്നും കാണുന്നു.

സ്വഭാവരൂപീകരണം ചെറുപ്പംമുതൽക്കേ തുടങ്ങണം. ശുചിത്വവും അധ്വാനശീലവും സത്യസന്ധതയും ത്യാഗമനോഭാവവും ആത്മവിശ്വാ സവും ആത്മാഭിമാനബോധവും സഹിഷ്ണുതയും സേവനസന്നദ്ധ തയുമൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലേ ശീലിച്ചുതുടങ്ങണം. "അഞ്ചിൽ തിരിയാ ത്തവൻ അമ്പതിൽ തിരിയുകയില്ല' എന്നാണ് ചൊല്ല്. 'കടയ്ക്കൽ വെയ്ക്കേണ്ടത് കതിരിൽ ആവരുത്.' നല്ല ശീലങ്ങൾ നല്ല ലോകത്ത സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മഹാന്മാരുടെ ജീവിതകഥകളും പുരാണേതിഹാസങ്ങ ളുമൊക്കെ സ്വഭാവരൂപീകരണത്തിനുള്ള അഭ്യാസമാക്കാം. മുതിർന്ന വർ ആയിരിക്കണം കുട്ടികൾക്ക് മാതൃക. മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടാണ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശീലഗുണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാണ് ഗുരുക്കന്മാർ.

ശർക്കര തിന്നുന്ന കുട്ടിയെ ഉപദേശിക്കുവാൻ ഒരമ്മ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു ചെല്ലാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗുരു പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അമ്മ കുട്ടിയെയുംകൊണ്ട് വീണ്ടും ചെന്നു. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ കുട്ടിയെ അടുത്തുവിളിച്ച് ശർക്കര തിന്നുന്ന ശീലം നല്ലതല്ല. അത് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതെന്തുകൊണ്ട് മുൻപേ ചെയ്തില്ല എന്ന് അമ്മ സംശയം ഉന്നയിച്ചു. “അന്ന് എനിക്കും ശർക്കര തിന്നുന്ന ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു” എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്വന്തം ദുശ്ശീലങ്ങളും കുറവുകളും ഒഴിവാക്കാതെ മറ്റുള്ള വരെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ദുശ്ശീലംതന്നെയാണ്.

Thursday, 6 May 2021

Malayalam Essay on "Alcohol Prohibition", "മദ്യ നിരോധനം ആര്ട്ടിക്കിള്" for Students

Malayalam Essay on "Alcohol Prohibition", "മദ്യ നിരോധനം ആര്ട്ടിക്കിള്" for Students

Essay on Alcohol Prohibition in Malayalam Language : In this article, we are providing "മദ്യ നിരോധനം ആര്ട്ടിക്കിള്", "മദ്യ നിരോധനത്തിന്റെ ഉപന്യാസം" for Students.

Malayalam Essay on "Alcohol Prohibition", "മദ്യ നിരോധനം ആര്ട്ടിക്കിള്" for Students

മദ്യനിരോധനം ഇപ്പോൾ വളരെയധികം ചർച്ചചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷ യമാണ്. മദ്യവ്യവസായികൾമുതൽ മദ്യത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി വരെ മദ്യനിരോധനത്തെപ്പറ്റിയും മദ്യവർജ്ജനത്തെപ്പറ്റിയും സംസാ രിക്കുന്നു. അവരുടെയെല്ലാം മദ്യനിരോധനത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു മായി വളരെ ദൂരമുണ്ട്. എന്താണ് മദ്യനിരോധനം? മദ്യവർജ്ജനം? മദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതും വിതരണം ചെയ്യുന്നതും കച്ചവടം നടത്തുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും പൂർണ്ണമായി നിരോധിക്കുന്നതാണ് മദ്യനിരോ ധനം. എന്നാൽ മദ്യവർജ്ജനം അതല്ല. മദ്യം യഥേഷ്ടം ലഭിക്കും. വേണ്ടവർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. വേണ്ടാത്തവർക്ക് വർജ്ജിക്കാം. ഇതിലേ താണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സർക്കാർ മദ്യശാലകളും സാമ്പത്തികസൗകര്യമുള്ളവർക്കു മൂക്കറ്റം കുടിക്കാൻ സാധ്യതയും ഒരുക്കി തുറന്നുവച്ചിരിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ആഡംബരഹോ ട്ടലുകളും മദ്യം വിൽക്കുന്നു. ഒപ്പം നിരോധനത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു. മദ്യം ഒരു സാമൂഹ്യവിപത്താണെന്ന് എല്ലാ മതവിശ്വാസങ്ങളും ധർമ്മ ശാസ്ത്രങ്ങളും മഹാൻമാരും പറഞ്ഞുവച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ശ്രീനാ രായണഗുരു സ്വാമിയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കർശനമായ ഒരു ഉപദേശം സമൂഹത്തിനു നൽകിയത്. അത് മദ്യനിരോധനത്തിന്റെ ശബ്ദമായി രുന്നു. 

മദ്യം ഒരു ശാപമാണ്. മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും ബുദ്ധി യും ശേഷിയും സദാചാരമൂല്യവും എല്ലാം ഈ വിഷം തകർക്കുന്നു. മദ്യത്തിന്റെ ഉപഭോഗംമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരികപ്രശ്നങ്ങൾ ഗുരു തരമാണ്. അതിനും ഉപരിയാണ് അതു വരുത്തിവയ്ക്കുന്നു കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ. വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ നാശമാണ് മദ്യപാനം വരുത്തിവയ്ക്കുന്ന മറ്റൊരു മഹാശാപം. എത്രയോ പ്രതിഭാധനന്മാരാണ് മദ്യത്തിന്റെ നീരാളിപ്പിടുത്തത്തിൽ ഒന്നുമല്ലാതായി മണ്ണടിഞ്ഞുപോയിട്ടുള്ളത്. നിരവധി കുടുംബങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് ഈ പിശാച് തള്ളിവിടുന്നു. എത്രയോ സമ്പന്നന്മാരും കുടുംബങ്ങളും മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ കൂപ്പുകുത്തി വീണുപോയിട്ടുണ്ട്. പല കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും പ്രേരണ യാണ് മദ്യപാനം.

കുടുംബനാഥന്റെ മദ്യപാനം കുട്ടികളുടെയും ഭാര്യയുടെയും ജീവിതം നരകതുല്യമാക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ പഠനം വഴിയാധാരമാകുന്നു. പല മാനസികപ്രശ്നങ്ങളും അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അവർ സമൂഹത്തിൽ അപഹാസ്യരായി മാറുന്നത് ഒരു കാഴ്ചയാണ്. മദ്യപാനികളുടെ മക്കൾ എന്ന പുച്ഛത്തോടെയാണ് സമൂഹം അവരെ കാണുന്നത്. ഇതുമൂലം ഈ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്നത് അപകർഷതാബോധവും ആത്മനിന്ദ യുമാണ്. അവരുടെ അമ്മമാരുടെ സ്ഥിതി ഇതിലും ഭീകരമായിരിക്കും. മറ്റു സ്ത്രീകളുടെ ആക്ഷേപത്തിനും പുച്ഛത്തിനും അവർ വിധേയരാ കുന്നു. ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് അമ്മയോ മക്കളോ കാരണക്കാരല്ല. പക്ഷേ മദ്യപാനിയുടെ ഭാര്യയും മക്കളും എന്ന മേൽവിലാസം അവർക്ക് സമ്മാ നിക്കുന്നതാണ് ഈ അവഹേളനം.

മദ്യപാനികൾ മടിയന്മാരായിത്തീരുന്ന കാഴ്ച സാധാരണമാണ്. കായികശേഷിയും ചിന്താശേഷിയും മനസ്സിന്റെ ഉല്ലാസവും നഷ്ടമാ കുന്നതാണ് ഇതിനു കാരണം. മര്യാദകളുടെ ലംഘനമാണ് മദ്യപാന ത്തിന്റെ മറ്റൊരു ദോഷം. സദാചാരമൂല്യങ്ങൾ മറന്നുപോകുന്നു. വസ്ത്ര ധാരണത്തിന്റെ മര്യാദകൾപോലും ലംഘിക്കുന്നു. മദ്യപാനികൾ സമൂ ഹത്തിന് ഒരു ശാപവും ഭാരവുമാണ്. 

കേരളത്തിൽ മദ്യപാനികളുടെ എണ്ണവും മദ്യത്തിന്റെ ഉപഭോഗവും അനുദിനം വർദ്ധിക്കുകയാണ്. അതുമൂലമുള്ള സാമൂഹികപ്രശ്ന ങ്ങളും. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പെരുകുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കു നേരേയുള്ള ആക്ര മണവും മോഷണവും മറ്റ് അനാശാസ്യ പ്രവൃത്തികളും വർദ്ധിക്കുക യാണ്. കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ സ്ത്രീകൾവരെ ഇന്ന് മദ്യം ഉപയോഗി ക്കുന്നു. മദ്യപാനത്തെ ഒരു ആഡംബരചിഹ്നമായി കാണുന്നവരുമുണ്ട്. ഇംഗ്ലിഷുകാർ ഈ പ്രവണതയെ "ബൂസിങ് നോബറി'എന്നാണ് വിളി ക്കുന്നത്. താൻ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ തെളിയിക്കു ന്നത് ഒരു ഫാഷനായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അത് പരസ്യമായി പറയുന്നത് അഭിമാനമായി കാണുന്നവരുമുണ്ട്. മദ്യപാനികൾ അനു ഷ്ഠിക്കേണ്ടതായ അഞ്ച് അരുതായ്മകളെപ്പറ്റി നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാർ പറഞ്ഞുവച്ചിട്ടുണ്ട്. “പകലരുത്, പലരരുത്, പറയരുത്, പാലരുത്, പഴമരുത് എന്നിവയാണ് ഇത്. ഇതിൽ “പകലും പലരും പറയലും' മദ്യപാനപൊങ്ങച്ചത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്ന്.

പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ അധ്വാനഫലത്തിന്റെ ഏറിയ പങ്കും മദ്യത്തിനു വിനിയോഗിക്കുന്നു. റേഷൻകടയിൽനിന്നു പത്തു രൂപയുടെ അരിയും വാങ്ങി ഓട്ടോ പിടിച്ച് മദ്യശാലയുടെ മുന്നിൽ വന്നിറങ്ങി ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്ന സാധാരണക്കാരനെ നമുക്കിന്ന് കേരള ത്തിൽ കാണാം.

മദ്യപാനമുണ്ടാക്കുന്ന ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ പലതാണ്. ഓർമ്മ ക്കുറവ്, ഉന്മേഷമില്ലായ്മ, അലസത എന്നിവയ്ക്കു പുറമേ പല ആന്ത രിക അവയവങ്ങളുടെ നാശത്തിനും ഇതു കാരണമാകുന്നു. കരൾ, ശ്വാസകോശം, വൃക്കകൾ, വയർ, തലച്ചോർ, നാഡീവ്യൂഹം എന്നിവ യെയെല്ലാം മദ്യം നശിപ്പിക്കുന്നു. അനാശാസ്യപ്രവണതകൾമൂലം എയ്ഡ്സ് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളും പകരുന്നു. രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ പല മാനഭംഗക്കേസ്സുകളുടെയും പിന്നിൽ മദ്യത്തിന്റെ പിൻബലമുണ്ട്. വിഷമദ്യ ദുരന്തങ്ങളും നമുക്കു മുന്നിലുണ്ട്. 

മദ്യം സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാകുകയാണ്. ഇത് ഒരു ജനതയെ മുഴുവൻ ലഹരിയുടെ അടിമയാക്കി മാറ്റുകയാണ്. ഗാന്ധിജി ഈ വിപ ത്തുകൾ മുന്നിൽക്കണ്ടുകൊണ്ടാണ് മദ്യനിരോധനത്തെപ്പറ്റി ഉറക്കെ സംസാരിച്ചത്. പക്ഷേ, നമുക്ക് ഗാന്ധിമാർഗ്ഗം റേഡിയോയിൽ ആഴ്ച യിലൊരിക്കലേ ഉള്ളൂ. രാജ്യത്ത് ഒക്ടോബർ 2 നും! 

മദ്യനിരോധനമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നത് ഈ സാമൂഹ്യപശ്ചാ ത്തലത്തിലാണ്. സമ്പൂർണ്ണ മദ്യനിരോധനം വീട്ടമ്മമാരുടെ സ്വപ്നമാണ്. കാരണം ഈ വിഷത്തിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ ഏറെയും അനുഭവിക്കുന്നത് അവരാണല്ലോ. തമിഴ്നാടും ആന്ധ്രാപ്രദേശും ഹരിയാനയും മദ്യ നിരോധനം നടപ്പിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. കേരളവും ആ വഴിക്ക് നീങ്ങുന്ന തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ചാരായനിരോധനം. അതൊരു ചുവടുവയ്പാ യിരുന്നു. മദ്യനിരോധനം ഒരു സാമൂഹ്യനന്മയുമാണ്. മനുഷ്യനും സമൂഹത്തിനും എതിരേയുള്ള ഒരു മഹാശാപത്തിൽനിന്നുള്ള മോചന മാണ് അത്.

Malayalam Essay on "Cricket", "ക്രിക്കറ്റും ഭാരതവും ഉപന്യാസം" for Students

Malayalam Essay on "Cricket", "ക്രിക്കറ്റും ഭാരതവും ഉപന്യാസം" for Students

Essay on Cricket in Malayalam Language : In this article, we are providing "ക്രിക്കറ്റും ഭാരതവും ഉപന്യാസം", "ക്രിക്കറ്റ് ഉപന്യാസം" for Students.

Malayalam Essay on "Cricket", "ക്രിക്കറ്റും ഭാരതവും ഉപന്യാസം" for Students

ലോകത്തെ ഏറ്റവും ജനകീയമായ ഒരു വിനോദമാണ് ക്രിക്കറ്റ്. സിനിമ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയെക്കാൾ പ്രായഭേദമില്ലാതെ ജനങ്ങൾ ഈ വിനോദത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലും ഇതു തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. ക്രിക്കറ്റുകളിയിലെ താരങ്ങളുടെ പേരുകളാണ് ഇപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കുപോലും നല്കു ന്നത്. ക്രിക്കറ്റിലെ താരങ്ങൾക്കു പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ആരാധനാമൂല്യം സർക്കാരുകൾക്കുപോലും കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സിനിമാക്കാരെപ്പോലെതന്നെ ക്രിക്കറ്റു കാരും ഇടംനേടുന്നതും ഈ ജനകീയതയാണ് കാരണം.

ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ദേശീയ വിനോദമായിരുന്നു ക്രിക്കറ്റ്. ഇന്നത് ലോക ജനതയുടേതാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് കോളനികളിലെല്ലാം ഈ വിനോദത്തിനു പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചു. ഇന്ത്യയും കുറെക്കാലം അവരുടെ കോളനിയായിരു ന്നല്ലോ. എന്നുവച്ചാൽ ക്രിക്കറ്റുകളി ഭാരതത്തിൽ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങി യത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്താണെന്നു സാരം. ഇക്കാലത്താണ് ഇന്ത്യയ്ക്കു സമർത്ഥരായ ഏതാനും ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ ലഭിച്ചത്.  രഞ്ജിത്ത് സിങ് ആണ് അതിൽ പ്രഥമഗണനീയൻ. ക്രിക്കറ്റുകളിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം ബ്രിട്ടീഷുകാരെപ്പോലും വിസ്മയഭരിതരാക്കി. രഞ്ജി ട്രോഫി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള താണ്.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ക്രിക്കറ്റുകളി അതിവേഗം വളർന്നു. ഇന്നു ക്രിക്കറ്റ് കളിയിൽ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ മുൻനിരയി ലാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാനം. പല ഏകദിന മത്സരത്തിലും ലോകചാമ്പ്യന്മാ രാണ് നാം. ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളും കളിയും ലോകത്തിൽ പ്രഥമസ്ഥാനത്തുതന്നെയുണ്ട്. 

ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിനു സമർത്ഥരായ താരപ്രതിഭകളെ സംഭാ വന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിജയ് മർച്ചന്റ്, ബേഡി, ചന്ദ്രശേഖർ, ഗവാസ്കർ, വെൻസർക്കർ, കപിൽദേവ്, അസറുദ്ദീൻ തുടങ്ങി സച്ചിൻ ടെൻഡുൽ ക്കർവരെ നീളുന്നു ആ പ്രതിഭകളുടെ പട്ടിക. സുനിൽ ഗവാസ്കർ ലോകം മാന്റെ റിക്കാർഡ് അദ്ദേഹം ഭേദിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ പുതിയ ചൈതന്യത്തിന്റെ മുഖമായിരുന്നു ഗവാസ്കർ. കപിൽദേവ് മറ്റൊരു ഓൾ റൗണ്ടർ ലോകതാരമാണ്. ബൗളറായാണ് അദ്ദേഹം ക്രിക്കറ്റിൽ തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം താൻ അതിനെക്കാൾ നല്ലൊരു ബാറ്റ്സ് മാൻ കൂടിയാണെന്നു തെളിയിച്ചു. തോക്കുമെന്നു തോന്നിത്തുടങ്ങിയ കളികൾപോലും അദ്ദേഹത്തിനു തന്റെ മികവുകൊണ്ടു വിജയിപ്പി ക്കാൻ സാധിച്ചു. കളികളിലെ നിർണ്ണായകഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം കപിൽ ഒരു രക്ഷകനായി. മറ്റൊരു അനുഗൃഹീതനായ ബാറ്റ്സ്മാനായിരുന്നു അസ്ഹറുദ്ദീൻ. നല്ലൊരു ഫീൽഡർ കൂടിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ആയിരുന്നു.

ചെറുപ്പക്കാരെയും ക്രിക്കറ്റുപ്രേമികളെയും ഏറെ ആകർഷിക്കു കയും അവരുടെ ആരാധനാപാത്രമായി മാറുകയും ചെയ്ത താര മാണ് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ. ലോകക്രിക്കറ്റിന്റെ അത്ഭുതമാണ് അദ്ദേഹം. പ്രായഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ കളിക്കാ രനാണ് സച്ചിൻ. അദ്ദേഹം ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തു നേടിയ നേട്ടങ്ങൾ പലതും അത്ഭുതാവഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ നേട്ടത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റുലോകംമാത്രമല്ല രാജ്യംപോലും ലോകത്തിന്റെ ആദര വിന് അർഹമായി. ധോണിയും ദ്രാവിഡും ഗാംഗുലിയും ഹർഭജനും അനിൽ കുബ്ബയും ഒക്കെ നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ മിന്നും താരങ്ങളാണ്.

ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ലോബിയുടെയും വൻകിടവ്യവസായികളുടെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും കൈയിലാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഇന്ന്. ഈ ദൂഷിതവലയത്തിന്റെ സഹയാത്രികരാണ് ക്രിക്ക റ്റിനെയും കളിക്കാരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും അവയുടെ ഭാവി നിർ ണ്ണയിക്കുന്നതും. വാതുവയ്പും കോഴയും മറ്റുമായി നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റു രംഗത്തിന്റെ അന്തസ്സു നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്. ഇതു നമ്മുടെ കളി ക്കാരുടെ മനോവീര്യത്തെയും കാര്യക്ഷമതയെയും ബാധിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. അനാവശ്യമായ വിവാദങ്ങളും ക്രിക്കറ്റിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാ രുടെയും ലാഭക്കൊതിയരായ വ്യവസായപ്രമുഖരുടെയും ഇടപെടലും നേതൃത്വവും നമ്മുടെ അഭിമാനമായ ഈ കളിയുടെ ശോഭ കെടുത്തു കയാണ്. 

ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ ഭരണത്തിനായുള്ള വടംവലിയും തർക്കങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ കോടതിയുടെ ഇടപെടലും വിധിയുംവരെ വേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യമാണിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്ത് നിയമവിരുദ്ധമായും കുറുക്കുവഴിയിലൂടെയും കയറിപ്പറ്റിയവരെ കോടതിതന്നെ പുറത്താക്കുന്ന കാഴ്ചയും സാധാരണമാണ്. ഈ സാഹ ചര്യം ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അഴിമതിക്കാരുടെ കൈയിൽനിന്നും ക്രിക്ക റ്റിനെ മോചിപ്പിക്കണം. അഴിമതിയും ധൂർത്തും വ്യാപാരവും തുടച്ചു നീക്കി കളിയുടെ പിന്നിലെ കളികൾ ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റിന്റെ നല്ല ഭാവിക്കു കൂടിയേതീരൂ.

കഴിവും പ്രതിഭയുമാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിനു വേണ്ടത്. അക്കാ ര്യത്തിൽ നാം സമ്പന്നരാണ്. നമ്മുടെ കളിക്കാരിൽ ഏറിയകൂറും ചെറു പ്പക്കാരും പ്രതിഭാശാലികളും സമർത്ഥരുമാണ്. അതുകൊണ്ട് മഹ ത്തായ ഭാവി നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റിനുണ്ട്.

കൂടുതൽ ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ രംഗത്തേക്കു വളർത്തിക്കൊണ്ടുവ രാൻ നാം പ്രയത്നിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ജാതി, പ്രദേശം, സ്വാധീനം, രാഷ്ട്രീയം, സമ്പത്ത് എന്നിവ പരിഗണിക്ക രുത്. കഴിവുള്ളവർക്ക് അവസരങ്ങൾ നല്കണം. അതിനു കൂടുതൽ പ്രദർശന മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കണം. അവിടെനിന്നും പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്താം. പഞ്ചായത്തുതലംതൊട്ട് സംസ്ഥാനതലംവരെ നീളുന്ന ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കണം. ക്രിക്കറ്റിലെ പ്രതിഭകളെ കണ്ട് ത്താനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഇതുവഴി സാധിക്കും. സമർത്ഥരായ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇത് നല്ല അവസരവുമാകും. എന്തായാലും ക്രിക്കറ്റ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പ്രായഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കുന്ന ജന കീയ വിനോദമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അന്തസ്സും കീർത്തിയും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം രാജ്യത്തിന്റേതുകൂടിയാണെന്ന് ഓർക്കണം.

Wednesday, 5 May 2021

Malayalam Essay on "Waste Free Kerala", "Malinya Vimuktha Keralam Upanyasam" for Students

Malayalam Essay on "Waste Free Kerala", "Malinya Vimuktha Keralam Upanyasam" for Students

Essay on Waste Free Kerala in Malayalam Language : In this article, we are providing "മാലിന്യ വിമുക്ത കേരളം ഉപന്യാസം", "Malinya Vimuktha Keralam Upanyasam" for Students.

Malayalam Essay on "Waste Free Kerala", "Malinya Vimuktha Keralam Upanyasam" for Students

കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങൾക്കും നഗരങ്ങൾക്കും ഇന്ന് ഒരു തീരാത്തല വേദനയാണ് മാലിന്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക-ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ. പുത്തൻ ഉപഭോഗസംസ്കാരത്തിന്റെ ഉത്പന്നമാണ് കുന്നു കൂടുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ. ഒപ്പം സാമൂഹികബോധവും സംസ്കാരവുമി ല്ലാത്ത ഒരു ജനതയുടെ മുഖമുദ്രകൂടിയാണ് ഇത്. ഒരു ജനതയുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് വൃത്തിയുള്ള പരിസരവും പൊതുസമൂ ഹത്തിനോടുള്ള ബാധ്യതയും ആദരവു കലർന്ന ഭയവും. സ്വന്തം കൂട്ടിൽ ആഹാരം കഴിക്കുകയും അവിടെത്തന്നെ വിസർജ്ജിക്കുകയും കിട ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വിവേകമില്ലാത്ത തിര്യക്കുകളാണ്. കേരളീയ രുടെ അവസ്ഥയും ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കുകയാണ്. അടു ക്കളയിലെയും കുളിമുറിയിലെയും കക്കൂസിലെയും കശാപ്പുശാലയി ലെയും ഹോട്ടലുകളിലെയും ആശുപത്രികളിലെയും എന്തിന് ആരാ ധനാലയ ങ്ങളിലെപ്പോലും മാലിന്യങ്ങൾ പൊതുനിരത്തുകളിലേക്കും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയുന്നത് ഒരു ശീല മായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

മാലിന്യം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നം മാത്ര മാണെന്നു വിചാരിച്ചുകൂടാ. ഉപയോഗശൂന്യമായതും മണ്ണിൽ ലയിച്ചു ചേരാതെ കിടക്കുന്നതും പരിസ്ഥിതിക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഭീഷ ണിയായിത്തീരാവുന്നതുമായ എല്ലാം ഈ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നു. ജൈവ മാലിന്യങ്ങളും മറ്റു ഖര-ദ്രവമാലിന്യങ്ങളും എല്ലാം ഈവിധം നമുക്കു ദോഷമായിത്തീരുന്നു.

അരനൂറ്റാണ്ടിനുമുമ്പ് കേരളീയർ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്ന മാലിന്യങ്ങളല്ല ഇന്നത്തെ മലയാളി പുറന്തള്ളുന്നത്. അന്നവന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ അടി ഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾ പലതും മണ്ണിനു വളമോ മറ്റു ജീവികൾക്ക് ആഹാരമോ ആയിരുന്നു. അത് കൊത്തിവലിച്ചു വൃത്തിയാ ക്കാൻ കാക്കയും മറ്റു ജീവികളുമുണ്ടായിരുന്നു. അവ അത് ഭക്ഷി ക്കുന്നതോടെ മണ്ണ് ശുചീകരിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു. ചീത്തകൾ കൊത്തി വലിച്ചു പരിസരം വൃത്തിയാക്കുന്ന കാക്കയെ വൈലോപ്പിള്ളി പ്രകീർത്തി ക്കുന്നത് ഈ ചുറ്റുപാടിൽനിന്നാണ്. ഇന്നു മനുഷ്യൻ കൊണ്ടുത്തള്ളുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കാൻ അവർ പ്രാപ്തരല്ല. കാരണം ആവിധം പൊതികളിലും കെട്ടുകളിലുമാണ് അവ കൊണ്ടറിയുന്നത്. എന്നു മാത്രമല്ല, മനുഷ്യൻ കഴിക്കുന്ന പല ആഹാരവും മറ്റു ജന്തുക്കളുടെ ജീവന് ഹാനികരവുമാണ്. മനുഷ്യനല്ലാതെ മറ്റൊരു ജീവിയും സ്വന്തം ഭക്ഷണത്തിൽ മായവും മാലിന്യവും കലർത്തുകയില്ല. സ്വന്തം ഭക്ഷണം നല്ലതാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യനൊഴിച്ച് മറ്റേതു ജീവിയും പ്രാപ്തരാണുതാനും. ഒതളങ്ങ മാങ്ങയാണെന്നു ധരിച്ച് ഒരണ്ണാനും തിന്നുന്നതും ചാവുന്നതും കണ്ടിട്ടില്ല.

ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. അധികം വന്നതും കേടായതുമായ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മാലിന്യക്കൂമ്പാരങ്ങളിൽ നല്ലൊരു പങ്ക്. പാതയോരങ്ങളിലും പൊതു സ്ഥലത്തും നടുറോഡിലുമാണ് അറവുശാലകളിലെയും കോഴിയിറ ച്ചിക്കടയിലെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുത്തള്ളുന്നത്. ചാക്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കു ബാഗുകളിലും ഇവ കെട്ടി വഴിയരികിലും തള്ളുന്നു. ദുർ ഗന്ധം സഹിക്കാതെ കേരളത്തിലെ ഒരു വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അധികാരികൾ ഇവ കണ്ടിട്ടും നിഷ്ക്രിയമായി ഇരിക്കുക യാണ്. പൊതുവഴിയിൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് ഹോട്ടൽ വ്യവസായ മേഖലയ്ക്കുമുണ്ട്. വീടുകൾ, അപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ, മറ്റു പാർപ്പിട സമുച്ചയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ മാലിന്യക്കൂമ്പാരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പ്രമുഖരാണ്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യം വലി ച്ചെറിയുന്നത് സംസ്കാരശൂന്യമായ പ്രവൃത്തിയാണെന്നു മനസ്സിലാ ക്കാൻതരത്തിലുള്ളതല്ല നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസരീതി. കോടികൾ കോഴ കൊടുത്തു സ്വായത്തമാക്കുന്ന ബിരുദവും തൊഴിൽനൈപുണ്യവും സാമൂഹികബോധത്തിനും പ്രതിബദ്ധതയ്ക്കും സംസ്കാരത്തിനും പ്രാധാന്യം നല്കി കാണുന്നില്ല. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ഇതിന് ഇന്നു സ്ഥാനമില്ല.

പുത്തൻ വസ്ത്രധാരണഭ്രമവും നിർമ്മാണരീതിയും പരിസ്ഥിതിമ ലീനീകരണത്തിൽ പങ്കാളികളാണ്. തീയിൽ ഉരുകുന്നതോ നശിക്കാ ത്തതോ മണ്ണിൽ വീണാലും ദ്രവിക്കാത്തതോ ആയ വസ്തുക്കൾക്കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വസ്ത്രങ്ങളാണ് ഇന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്നത്. ഇവ ഒന്നുപ യോഗിച്ചശേഷം പുതിയ പ്രവണതയ്ക്കനുസരിച്ച് ഉപേക്ഷിക്കുകയും പുതിയതു വാങ്ങാൻ മത്സരിക്കുകയുമാണ് മനുഷ്യർ. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെ ടുന്ന ഈ തുണിത്തരങ്ങൾ പൊതുസ്ഥലത്തു മാലിന്യമായി വന്നുകൂ ടുന്നു. പണ്ടു നാം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പരുത്തിനൂലുകൊണ്ടുള്ള തുണി യൊന്നും ഇപ്പോൾ പ്രചാരത്തിലില്ല. മണ്ണിൽ വീണാൽ ദ്രവിച്ചു മണ്ണാടു ചേരുന്നതരം വസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഭീഷണിയല്ലായി രുന്നു.

ഉപയോഗരഹിതമായി ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണ ങ്ങൾ, യന്ത്രഭാഗങ്ങളൾ, ട്യൂബ് ലൈറ്റുകൾ, ബൾബുകൾ, ചെരിപ്പുകൾ, മാറ്റുകൾ, ഗ്ലാസ്സുകൾ, മരുന്നുകവറുകൾ, സിറിഞ്ചുകൾ, ടയറുകൾ, ടിന്നുകൾ, ബാഗുകൾ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, കുപ്പികൾ ഒക്കെ അനുദിനം വർദ്ധിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളാണ്. ഫാക്ടറികളും വാഹനങ്ങളും പുറ ത്തേക്കു വിടുന്ന വിഷപ്പുക അന്തരീക്ഷത്തെ മലിനമാക്കുന്നു. ഖരദ്രവ പാഴ്വസ്തുക്കളാൽ നദികളും മലിനമാകുന്നു. വിഷമയമായ പുഴകളിൽ മത്സ്യങ്ങൾപോലും നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുളിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തവിധം അഴുക്കുചാലുകളായി പുഴകൾ. നഗരങ്ങളിലെ മൂത്രപ്പുരയിലെയും കക്കൂസ്സിലെയും ഹോട്ടലുകളിലെയും ആശുപ ത്രികളിലെയും മറ്റും മലിനജലം ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള പ്രകൃതിദത്ത ഓവുചാൽമാത്രമാണ് ഇന്നു പുഴകൾ. അഴുക്കുകൊണ്ടു ദുഷിച്ച ജലം ദുർഗന്ധം പരത്തുന്നു. ഇതിലേക്കാണ് ടൂറിസത്തിനു സഞ്ചാരികളെ നാം ക്ഷണിക്കുന്നത്. ഹൗസ്ബോട്ടുകളിലെ മാലിന്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ നദികൾക്കു ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. -

വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജനസംഖ്യയും നഗരവത്കരണവും മാലിന്യ പ്രശ്നം കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കുകയാണ്. മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരി ക്കാനും നിക്ഷേപിക്കാനും മാർഗ്ഗവും സ്ഥലവുമില്ലാതെ നഗരങ്ങൾ വീർപ്പുമുട്ടുന്നു. നഗരവാസിയുടെ അലസതയുടെയും ഉപഭോഗസം സ്കാരത്തിന്റെയും അവശിഷ്ടങ്ങളായ മാലിന്യങ്ങൾ നാട്ടിൻപുറങ്ങൾ വഹിക്കുമെന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മാലിന്യനിർമ്മാർജ്ജന നയം. അതി നോടുള്ള തിരിഞ്ഞതിർപ്പുകളാണ് നാം വിളപ്പിൽശാലയിലും മറ്റും കേൾക്കുന്നത്. മാലിന്യസംസ്കരണത്തിനു സംവിധാനമില്ലാതെ പണിതുകൂട്ടുന്ന കെട്ടിടസമുച്ചയവും പാതകളും നഗരവികസനവും ഗ്രാമങ്ങളെ മുന്നിൽകണ്ടുകൊണ്ടാണ്. ഗ്രാമീണ ജനതയ്ക്ക് മാലി ന്യവും നഗരജനതയ്ക്ക് ശുചിത്വവും എന്നത് ഇനി വിലപ്പോകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

വികസനമെന്നാൽ ഗ്രാമങ്ങളെ നഗരമാക്കിമാറ്റുന്നതാണെന്നാണ് പരക്കെയുള്ള ധാരണ. ഗ്രാമങ്ങൾകൂടി നഗരങ്ങളായി മാറുന്നതോടെ കേരളം ഒരു മാലിന്യക്കൂമ്പാരമായിമാറാൻ അധികകാലമൊന്നും വേണ്ട. ഇപ്പോൾതന്നെ മാലിന്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഗ്രാമീണരും നഗരസംസ്കാരത്തിനെ അനുകരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്.

മാലിന്യമുക്തകേരളം ഒരു വിദൂര സ്വപ്നമാണെന്നു കരുതുവാൻ കാരണമുണ്ട്. ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ പായുന്ന ജനതയ്ക്ക തൻകാര്യത്തിലുപരിയായി ഒന്നുമില്ല. ഉപഭോഗസംസ്കാരം ഭരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിനു കിട്ടുന്ന മിച്ചമാണ് ഈ മാലിന്യക്കൂമ്പാരം. മാലിന്യ പ്രശ്നം അനുദിനം വർദ്ധിക്കുകയേയുള്ളൂ. അവയുടെ അളവും കൂടു കയേയുള്ളൂ. കമ്പോളവത്കരണവും നഗരവത്കരണവും അതിനു ആക്കംകൂട്ടുകയേയുള്ളൂ. ഇതിനുള്ള പരിഹാരം സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിച്ച് പരിസരം മലിനമാക്കാതിരിക്കാൻ ശീലിക്കുകയാണ്.

വ്യക്തികൾ സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കുകയും ഓരോ കുടുംബവും ശുചിത്വം ഒരു പൊതുപ്രശ്നവും ജീവന്റെ നിലനില്പിനെ ബാധിക്കു ന്നതാണെന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്താലേ മാലിന്യപ്രശ്നത്തിന് ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരമുണ്ടാകൂ.

വീടുകളിലെ മാലിന്യം വീടുകളിൽത്തന്നെ സംസ്കരിക്കുകയും വാണിജ്യ-വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ അവർ തന്നെ ഉചിതമായവിധം സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്താൽ മലിനീക രണത്തിന് ഒരു വലിയ പരിഹാരമാകും. തട്ടുകടകളും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കടക്കാരും ഉണ്ടാക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ വഴിയിൽത്തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. മിച്ചമുള്ള ആഹാരവും മറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങളും ഭക്ഷണ മായി നല്കി വളർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ജീവികളെ വീടുകളിലും മറ്റും വളർത്തണം. ജൈവവളനിർമ്മാണവും കൃഷിരീതിയും നടപ്പിലാക്കണം. ഉപയോഗരഹിതമാകുന്ന വസ്തുക്കൾ പുനരുപയോഗത്തിനു വിനി യോഗിച്ചാൽത്തന്നെ വലിയ അളവിൽ മാലിന്യം ഒഴിവാക്കാം. മലിനീ കരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും മാലിന്യനിക്ഷേപത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും സർക്കാർ നിയമം കൂടുതൽ കർശനമാക്കുകയും ഫലപ്രദമായി ഇട പെടലുകൾ നടത്തുകയും വേണം.

മാലിന്യം കുന്നുകൂടിയ പരിസരവും പൊതുനിരത്തുകളും സ്ഥല ങ്ങളും ഒരു പരിഷ്കൃതസമൂഹത്തിനു നാണക്കേടാണെന്ന ബോധം ജനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകണം. മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനു കേന്ദ്രസർ ക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതി ആശയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, അത് ഫല വത്താകണമെങ്കിൽ മാലിന്യരഹിതമായ പരിസരം എന്ന ബോധമുള്ള ഒരു ജനസമൂഹം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ലെ ങ്കിൽ മാലിന്യ മുക്ത കേരളം ഒരു വിദൂരസ്വപ്നം മാത്രമായി ശേഷിക്കു കയേ ഉള്ളൂ. 

Malayalam Essay on "The Role of Newspaper in Democracy", "പത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉപന്യാസം" for Students

Malayalam Essay on "The Role of Newspaper in Democracy", "പത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉപന്യാസം" for Students

Essay on The Role of Newspaper in Democracy in Malayalam Language : In this article, we are providing "ജനാധിപത്യത്തിൽ വർത്തമാന പത്രത്തിനുള്ള ഉപന്യാസം", "പത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉപന്യാസം" for Students.

Malayalam Essay on "The Role of Newspaper in Democracy", "പത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉപന്യാസം" for Students

ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കാവൽ ഭടന്മാരാണ് വർത്തമാനപത്രങ്ങൾ. ജന കീമായ മാധ്യമംകൂടിയാണ് അവ. ജനപക്ഷത്തുള്ള ഒരു വൃത്താന്ത പത്രം ഭരണാധികാരികളുടെ അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തെക്കുറിച്ച് സദാ ജാഗരൂകമായിരിക്കും. അവ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾക്കായി ശബ്ദമുയർത്തുന്നു. പൊതുരംഗത്തെ അഴിമതികൾക്കെതിരെ പടവെ ട്ടുന്നു. അഴിമതിക്കാരെയും കപടവേഷക്കാരായ പൊതുപ്രവർത്തക രെയും ആത്മീയപ്രവർത്തകരെയും തുറന്നു കാണിക്കുന്നു. അതു കൊണ്ട് എവിടെയും ഭരണാധികാരികളുടെയും വഞ്ചകരുടെയും കണ്ണിലെ കരടാണ് വൃത്താന്തപത്രങ്ങൾ. എവിടെ പത്രങ്ങൾ നിശ്ശബ്ദ മാകുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം ഭരണാധികാരികൾ സ്വച്ഛാധികാരിക ളായിരിക്കും. ഇതു പരിശോധിച്ചാൽത്തന്നെ ജനാധിപത്യപ്രക്രിയയിൽ പത്രങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാകും.

ലോകത്തെ പ്രമുഖമായ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ശക്തമായ പത്രപ്രവർത്തനവുമുണ്ട്. അവിടെ അവ സ്വതന്ത്രവും നിർഭയവുമായി ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നതു കാണാം. അവർ വാർത്തകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരല്ല. വാർത്തയാവേണ്ടത് കണ്ടെത്തി വാർത്തയായി നൽകുകയാണ്. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ വർത്തമാനപത്രത്തിനുള്ള സ്ഥാനം വളരെ വലുതാണ്. അവിടെയൊക്കെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നട്ടെല്ലാണ് പത്രങ്ങൾ. വൃത്താന്തപത്രമെന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കോർമ്മ വരു ന്നത് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെയാണ്. പക്ഷേ, അത്തര മൊരു പത്രപ്രവർത്തനശൈലി ശീലിക്കാൻ ഇന്നാരെങ്കിലും ഉണ്ടാ കുമോ? ഉണ്ടായാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ വലുതാണ്.

അമേരിക്കൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നെടുംതൂണ് അവിടത്തെ സ്വത ന്ത്രവും നിർഭയവുമായ പത്രങ്ങളാണ്. പല അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റു മാരുടെയും ഉറക്കം കെടുത്തുകയോ സ്ഥാനം തെറിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തത് ആ നാട്ടിലെ പത്രങ്ങളാണ്. അമേരിക്കയിൽ തിരഞ്ഞെടു ക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് നാലു വർഷമാണ് ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്നും ഭരിക്കുന്നവരാണ് പത്രങ്ങൾ. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം: അമേ രിക്കയിൽ വാട്ടർഗേറ്റ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവർ ചുരുക്ക മായിരിക്കും. പ്രസിഡന്റ് നിക്സൺ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. അതൊന്നും പത്രങ്ങളെ വാട്ടർഗേറ്റിനെപ്പറ്റി എഴുതുന്നതിൽനിന്നും തടഞ്ഞില്ല. ഉന്ന തരെ പുക ഴ്സവാനും വെള്ളപൂശിക്കാട്ടാനുമാണ് ഇന്നു നമ്മുടെ പത്രങ്ങളിൽ പലതിനും താത്പര്യം. ഉന്നതന്മാർ ഉൾപ്പെട്ട പല അഴിമ തിക്കേസ്സുകളും ലാഭനേട്ടങ്ങൾ മുന്നിൽക്കണ്ടുകൊണ്ട് പത്രങ്ങൾ കണ്ടി ല്ലെന്നു നടിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ, അമേരിക്കൻ വാർത്താപത്രങ്ങൾ അതൊ ന്നും വകവച്ചില്ല. അവരുടെ റിപ്പോർട്ടുകളും വിശകലനങ്ങളും നിക്സ ന്റെ രാജിയിൽ കലാശിച്ചു.

ലോകത്ത് അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നില്ക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഭാരതം. പക്ഷേ, നമ്മുടെ പത്രങ്ങൾ ഇവയെ വേണ്ടവിധം സത്യസന്ധമായി ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയോ ഒരു പോരാട്ടമുഖം തുറക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ ഏതെങ്കിലും പക്ഷം പിടിച്ചാണ് എഴുതുന്നത്. അതിനുള്ള കാരണം വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഇവിടെ പ്രവർ ത്തിക്കുന്ന പത്രങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയോ സാമുദായിക സംഘടനകളുടെയോ ആണ്. ഇവർക്കെല്ലാം ചില നിഷി പ്ത താത്പര്യമോ രാഷ്ട്രീയ ലാക്കോ ഉണ്ട്. ഇവരെല്ലാം ഭരിക്കുന്നവ രുടെ പാർശ്വവർത്തികളായിരിക്കും. കാലകാലങ്ങളിൽ മാറിമാറി വരുന്ന സർക്കാരിന്റെയും അവയ്ക്കു നേതൃത്വം നല്കുന്ന പാർട്ടിയുടെയും മുഖപത്രമായി ഇവ മാറുന്നു.

നമ്മുടെ പത്രങ്ങൾക്കു ദേശതാത്പര്യത്തിനനുസരിച്ചു ക്രിയാത്മക മായ ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിലോ ജനങ്ങളുടെ മുഴു വൻ വളർച്ചയിലോ അവർ തത്പരരല്ല. പത്രത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിലും വില്പനയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനവും മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്തെ ങ്കിലും വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും അതു പ്രചരിപ്പിച്ച് പത്രത്തിന്റെ വില്പന വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അവർ ശ്രമിക്കുന്നു. മതവിദ്വേഷങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യാൻ പത്രങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നതു കാണാം. വർഗ്ഗീയ ലഹളകൾക്കു വൻ പ്രചാരം നല്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ പത്രങ്ങൾ മത്സ രിക്കുകയാണ്. ഉദ്യേഗമുണർത്തുന്ന വാർത്തകളും ചിത്രങ്ങളുമാണ് അവരുടേത്.

ബലാത്സംഗക്കേസ്സിലെ പ്രതിയുമായി അഭിമുഖവും തട്ടിപ്പുവീരന്റെ യും കൊലപാതകികളുടെയും ജീവചരിത്രവും പൊടിപ്പും തൊങ്ങ ലുംവച്ചു വിളമ്പാൻ പത്രങ്ങൾ മടിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ചില പത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും ധാർമ്മികമൂല്യത്തിന്റെയും വഴിയി ലൂടെ ചില ഒറ്റയാൻ പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് അല്പം ആശ്വാ സകരമാണ്. നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ ശക്തവും ശുദ്ധ വുമാക്കുന്നതിനു മറ്റു പലതിനെയും മാറ്റിവച്ച് വാർത്താപത്രങ്ങൾ മുന്നോട്ടു വരണം. പത്രങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശക്തമായ നാവാണ്. ഒന്നോർക്കുക, നല്ല ജനാധിപത്യത്തിലേ ഇവയ്ക്ക് നിലനില്പ്പുള്ളൂ. വാർത്താപത്രങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കടമകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിൽ ഉത്തര വാദിത്തം കാട്ടണം. സാമാന്യജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷകരായും ശബ മായും മാറാൻ അവർക്കു കഴിയണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ശക്തമായ ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അഭാവമാണ് ഉള്ളത്. ഉള്ളവർതന്നെ വ്യത്യസ്ത ചേരിയിലും. ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഈ കുറവു പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം രാജ്യത്തെ സ്നേഹി ക്കുന്ന വാർത്താപത്രങ്ങളുടേതാണ്. ജനാധിപത്യസംവിധാനത്തിൽ വാർത്താപത്രങ്ങൾക്കു പ്രമുഖമായ സ്ഥാനമാണ്. അവ എന്നും ജന ങ്ങളുടെ ശബ്ദമായിരിക്കണം. അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നവന്റെയും ദുർബ്ബ ലന്റെയും സ്വരമായിരിക്കണം. പ്രതിപക്ഷത്തിനും പ്രതിപക്ഷമാകാൻ അവർക്കേ കഴിയൂ.

Tuesday, 4 May 2021

Essay on Violence against Women in Malayalam Language

Essay on Violence against Women in Malayalam Language

Essay on Violence against Women in Malayalam Language: In this article we are providing സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളും സമൂഹവും ഉപന്യാസം for Student.

Essay on Violence against Women in Malayalam Language

ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന 1975 അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാവർഷമായി കൊണ്ടാ ടുകയുണ്ടായി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വനിതകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കു പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ജനസംഖ്യയിൽ പകുതിയോളം സ്ത്രീകളാണ്. എങ്കിലും ലോകത്തു പലേടത്തും സ്ത്രീകൾ ഇന്നും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നവ രായും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരായും നിലകൊള്ളുന്നു. ചിലയിടങ്ങളിൽ അവർക്കു വോട്ടവകാശംപോലും നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റിടങ്ങളിൽ ഇന്നും കന്നുകാലികളെപ്പോലെ വില്ക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. 

ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീയുടെ നിലയെന്താണ്? അവൾക്ക് അർഹമായ ആദരവും അവകാശങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ? അവൾ സുരക്ഷിതയാ ണോ? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം ഇന്നു നമ്മുടെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വർത്തമാനകാല സംഭവങ്ങളും വാർത്ത കളും നല്കുന്നുണ്ട്. ഡൽഹിയിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ ദുരന്തവും ഇല് കേരളത്തിൽ ട്രെയിനിൽവച്ച് ജീവഹാനി നേരിട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ അനുഭവവും എല്ലാം ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. സമൂഹം ഇത്രമാത്രം പുരോഗമിക്കുന്നതിനുമുമ്പു പ്രാചീന ഭാരതത്തിൽ സ്ത്രീക്കു മഹനീ യമായ സ്ഥാനം സമൂഹം നല്കിയിരുന്നു. അവരെ ദേവതകളായി കണ്ട് ആരാധിച്ചിരുന്നു. അക്കാലത്ത് ഇവിടെ പണ്ഡിതകളും കവയിത്രി കളും ശക്തരായ സ്ത്രീ ഭരണാധികാരികളുമുണ്ടായിരുന്നു. 

സ്ത്രീക്കു ശക്തിയുടെയും അമ്മയുടെയും വിദ്യയുടെയും കല് യുടെയും സ്ഥാനം നല്കി ആരാധിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഗംഗയെയും ഭൂമിയെയും വിദ്യയെയും കലയെയും ദേവതമാരായി ആരാധിച്ചത്. എന്നാൽ സമൂഹം പുരോഗമിച്ചതോടെ ആ നിലയ്ക്ക മാറ്റം വന്നുതുടങ്ങി. സ്ത്രീകൾ അടിമകളും പുരുഷന്റെ കളിപ്പാട്ടങ്ങ ളുമായി അധഃപതിച്ചു. ശൈശവവിവാഹവും സതിയുമൊക്കെ ശക്ത മായി. വിധവയായി നിശബ്ദം ജീവിതം ഹോമിച്ച് അവർ കഴിഞ്ഞു കൂടി. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിലേക്കു വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീത്വത്തിന്റ അവസ്ഥ ഇതായിരുന്നു. ഈ അനീതികൾക്കെതിരെ രാജാറാം മോഹൻ റോയും മറ്റും നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളാണ് സ്ത്രീയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ത്തിനുള്ള ആദ്യ വഴിതുറന്നത്.

സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്റെ ആവേശമാണ് സ്ത്രീവിമോചന പ്രസ്ഥാന ത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഗാന്ധിജിയുടെ സമരാഹ്വാനവും സമരായു ധങ്ങളും സ്ത്രീകളെ ഇതിലേക്കു കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചു. അക്രമര ഹിതമായ സമരമുറയായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടേത്. സത്യഗ്രഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തമായ സമരായുധം. ഈ സമരായുധം സ്ത്രീ കൾക്കും ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതായി.

സ്വാതന്ത്ര്യസമര പ്രസ്ഥാനം അങ്ങനെ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള പ്രസ്ഥാനം കൂടിയായിമാറി. അതോടെ സ്ത്രീകളുടെ മോചനത്തിനും സാമൂഹികരംഗത്ത് മാന്യത കൈവരിക്കുന്നതിനും മറ്റൊരു സമര പ്രസ്ഥാനം വേണ്ടിവന്നില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യപ്രാപ്തിയോടെ സ്ത്രീകൾക്കു കുടുംബത്തിലും ജീവിതത്തിലും സമൂഹത്തിലും ഉന്നതമായ സ്ഥാന വും മാന്യതയും ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങി. സരോജിനി നായിഡുവിനെ പോലുള്ളവർ ഭാരതത്തിൽ ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തി. രാജ്കുമാരി കൗർ, വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ്, ഇന്ദിരാഗാന്ധി തുടങ്ങിയവർ ആ മുന്നേറ്റ ത്തിന്റെ മകുടോദാഹരണങ്ങളാണ്. 

ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങൾ പലതും സ്ത്രീകൾ അലങ്ക രിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രിമുതൽ പ്യൂൺവരെയുള്ള ഏതു തസ്തിക യിലും സ്ത്രീക്കു സ്ഥാനമുണ്ട്. രാജ്യരക്ഷയ്ക്ക് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സേനാവിഭാഗങ്ങൾ മുതൽ പോലീസ് സേനയിൽവരെ സ്ത്രീ സേവനമനു ഷ്ഠിക്കുന്നു. പുരുഷന്മാർക്കേ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നു കരുതി മാറ്റിവ ച്ചിരുന്ന എല്ലാ മേഖലയിലും സ്ത്രീകൾ ജോലിചെയ്യുന്നു. കലാരംഗത്തും കായികരംഗത്തും സ്ത്രീകൾ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. വിദ്യാ ഭ്യാസരംഗത്തു ശ്രദ്ധേയമായ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിലും മുൻനി രയിൽ അവർ ഉണ്ട്.

ചില മേഖലയിൽ സ്ത്രീകളോളം ശോഭിക്കാൻ പുരുഷനാകുകയില്ല. ആതുരശുശ്രൂഷാരംഗത്തു സ്ത്രീ കാട്ടുന്ന ആർദ്രതയും പരിചരണ വും പുരുഷന്മാർക്കില്ല. ഒരു അമ്മയുടെ സാന്ത്വനമാണ് രോഗിക്കു ഒരു സ്ത്രീ നേഴ്സ് പകർന്നു നൽകുന്നത്. ഈ മാതൃഭാവം അവൾക്കു തന്റെ അമ്മയിൽനിന്നു ജന്മനാൽ പകർന്നുകിട്ടുന്നതാണ്. അതു പോലെ അദ്ധ്യാപനരംഗത്തും സ്ത്രീകൾ സമർത്ഥമായി ശോഭിക്കുന്നു. നൃത്തം തുടങ്ങിയ കലാരംഗത്തും സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് മുന്നിൽ. ഇവയൊക്കെ നല്ല പക്വതയും ക്ഷമാശീലവും ആവശ്യപ്പെടുന്ന മേഖല യാണ്. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ അനു ഗൃഹീതമായ ഗുണങ്ങളുള്ളവരാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

ഇതെല്ലാം ശരിയാണ്. പക്ഷേ, സ്ത്രീകളുടെ പൊതുവായ ഉന്നമന വും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇന്നും പരിപൂർണ്ണതയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം. കുറെപ്പേർ തങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ യിൽ സാക്ഷരതയുള്ള സ്ത്രീകൾ 70 ശതമാനത്തിനു താഴെയാണ്. പൊതുസ്ഥലത്തും ജോലിചെയ്യുന്നിടത്തും സ്ത്രീകളോടുള്ള അതി ക്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വളരെക്കൂടുതലാണ്. മാനഭംഗപ്പെടുന്ന സ്ത്രീക ളുടെ എണ്ണവും വാർത്തയും ദിനന്തോറും ഏറുന്നു. നേരം മയങ്ങിയാൽ സ്ത്രീ കൾക്കു നിർഭയമായി സഞ്ചരിക്കാൻപോലും പറ്റാത്ത സ്ഥിതി യാണ്. ട്രെയിനിലും ബസ്സിലും എന്തിനു സ്കൂളുകളിൽപോലും സ്ത്രീ കളും പെൺകുട്ടികളും സുരക്ഷിതരല്ല. ചോരക്കുഞ്ഞുങ്ങൾപോലും മാനഭംഗത്തിനും മരണത്തിനും വിധേയരാകുന്നു. പിതാവും, സഹോ ദരനും ഭർത്താവും കാമുകനും എല്ലാം ഇന്നു സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാ നിക്കാനും കച്ചവടച്ചരക്കാക്കാനും മടികാണിക്കുന്നില്ല. മൃഗങ്ങൾ പോലും കാണിക്കാത്ത വൈകൃതങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ കാട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ ധാർമ്മിക മൂല്യച്യുതിയാണ് ഇതിനെല്ലാം ഒരു കാരണം. മക്കളും മാതാ പിതാക്കളും കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ട ആദരപൂർവ്വമായ അകലം ഇന്നില്ല. മക്കൾക്കും അച്ഛനമ്മമാർക്കും സഹോദരീസഹോദരങ്ങൾക്കും ഒന്നിച്ചി രുന്നു പറയാനും കാണാനും കേൾക്കാനും പാടില്ലാത്തതെന്നുള്ള വിവേചനമൊന്നും ഇന്ന് ഇല്ലെന്നായിരിക്കുന്നു.

സ്ത്രീധനംമൂലമുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട്. സ്ത്രീധനം ഇല്ലാ ത്തതുമൂലം വിവാഹത്തിനുപോലും ഭാഗ്യമില്ലാത്തവരും ഉണ്ട്. സ്ത്രീധ നത്തിന്റെ പേരിൽ അരങ്ങേറുന്ന കൊലപാതകങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു വാർത്തയല്ലാതായിരിക്കുന്നു.

സ്ത്രീപുരുഷസമത്വത്തെപ്പറ്റി ഗാന്ധിജിക്കു വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാ ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. സ്ത്രീയും പുരുഷനും തുല്യമായ കഴിവുകളാൽ അനുഗൃഹീതരാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. രണ്ടുപേരും ഈശ്വര സൃഷ്ടിയിൽ സമന്മാരാണ്.സമത്വം എന്ന വാക്കിനു പരസ്പര ബഹു മാനം എന്നർത്ഥം മാത്രമേ ഇവിടെ കല്പിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ശാരീരികമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇരുവർക്കും ഉണ്ട്. പുരുഷന്മാർ ബലന്മാരാണ്. സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയല്ല. പുരുഷന്റെ പൂർണ്ണത സ്ത്രീയിലാണ്. ആ സങ്കല്പമാണ് വിവാഹത്തിലൂടെ സ്ഥാപിതമാകുന്നത്.

നിർഭാഗ്യവശാൽ നാം സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തുപോകുന്നത് പാശ്ചാത്യസംസ്കാരവും അവരുടെ ജീവിത രീതികളുമാണ്. അവരുടെ കുടുംബബന്ധവും സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടു മാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആൺകുട്ടികൾക്കായാലും പെൺകുട്ടികൾക്കാ യാലും രക്ഷിതാക്കളോടുള്ള വിധേയത്വം അലംഘനീയമാണ്. അതു പോലെ ഭാര്യ, ഭർതൃബന്ധത്തിനുമുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു ബാധ്യത. ഇത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ഭാഗമാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കുടുംബബന്ധത്തിന്റെ ആണിക്കല്ല്. പാശ്ചാത്യർക്ക് അങ്ങനെയൊരു ബാധ്യതയൊന്നും ഇല്ല. അതാണ് അവരുടെ കുടുംബ ത്തിന്റെയും ദാമ്പത്യത്തിന്റെയും തകർച്ചകൾക്കു കാരണം. വിവാഹ മോചനം അവിടെയൊരു വിഷയമേ അല്ല. ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ പോകാം, വരാം. ഈ സംസ്കാരത്തിനെ നാം അനുകരിക്കേണ്ടതില്ല. നമുക്കു നമ്മുടേതായ ജീവിതരീതിയും കുടുംബസമവാക്യങ്ങളുമുണ്ട്.

സ്ത്രീയെ കടന്നാക്രമിക്കാനും അപമാനിക്കാനുമുള്ള ശ്രമം ഇന്നു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളർന്നുവരികയാണ്. ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ സ്ത്രീ കളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയും അപമാനിച്ചും അവളെ സ്വാർത്ഥ താത്പര്യത്തിന്റെ വലയിൽ വീഴ്ത്താനും ശ്രമമുണ്ട്. പലതരം ചൂഷണ ത്തിനും വിധേയരാണ് നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ. പുരുഷന്മാർ മാത്രമല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്ത്രീക്ക് ശത്ര, സ്ത്രീകളുമുണ്ട്. കൊച്ചുകുട്ടികളെ പലതരം പ്രലോഭനങ്ങളിലൂടെ തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ലാഭക്കണ്ണുള്ളവരുമുണ്ട് നമുക്കിടയിൽ. 

വിദ്യാർത്ഥിനികളോടു മോശമായി പെരുമാറുന്ന സഹപാഠികളും വിദ്യാത്ഥിനികളെ അപമാനിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകരും ഇന്നു വാർത്തയ ല്ലാതായിരിക്കുന്നു. പെൺകുട്ടികളുള്ള മാതാപിതാക്കൾ നെഞ്ചുരക്ക ത്തോടെയാണ് മകൾ സ്കൂളിൽനിന്നും മടങ്ങിവരുന്നതും കാത്തിരി ക്കുന്നത്. കൊച്ചുകുട്ടികളെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിന് ഒത്താശചെയ്യുന്ന മാനേ ജുമെന്റും അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ സന്നദ്ധരായി നിലക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും പോലീസും നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിനു ആശങ്കയേറ്റി ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

മൃഗങ്ങളിൽനിന്നും നമ്മെ വ്യത്യസ്തരാക്കുന്ന ചില പ്രത്യേകതക ളാണ് ഇവിടെ നമുക്കു നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിനു യോജിച്ചതല്ല ഈ അക്രമവും പെരുമാറ്റവും. ഇതു നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവന്റെ കുസൃ തികൾ എന്ന പരിഗണന ലഭിക്കുമെന്ന ധാരണയോടെ ഇത്തരം കുറ്റ കൃത്യങ്ങൾക്കു പുറപ്പെടുന്നവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ നിയമം കർശനമാക്കണം. 

സ്ത്രീയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് രാജ്യവും സമൂഹവും നിയമസംവിധാനങ്ങ ളും ജാഗരൂകമായേ പറ്റൂ. ഇവിടെ നമ്മുടെ വേദങ്ങളിൽനിന്നും മുഴ ങ്ങുന്ന ഒരു മന്ത്രസാരം ഓർമ്മവരികയാണ് : “എവിടെ സ്ത്രീകൾ പൂജിക്കപ്പെടുന്നോ അവിടെ ദേവതകൾ പ്രസാദിക്കും. എവിടെ അവർ നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നാ അവിടെയുള്ള സകല പ്രവർത്തനങ്ങളും നിഷ്ഫല മായിത്തീരുന്നു.' 

Malayalam Essay on "Importance of Forest Conservation", "Vana Samrakshanam Upanyasam" for Student

Malayalam Essay on "Importance of Forest Conservation", "Vana Samrakshanam Upanyasam" for Student

Essay on Importance of Forest Conservation in Malayalam Language: In this article we are providing "വനസംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉപന്യാസം," "Vana Samrakshanam Upanyasam in Malayalam" for Student.

Malayalam Essay on "Importance of Forest Conservation", "Vana Samrakshanam Upanyasam" for Student

ആദിമ മനുഷ്യന്റെ ജന്മഭൂമിയാണ് കാട്. അവിടെനിന്നും മനുഷ്യൻ ക്രമേണ പുരോഗതിയിലേക്കു പ്രയാണമാരംഭിച്ചു. പ്രാചീനഭാരതത്തിന്റെ വിദ്യാകേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു വനങ്ങൾ. നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഈറ്റി ല്ലവും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു. വേദങ്ങൾ രചിച്ച മുനിമാരുടെ ധ്യാന കേന്ദ്രമായിരുന്നു വനതലങ്ങൾ. പക്ഷേ, കാട്ടിൽനിന്നും പുറത്തേക്കുവന്ന മനുഷ്യൻ കാടു വെട്ടിനശിപ്പിക്കാനാരംഭിച്ചു. അതോടെ കൃഷിക്കും വാസസ്ഥലങ്ങൾക്കുംവേണ്ടി കാടുകൾ നാടുകളായിമാറി. പിന്നീട് വന നശീകരണം ഒരു ഫാഷനായി. സാമുദായിക സംഘടനകളുടെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും വനം മാഫിയകളുടെയും ഒത്താശയോടെ വന ങ്ങൾ വെട്ടിത്തെളിച്ചു കുടിയേറ്റവും തുടങ്ങി. സമ്പത്തിനുവേണ്ടി വന വിഭവങ്ങളുടെ ചൂഷണവും വർദ്ധിച്ചു. അതൊരു മഹാവിപത്തിന്റെ ആരംഭമായിരുന്നു. 

കാടിനെയും വൃക്ഷങ്ങളെയും സഹജരായും ദേവതകളായും കണ്ട് സ്നേഹിച്ചിരുന്നവരാണ് നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ. അഭിജ്ഞാന ശാകുന്ത ളത്തിൽ ശകുന്തളയ്ക്ക് ആടയാഭരണങ്ങൾ നല്കുന്ന മരങ്ങളെയും ഭർത്തസവിധത്തിലേക്കു യാത്രയാകുന്ന അവളോട് തന്റെ സഹജരായ വൃക്ഷങ്ങളോടു യാത്ര ചോദിക്കാൻ താതകണ്വൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതും കാണാം.

കാടിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഇന്നുമുണ്ട്. ആദിവാസി എന്ന ഈ വിഭാഗങ്ങൾ വനത്തിനെ മാതൃതുല്യം ആരാധി ക്കുകയും ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ വനനശീകരണം അവരുടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനുമേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അവർ ജീവനോപാധികളായി കരുതിയിരുന്ന വിഭ വങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് അടുത്തകാലത്തുണ്ടായ ആദിവാസി സമരങ്ങൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങ ൾക്കും കാരണം എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം.

നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിലും പരിസ്ഥിതിയിലും നിർണ്ണായകമായ സ്ഥാനമാണ് വനങ്ങൾക്കുള്ളത്. മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത സംരക്ഷി ക്കുന്നതിലും നദികളിലെ ജലസമ്പത്തു വർധിപ്പിക്കുന്നതിലും പരി പാലിക്കുന്നതിലും കാടുകൾക്കുള്ള പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. നമ്മുടെ പുഴകളുടെയെല്ലാം ഉത്ഭവകേന്ദ്രങ്ങൾ വനങ്ങളാൽ മൂടപ്പെട്ട മലക ളാണ് ഇലകളും വേരുകളും മറ്റും ചേർന്നു രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതലങ്ങളാണ് ഈ നദികളുടെയെല്ലാം ജലസ്രോതസ്സുകൾ.

മരങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഉഷ്ണം ശമിപ്പിക്കുന്നു. മണ്ണിൽ നിന്നും ജലം വലിച്ചെടുത്ത് ഇലകളിലൂടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കു ജല കണികകൾ പെയ്ത് അവ മണ്ണിലെ ജലാംശം നിലനിർത്തുകയും അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ദാഹം തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മണ്ണാലിപ്പു തട യുന്നു എന്നുമാത്രമല്ല നമുക്കു ജീവവായു നല്കുന്നതും വനങ്ങളും സസ്യങ്ങളുമാണ്. പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിന്റെ തോതു കുറയ്ക്ക ന്നതും അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവു നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പൊടിപടലങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷനല്കുന്നതും വന ങ്ങളും സസ്യജാലങ്ങളുമാണ്. വനനശീകരണമെന്നാൽ മരങ്ങളുടെയും സസ്യജാലങ്ങളുടെയും നശീകരണംതന്നെയാണ്. കാരണം മരവും മറ്റു സസ്യ ങ്ങളും ചേർന്ന സമൂഹമാണല്ലോ വനം. 

വനങ്ങൾ കാലാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും വലിയ പങ്ക് വഹി ക്കുന്നുണ്ട്. അവ കാറ്റിനെയും മേഘത്തയും തടഞ്ഞുനിർത്തി മഴ പെയ്യിക്കുന്നു. സൂര്യതാപത്തെ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്ന വഴി ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽനിന്നുള്ള ജലശോഷണം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അണക്കെ ട്ടുകളും മറ്റും നിർമ്മിച്ച് ഊർജ്ജ്വാത്പാദനവും വികസനവും ലക്ഷ്യ മിടുമ്പോൾ നശിക്കുന്നത് വനങ്ങാണ്. ജീവികൾക്കു പ്രാണവായുവും കുടിനീരും നല്കുന്ന വനം നശിക്കുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചജീവിതത്തിന്റെ നിലനില്പ്പുതന്നെ ഇല്ലാതാകുകയാണ്.

നിരവധി ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവാസകേന്ദ്രമാണ് വനങ്ങൾ. പക്ഷി കൾതൊട്ടു ചെറുപുഴുക്കൾവരെ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ കണ്ണികളാണ്. പ്രപഞ്ച ജീവിതത്തിന്റെ താളവുമായി പരസ്പരം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താണ് ഇവയെല്ലാം. മനുഷ്യന്റെ കടന്നുകയറ്റവും യജമാനത്തഭാവവും ചേർന്ന് ഈ കണ്ണികൾ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രകൃതിയും മനുഷ്യ നും തമ്മിൽ കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടതായ ഒരു പാരസ്പര്യമുണ്ട്.

ശുദ്ധവായു ഇല്ലാതെ ഒരു ജീവിക്കും ഭൂമിയിൽ ജീവിതം സാധ്യ മല്ല. വൃക്ഷങ്ങൾ ആഹാരം പാകംചെയ്യാനുപയോഗിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡാണ്. അവ പുറത്തേക്കുവിടുന്ന ഓക്സിജനാണ് നമ്മുടെ പ്രാണവായു. മരങ്ങൾ അതു നമുക്കു നല്കുന്നു. മനുഷ്യ നും വൃക്ഷങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഈ പാരസ്പര്യമാണ് ഇത്. എന്നാൽ വന നശീകരണത്തിലൂടെ ഇതെല്ലാം തകരുന്നു. മറ്റൊരുവിധത്തിൽ പറ ഞഞ്ഞാൽ വനനശീകരണം മനുഷ്യനെ ശ്വാസംമുട്ടിച്ചു കൊല്ലുവാനുള്ള ശ്രമമാണ്. അപ്പോൾ വനനശീകരണവും അതുവഴി കുടിവെള്ളം മുട്ടി ക്കുന്ന പുഴകളുടെ നശീകരണവും കൊലപാതക ശ്രമമായി രാഷ്ട്ര ങ്ങൾ കാണണം.

വനസംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ പലതുമുണ്ടെങ്കിലും വനം കയ്യേറ്റങ്ങളും വെട്ടിത്തെളിക്കലും നിർബാധം തുടരുകയാണ്. വനം കൊള്ളക്കാരും ഭരണകർത്താക്കളും രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധബ ന്ധം ഈ കൈയേറ്റങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്. 

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുശേഷം നമ്മുടെ വനസമ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവാണു വന്നിട്ടുള്ളത്. അന്നുണ്ടായിരുന്ന വനവിസ്ത തിയിൽ വളരെയേറെ നമുക്കു നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. 'വനം ഒരു വര മെന്നു കണ്ട് അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ സമൂഹവും സർക്കാരും ലോക മെങ്ങുമുള്ള മനുഷ്യരും മുന്നോട്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ദുരന്തം ഘോരമായിരിക്കും.

വനങ്ങൾ ഇന്നത്തേക്കു മാത്രമുള്ളതല്ല. അത് എന്നത്തേക്കും വേണ്ടി നിക്കേണ്ടതാണ്. വരുംതലമുറയുടെ അവകാശമാണ് അത്. മരമി ല്ലെങ്കിൽ വനമില്ല. വനമില്ലെങ്കിൽ മഴയും വായുവും ജീവനുമില്ല. ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വനസംരക്ഷണത്തിനും മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനും തലമുറ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും മുന്നോട്ടുവരേണ്ട കാലം അതിക്ര മിച്ചിരിക്കുന്നു. അതു പ്രപഞ്ചജീവിതത്തിന്റെ സുസ്ഥിരതയ്ക്ക് അനി വാര്യമാണ്.

Monday, 3 May 2021

Malayalam Essay on "Plastic Pollution", "Plastic Malineekaranam Upanyasam" for Students

Malayalam Essay on "Plastic Pollution", "Plastic Malineekaranam Upanyasam" for Students

Essay on Plastic Pollution in Malayalam Language: In this article, we are providing "പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം ഉപന്യാസം", "Plastic Malineekaranam Upanyasam" for Students.

Malayalam Essay on "Plastic Pollution", "Plastic Malineekaranam Upanyasam" for Students

മനുഷ്യൻ എന്നും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും മതിയാകാത്ത തുമായ ഒന്നാണ് സുഖം. സുഖം എന്നുവച്ചാൽ മെയ്യനങ്ങാതെ ജീവി ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉപാധികളെന്നുവേണം കരുതാൻ. മനുഷ്യരാശിയുടെ ഇതുവരെ യുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഈ വഴിക്കാണ് വന്നത്. പക്ഷേ, സുഖം അതൊരു മാനിനെപ്പോലെ നമ്മെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു പിടി തരാതെ മുന്നിലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നാം അതിനു പിന്നാലെയും. കൈയിൽ കിട്ടുന്നത് പിന്നീട് അനർത്ഥമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരമൊരു സുഖാന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമുക്കു കിട്ടിയ ഒരനർ ത്ഥമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങൾ.

മാനവരാശിക്ക് ഏറെ പ്രയോജനകരമായ കണ്ടുപിടിത്തമായിരുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന കൃത്രിമലോഹത്തിന്റേത്. അടുക്കളതൊട്ടു ജീവന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന അവയവത്തിന്റെ രൂപത്തിൽവരെ നിത്യജീ വിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മനുഷ്യനോടൊപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങൾ. അതുപോലെ ഇത് ഇന്നു മനുഷ്യനും മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കും പരിസ്ഥി തിക്കും മഹാനാശത്തിന്റെ ഭീഷണിയായും അരികിൽത്തന്നെയുണ്ട്. വൃത്തിയോടെ സാധനങ്ങൾ കേടുകൂടാതെയും സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാ നും കൊണ്ടുപോകുവാനും നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഇന്നു നമ്മുടെ ജീവനുനേരേ ഉയരുന്ന ഭീഷണിയായത് എങ്ങനെയാണ്? അവിടെയാണ് അർത്ഥവത്തായ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് ഓർത്തുപോകുന്നത്. “അധികമായാൽ അമൃതും വിഷമാണ്.'

നമ്മുടെ മണ്ണു നിരവധി സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ താവളമാണ്. അവ യുടെ ധർമ്മം ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ വിഘടിപ്പിച്ചു മണ്ണിനു വളമാക്കി ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനില്പിനെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ്. അതായത് ഒരു വസ്തുവും മണ്ണിൽ പരിവർത്തനത്തിനോ ജീർണ്ണ തയക്കോ വിധേയമാകാതെ കിടക്കുന്നില്ല എന്നുതന്നെ. മഴയും കാറ്റും സൂര്യപ്രകാശവും മണ്ണിൽ പതിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രവർത്തനമാകെ തക രാറിലാകും. ജീർണ്ണതയ്ക്കും വിഘടനത്തിനും വിധേയമാകാതെ മണ്ണിൽ വസ്തുക്കൾ കുന്നുകൂടിയാൽ അത് പരിസ്ഥിതിയാകെ തകിടം മറിക്കും. ഇവിടെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങളും മറ്റും വിനയായിത്തീ രുന്നത്.

പ്രകൃതിയുടെ സ്വന്തം പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാണ് പാളകളും പോളകളും ഇലകളും മറ്റും. പക്ഷേ, ഇവ ദ്രവിച്ചോ ചിതൽപോലെയുള്ള ജീവി കൾക്കോ മറ്റു സൂക്ഷ്മജീവികൾക്കോ ഭക്ഷണമായിത്തീർന്നു മണ്ണിനു ഭാരമല്ലാതാകുന്നു. എന്നുമാത്രമല്ല അവ മണ്ണിനു പോഷണമായിത്തീ രുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ കൃത്രിമമായ പ്ലാസ്റ്റിക്സാഹം ഇതിനൊന്നിനും വശപ്പെടാതെ മണ്ണിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ കൂട്ടുകൂടി ഒരു ആവരണമായി മാറുകയാണ്. ഇത് സസ്യജാലങ്ങൾക്കും പരിസ്ഥി തിക്കും ആഘാതമായി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാശത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നു.

പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളും ഉപകരണവും കളിപ്പാട്ടങ്ങളും കുപ്പികളും മണ്ണിലേക്ക് ഒരു വിചാരവുമില്ലാതെ വലിച്ചെറിയുകയാണ് നാം. ഇതിൽ അളവിലും ഉപഭോഗത്തിലും മുന്നിൽ നില്ക്കുന്ന വസ്തുവാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരിബാഗുകൾ. പണ്ടു നാം കടയിലോ ചന്തയിലോ പോകുമ്പോൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള സഞ്ചിയും കുപ്പിയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നു നാം വെറുംകൈയോടെ യാണ് പോകുന്നത്. കടലാസ്സിലോ കടലാസ്സുകവറിലോ സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. എന്തു സാധനവും പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിൽ ആകർഷണീയമായവിധം തയ്യാറാക്കി കമ്പനികൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം സംഭരിച്ച് മറ്റൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിൽ അടക്കം ചെയ്തു കൊണ്ടുപോരുന്നു. വീട്ടിലെത്തി യാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് പറമ്പിലേക്കു വലിച്ചെറിയുന്നു.

മീൻ ഇലയിൽ പൊതി ഞഞ്ഞുതന്നിരുന്ന കാലം പോയി. പ്ലാസ്റ്റിക് കിറ്റുകളിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് കച്ചവടക്കാരനും ഉപഭോക്താവിനും ഇഷ്ടം. ഇതും പറമ്പിലേക്കു ചെന്നുവീഴുന്നു. ആശുപത്രിയിൽനിന്നും മരുന്നു കിട്ടുന്നതും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാണ്. കുടിവെള്ളം കൊണ്ടു പോകുന്നതും സംഭരിച്ചുവയ്ക്കുന്നതും പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലാണ്.

ഭാരക്കുറവും വിലക്കുറവുമുള്ളവയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങൾ. ഇവയെ ജനകീയമാക്കുന്ന പ്രത്യേകതകളും ഇതുതന്നെയാണ്. നിശ്ചിത ചൂടിലും മർദ്ദത്തിലും എങ്ങനെവേണമെങ്കിലും രൂപപ്പെടുത്തിയെടു ക്കാവുന്ന പോളിമറിക് വസ്തുക്കളാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്. സാധനങ്ങൾ സൗക ര്യപൂർവ്വം കേടുകൂടാതെയും എവിടേക്കും കൊണ്ടുപോകാമെന്നു ള്ളതാണ് ഇവയുടെ പ്രചാരവും ഉപഭോഗവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇന്നു നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ഒരുപോലെ കാണുന്ന ഒരു പരസ്യമാണ് "ഇലയിൽ ഊണ് എന്നത്. വാഴയിലയിൽ മലയാളിയുടെ ഊണു നഷ്ടമായിട്ടു കാലമേറെയായി. വാഴയിലയുടെ സ്ഥാനം പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് വാഴയിലയുടെ പരസ്യം നൽ കുന്ന സന്ദേശം വിവേകമതികളുടെ ഉത്പന്നമാണ് ഇതെന്നാണ്. മല യാളിയുടെ ഓണസദ്യയിൽനിന്നും വാഴയില പടിയിറങ്ങിപ്പോയിരി ക്കുന്നു. പകരം വന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വാഴയില മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞുചേരാതെ കിടന്നു കുന്നുകൂടുന്നു.

പ്ലാസ്റ്റിക് യുഗത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ട് അധികമായിട്ടില്ല. 1940 നോടടുത്താണ് ഭാരതത്തിൽ പ്ലാസറ്റിക് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് എന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഉത്പാദനത്തിലും ഉപഭോഗത്തിലും നാം വളരെ മുന്നിലാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ ലോകത്ത് ഏറെ മുന്നിലാണ് കേരളം. കേരളീയരുടെ ആർഭാടവും പൊങ്ങച്ചവു മാണ് ഇതിനു കാരണം.

പ്ലാസ്റ്റിക് ഉയർത്തുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നം ഒരു ആഗോളവിഷ യമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. നാം നിത്യേന ഉപയോഗിച്ചു തള്ളുന്ന ക്യാരി ബാഗുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് പാഴ്വസ്തകളും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ കുന്നുകൂടുന്നു. അവ മണ്ണിനു മീതേ ഒരാവരണമായി മാറുകയാണ്. തൽഫലമായി മണ്ണിലേക്കു വെള്ളമോ സൂര്യപ്രകാശമോ പതിക്കാതെ വരുകയും അവിടെയുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ പ്രവർത്തനം ഇല്ലാ താക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മണ്ണ് ഊഷരമാകുന്നു. തൽഫലമായി സസ്യ ജാലങ്ങൾക്കും മറ്റും ജീവിക്കുവാനാവശ്യമായ സാഹചര്യം ഇല്ലാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു.മഴവെള്ളം മണ്ണിലേക്കിറങ്ങാതെ ഒഴുകി നഷ്ട മാകുന്നു. ഭൂജലസമ്പത്ത് ശോഷിക്കുന്നു.

ഒരു ജെവവിഘടനത്തിനും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങൾ വിധേയ മാകില്ല. അവ കാലങ്ങളോളം ദ്രവിക്കാതെ കിടക്കും. കനം കുറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളാണ് കൂട്ടത്തിൽ മണ്ണിനെ ദുഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏറെ യും. ജീർണ്ണിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഈ കവറുകൾ മണ്ണടരുകളെ പൊതി യുന്നതുമൂലം സസ്യങ്ങളുടെ വേരോട്ടം അസാധ്യമാക്കുന്നു. ജലസേ ചനത്തിനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാതെപോകുന്നു. വഴിവക്കിൽ അലക്ഷ്യ മായി വലിച്ചെറിയുന്ന കുപ്പികളും ഫിലിമുകളും മറ്റും വന്നുമൂടി നമ്മുടെ മലിനജല നിർഗ്ഗമനമാർഗ്ഗമായ ഓടകളെ അടച്ചുകളയുന്നു. കൂടാതെ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളിലും കുപ്പികളിലും കവറുകളിലും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കൊതുകുകൾ മുട്ടയിട്ടു പെരുകുന്നു.

കവറുകളാണ് ഏറ്റവും ഉപദ്രവകാരിയായ മാലിന്യം. ഇവയിൽ ശേഖ രിക്കുന്ന ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങൾ മണ്ണിൽ വീഴാത്തതു കാരണം കുന്നു കൂടിക്കിടന്നു ചീയുന്നു. ഇവ കൊത്തിവലിക്കുന്ന കാക്കയ്ക്കും മറ്റു പക്ഷികൾക്കും ഈ മാലിന്യങ്ങൾ കാണുവാനോ കൊത്തിത്തിന്നാനോ അതുവഴി പരിസര ശുചീകരണം നടത്തുവാനോ കഴിയുന്നില്ല. നായ് ക്കളും മറ്റും ഈ കവറുകൾ കടിച്ചെടുത്ത് പൊതുസ്ഥലമാകെ വൃത്തി ഹീനമാക്കുന്നു. എലികളുടെയും തെരുവുനായ്ക്കളുടെയും ആവാ സകേന്ദ്രമായി നമ്മുടെ നിരത്തുകൾ മാറുന്നു. വീട്ടിൽത്തന്നെ സംസ്ക രിക്കാവുന്ന ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങളും മാലിന്യങ്ങളും ഇത്തരം കവറു കളിൽ കെട്ടി നിരത്തിലും പൊതുസ്ഥലത്തും നിക്ഷേപിക്കുന്നത് മല യാളിയുടെ ശീലമായിരിക്കുന്നു. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ പരിസരങ്ങൾ മലിനമാക്കുകയും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ മാലിന്യങ്ങൾ ജലസ്രോതസ്സുകളെയും മലിനമാക്കുന്നു. കേരളം നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ. പ്രത്യേ കിച്ചും നമ്മുടെ ക്യാരിബാഗ് സംസ്കാരം.

അമേരിക്കയെപ്പോലെയുള്ള വൻകിട രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലി ന്യങ്ങൾകൊണ്ട് കടലിന്റെ അടിത്തട്ടു നിറഞ്ഞു. ഇത് കടൽജലത്ത മലിനമാക്കുകയും കടൽജീവികളുടെ നാശത്തിനു വഴിവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ലോകത്തിന് മുഴുവൻ സ്വത്തായ കടൽ. പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭൗമോപരിതലത്തിന് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ താപനിയന്ത്രണ ത്തിലുള്ള പങ്ക് ന്ഷ്ടപ്പെടുന്നു. മണ്ണു നിർജ്ജീവമാകുന്നു. ഇത്തരുണ ത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പരിസ്ഥിതിയെ കൊല്ലുന്ന ഭീകരനാണ്.

പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യമുയർത്തുന്ന പ്രശ്നം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്ന ചർച്ച തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വസ്തുക്കളുടെ പുനരുപയോഗമാണ് ഒരു പരിഹാരം. എന്നാൽ വിലകുറഞ്ഞ ഉത്പന്നമായതുകൊണ്ടു പ്ലാസ്റ്റി ക്കിന്റെ പുനരുപയോഗത്തിന് ആരും തയ്യാറാകുന്നില്ല. നിയമംമൂലമുള്ള വിലക്കുകൾകൊണ്ടുമാത്രം ഇതു പരിഹരിക്കുക സാധ്യമല്ല. സാധന ങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതും പൊതിയുന്നതും കഴിവതും മണ്ണിൽ വീണ് അലിഞ്ഞുചേരുന്ന പേപ്പർപോലെയുള്ള വസ്തുക്കളിലായിരിക്കണം. ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചശേഷം വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ സൃഷ്ടി ക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതികപ്രശ്നം വളരെ വലുതാണ്. ഒരു അണുബോംബ് ഒരു നാഗരികതയാണ് തുടച്ചുമാറ്റുന്നതെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആ നാഗരികത വളർന്ന തട്ടകത്തെ മരുഭൂമിയാക്കുന്ന മഹാപാതകമാണ്. ഇത് ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പു മുറിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. നമ്മുടെ അധിവാസകേന്ദ്രം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ നാഗരികതയുടെയും ഭാവിയെന്തായിരിക്കും?

എന്തിനും കിറ്റെന്ന സംസ്കാരം നാം ഉപേക്ഷിക്കണം. ജൈവമാ ലിന്യങ്ങൾ കുഴിച്ചുമൂടുക. ക്യാരിബാഗുകളിൽ ഒന്നും വാങ്ങുകയി ല്ലെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുക. ഉപയോഗശൂന്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്ന ങ്ങൾ പുനരുപയോഗത്തിനു വിധേയമാക്കുക. ഈ അടുത്തകാലത്ത് ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങളും മറ്റും അവരുടെ പരിപാടികളുടെ പരസ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയില്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുക യുണ്ടായി. വളരെയധികം പ്രതീക്ഷ തരുന്നതാണ് ഈ തീരുമാനം. പ്ലാസ്റ്റിക്കി ല്ലാത്ത ഒരു പരിസ്ഥിതി നമുക്കാശിക്കാം. ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണും വായു വും കടലും ജലാശയങ്ങളും പൊതുനിരത്തുകളും നമുക്കു കൊതി ക്കാം. അതു നമ്മുടെ വരുംതലമുറയുടെ അവകാശം കൂടിയാണ്.