Wednesday, 18 September 2019

वृक्ष हेच सत्पुरुष निबंध मराठी - Essay on Tree in Marathi Language

वृक्ष हेच सत्पुरुष निबंध मराठी - Essay on Tree in Marathi Language

Essay on Tree in Marathi Language : Today, we are providing वृक्ष हेच सत्पुरुष निबंध मराठी For class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12. Students can Use Essay on Tree in Marathi Language to complete their homework.

वृक्ष हेच सत्पुरुष निबंध मराठी - Essay on Tree in Marathi Language


छायाम् अन्यस्य कुर्वन्ति।
तिष्ठान्ति स्वयमा तपे।।
फलान्यापि परार्थाय।
वृक्षाः सत्पुरुषाः एव ।।

वृक्ष हे स्वत: उन्हात उभे राहून इतरांना सावली देतात. स्वत: जीवनरस ओतून तयार केलेली फळेही ते दुसऱ्यांना देतात म्हणून वृक्ष हे सत्पुरुषाप्रमाणे आहेत. Read also : Majhi Aaji Nibandh Marathi

जरी आपण झाडे तोडत असलो तरीही ती आपले कर्तव्य करत राहतात. आपण फळे पिकण्या आधीच तोडतो. झाडाचा पाला ओरबाडतो. परंतु वृक्ष आपले कर्तव्य सोडत नाहीत. भेदभाव मानत नाहीत. ज्याप्रमाणे सत्पुरुष फळाची अपेक्षा न धरता आपले कर्तव्य करतात, तसेच वृक्षांचे आहे. संत एकनाथ हे भेदभाव मानीत नसत. त्यांनी तापलेल्या वाळूत रडत असलेल्या एका हरिजन मुलाला त्याच्या वस्तीत नेऊन पोहोचवले. ते कधीही स्वत:ची काळजी करत नसत. दुसऱ्यांच्या भल्यासाठी प्रयत्न करत असत. त्याचप्रमाणे नद्याही इतरांसाठीच वहात असतात. अशा प्रकारे वृक्ष हे सत्पुरुष आहेत. Read also : Essay on My House in Marathi

This Essay was Provided by Bookganga.com. Guys if you wanna buy marathi essay book, then do visit their website.
माझी आजी निबंध मराठी मधून - Majhi Aaji Essay in Marathi Language

माझी आजी निबंध मराठी मधून - Majhi Aaji Essay in Marathi Language

Majhi Aaji Essay in Marathi Language : Today, we are providing माझी आजी निबंध मराठी मधून For class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12. Students can Use Essay on My Grandmother / Majhi Aaji in Marathi Language to complete their homework.

माझी आजी निबंध मराठी मधून - Majhi Aaji Essay in Marathi Language

माझे आई-बाबा दोघेही नोकरी करतात. त्यामुळे मी जास्त काळ माझ्या आजीच्याच सहवासात असते. माझी आजी चांगली शिकलेली असल्यामुळे तिच्याकडून मला खूप गोष्टी शिकायला मिळतात.

ठेगणी-ठुसकी व किरकोळ शरीरयष्टीची माझी आजी खूप प्रेमळ आहे. 'मूर्ती लहान पण कीर्ती महान' अशा या माझ्या आजीला काय येत नाही ते विचारा. Read also : Essay on My House in Marathi

अभ्यासात तर ती हुशार आहेच. पुस्तकातल्या कविता ती माझ्याकडून पाठ करून घेते. तशीच अडलेली गणितेही ती लगेच सोडवून देते. तिची शिकवण्याची पद्धत इतकी छान आहे की प्रथम अवघड वाटलेला विषय नंतर एकदम सोपा वाटू लागतो. Read also : Majhi Aaji Nibandh Marathi

माझी आजी कविता करते. शाळेतील वेशभूषा स्पर्धेत गेल्या वर्षी तिने माझ्यासाठी 'झाशीवाली रणरागिणी' हे गाणे लिहून माझ्याकडून साभिनय म्हणून घेतले. तसेच मी दुसरीत असताना 'ढमा ढमा ढोलकं' हे डोंबारणीचे गाणे माझ्याकडून बसवून घेतले. दोन्ही वर्षी स्पर्धेत माझा पहिला क्रमांक आला.

याशिवाय संक्रांतीला हलव्याचे दागिने बनवणे, हलवा ठेवण्यासाठी छोटे बटवे तयार करणे, माझ्या बाहुलीसाठी छोटीसी गादी-उशी-पांघरूण तयार करणे, मण्यांच्या विविध वस्तू बनवणे असे आजीचे आवडते छंद आहेत. या सर्व कामात माझी तिच्यामागे लुडबूड चालू असतेच. Read also : Majhi Aai Marathi Nibandh Lekhan

अशी ही माझी गुणी आजी सर्वांना मदत करायला तयार असते. म्हणून ती सर्वांनाच हवीहवीशी वाटते.

This Essay was Provided by Bookganga.com. Guys if you wanna buy marathi essay book, then do visit their website.
माझे घर मराठी निबंध - Essay on My House in Marathi Language

माझे घर मराठी निबंध - Essay on My House in Marathi Language

Essay on My House in Marathi Language : Today, we are providing माझे घर मराठी निबंध For class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12. Students can Use Maza Ghar Nibandh in Marathi OR Essay on My House in Marathi Language to complete their homework.

माझे घर मराठी निबंध - Essay on My House in Marathi Language

'घर' हा एक छोटासा दोन अक्षरी शब्द आहे. पण प्रत्येकाच्या मनात घराला एक स्वतंत्र स्थान असते. आपल्या घरात आपण हक्काने विश्रांती घेऊ शकतो.

माझे घरही खूप छान आहे. मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील एका चार मजली भक्कम इमारतीमध्ये तिसऱ्या मजल्यावर माझे घर आहे. खेळती हवा व पुरेसा उजेड यामुळे माझ्या घरातील वातावरण आरोग्यदायी व उत्साह वाढवणारे आहे. Read also : Majhi Aaji Nibandh Marathi

माझे घर आटोपशीर व सर्व सोयींनी युक्त आहे. बाहेरच्या बैठकीच्या खोलीतून आत गेल्यावर एका बाजूला शयनगृह, तर दुसऱ्या बाजूला आम्हा भावंडांची अभ्यासाची खोली आहे. दुसऱ्या टोकाला आमच्या पोटाचे लाड पुरवणारे स्वयंपाकघर आहे. स्वतंत्र स्वच्छतागृह, स्नानगृह अशा सोयीही माझ्या घरात आहेत. Read also : Majhi Aaji Essay in Marathi Language

आमच्या घराला दोन प्रशस्त बाल्कन्या आहेत. त्यामध्ये आम्ही हौसेने विविध प्रकारची फुलझाडे लावली आहेत. त्यांच्या सुवासाने घर भरून गेले की आमची मने अधिकच प्रफुल्लित होतात.

आमचे घर आम्ही नेहमी स्वच्छ, व्यवस्थित व नीटनेटके ठेवतो. पण घराला घरपण लाभते ते त्यात राहणाऱ्या माणसांमुळेच होय. माझ्या घरातील सर्व माणसे एकमेकांशी प्रेमाने व आपुलकीने वागतात. त्यामुळेच माझ्या घराला खरी शोभा येते. असे हे माझे घर मला खूपच आवडते. Read also : Majhi Aai Marathi Nibandh Lekhan

This Essay was Provided by Bookganga.com. Guys if you wanna buy marathi essay book, then do visit their website.

Tuesday, 17 September 2019

माझा दादा मराठी निबंध - My Grandfather Marathi Essay

माझा दादा मराठी निबंध - My Grandfather Marathi Essay

Essay on My Grandfather in Marathi Language : Today, we are providing माझा दादा मराठी निबंध For class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12. Students can Use Essay on My Grandfather in Marathi Language to complete their homework.

माझा दादा मराठी निबंध - My Grandfather Marathi Essay

नववीत असलेला माझा सौरभदादा म्हणजे माझा आदर्श आहे. मी नेहमी त्याच्यासारखे वागण्याचा व बोलण्याचा प्रयत्न करत असतो.

माझा दादा अभ्यासात खूप हशार आहे. माझ्या अभ्यासात मला त्याची खूप मदत होते. मी त्याला अभ्यासातील कोणतीही शंका विचारली तरी तो न कंटाळता मला तो विषय छान समजावून देतो. Read also : Maza avadta shikshak Marathi Essay

इतर कलाकुसरीच्या कामातही माझा दादा नेहमी पुढे असतो. आमच्या चाळीतील गणेशोत्सवात गणपतीचे मखर तयार करणे, इतर सजावट करणे, दिवाळीत आकाश कंदील बनवणे वगैरे सर्व गोष्टीही तो अतिशय छान करतो. त्याच्याकडून या सर्व गोष्टी शिकून घ्याव्यात असे मला वाटते. म्हणून माझी सतत त्याच्या मागे लुडबूड चालू असते. Read also : Majhi Aaji Nibandh Marathi

पण माझा दादा कधी कधी मात्र माझ्यावर भयंकर संतापतो. त्याच्या कोणत्याही वस्तूला त्याच्या नकळत मी हात लावलेला त्याला खपत नाही. तसेच त्याची मित्रमंडळी जमली असताना मी तेथे लुडबूड केलेलीही त्याला आवडत नाही. अशा वेळी तो एकदम रुद्रावतार धारण करतो. Read also : Majhi Aai Marathi Nibandh Lekhan

पण असे काही मोजके प्रसंग सोडले, तर एरवी माझा दादा खूपच प्रेमळ आहे. मी लहान भाऊ असल्यामुळे मला सांभाळून घेण्याचे काम तो नेहमीच करतो. अशा या माझ्या सौरभदादाचा मला खूपच अभिमान वाटतो.

This Essay was Provided by Bookganga.com. Guys if you wanna buy marathi essay book, then do visit their website.
प्रर्दशनास भेट निबंध मराठी - Essay on Visit To Exhibition in Marathi Language

प्रर्दशनास भेट निबंध मराठी - Essay on Visit To Exhibition in Marathi Language

Essay on Visit To Exhibition in Marathi Language : Today, we are providing प्रर्दशनास भेट निबंध मराठी For class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12. Students can Use Essay on Visit To Exhibition in Marathi Language to complete their homework.

प्रर्दशनास भेट निबंध मराठी - Essay on Visit To Exhibition in Marathi Language

वर्तमानपत्र वाचत असताना मी एका हस्तकला प्रदर्शनाची बातमी वाचली व ती घरातील सर्वांना सांगून त्यावर आमची चर्चा झाली. रविवारी सायंकाळी चार वाजता प्रदर्शनास जायचे ठरले. आम्ही प्रदर्शन पहायला गेलो. तिथे गेल्यावर संचालक सर्व प्रेक्षकांच्या स्वागतास तयारच होते. Read also : एक रम्य पहाट मराठी निबंध

पुढेच महात्मा गांधी व कस्तुरबा यांच्या मोठ्या तसबिरी रंगवलेल्या होत्या. स्वच्छता राखा, स्वातंत्र्यासाठी झटा असे त्या तसबिरीखाली लिहिले होते. एका दालनात उत्तम कोरीवकाम केलेल्या कलाकृती होत्या. Read also : Essay on Pollution in Marathi Language

दुसऱ्या दालनात लाकूड काम, लोहार काम व सोन्याच्या वस्तू होत्या. तिसऱ्या दालनात ओरीगामी म्हणजेच कागद न कापता फक्त घड्या घालून केलेल्या वस्तू होत्या व पुढील दालनात क्रोशिया सुईने विणलेल्या वस्तू , पडदे इ.होते. Read also : Essay on Lion in Marathi Language

हे प्रदर्शन सर्वांचेच मन मोहून घेणारे होते. आपल्या जगात कलेलाही खूप महत्त्व आहे, हे मला प्रदर्शन पाहूनच कळले. म्हणून मी कुठलीतरी एक कला अवगत करून घेणार या विचारात आम्ही घरी परतलो. Read also :

This Essay was Provided by Bookganga.com. Guys if you wanna buy marathi essay book, then do visit their website.
शिक्षणाचे माध्यम कोणते असावे मराठी निबंध - Essay on Shikshanache Madhyam Marathi ka English

शिक्षणाचे माध्यम कोणते असावे मराठी निबंध - Essay on Shikshanache Madhyam Marathi ka English

Essay on Shikshanache Madhyam Marathi ka English : Today, we are providing शिक्षणाचे माध्यम कोणते असावे मराठी निबंध For class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12. Students can Use Essay on Shikshanache Madhyam Marathi ka English to complete their homework.

शिक्षणाचे माध्यम कोणते असावे मराठी निबंध - Essay on Shikshanache Madhyam Marathi ka English

शिक्षणाचे माध्यम कोणते असावे ? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा की विश्वभाषा ? असा साहजिकच प्रश्न निर्माण होतो. 'इंग्रजी भाषेला एकीकडे व्यापक सामाजिक आधार मिळत आहे, पण त्यामुळे भारतीय प्रादेशिक भाषांचे महत्त्व ती कमी करीत आहे.' हे एक सर्वमान्य निरीक्षण डॉ. तेलगेरी यांनी नोंदविलेले आहे. या पार्श्वभूमीचा विचार केला तर प्रादेशिक भाषा समृद्ध करण्यासाठी शिक्षण हे प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतूनच द्यावे हे म्हणणे संयुक्तिक ठरते. Read also : 

भाषेचे प्रमुख उद्दिष्ट हे आहे की, मानवाने एकमेकांशी संवाद साधणे. याचाच अर्थ आपल्या मनातील विचार दुसऱ्याला सांगणे या गरजेतून भाषा जन्माला आली व अनेक संस्कारांनी ती स्थिर झाली. आपल्या आंतरिक विचारांचे, उत्कट भावभावनाचे आदान-प्रदान, विचारांची अभिव्यक्ती इ. मातृभाषेतूनच सहज व प्रभावीपणे होऊ शकते. मातृभाषेतून आकलन लवकर होत असल्याने, साहजिकच अधिक शिकण्याची रुची निर्माण होते. परकीय भाषेतील घोकंपट्टीपेक्षा आपल्या मातृभाषेत संबोध, संकल्पना विद्यार्थ्यांना पटकन् अवगत होतात व त्या नकळत आत्मसातही केल्या जातात.

'आईचा हंकार' गर्भाला कळतो असे म्हटलेले आहे. इसापनीतित एक गोष्ट या संदर्भात आहे. लहानपणापासून मेंढ्यांच्या कळपात वावरणारा व त्यांच्याप्रमाणेच वर्तन करणारा, वाघाचा बछडा, एकदा मात्र वाघाची डरकाळी ऐकल्याबरोबर डरकाळी फोडतो व मेंढ्या पळून जातात. वाघाच्या बछड्यात वर्तनबदल घडून येतो. तो त्यांच्यात घडलेल्या सुसंवादामुळे म्हणजेच मातृभाषा हीच बाळाची पहिली व महत्त्वाची भाषा असते. Read also : 

इंग्रजीचा जगभरातील वाढता वापर, तसेच तंत्रज्ञान माहिती करून घेण्यासाठी तिची अपरिहार्यता वाढत आहे. त्यामुळे समाजात प्रादेशिक भाषांचे, बोलीभाषांचे 'रूट्स' फेकून देण्यात आले. याचे कारण आपण मागासलेले ठरू हा न्यूनगंड निर्माण केला गेला. पण इंग्रजी अवगत झाल्यावर आपली मातृभाषा विसरण्याची गरज नाही. इंग्रजी माध्यमात शिकणाऱ्या आपल्या मुलांबरोबर पालक मातृभाषेतून बोलणे टाळतात. याचे कारण त्याला इंग्रजी अवगत होणार नाही, ही भीती आहे. परंतु ज्यांना उत्तम, मातृभाषा येते, तेच जगातील कोणतीही भाषा उत्तम अवगत करू शकतात हे सिद्ध झाले आहे. मातृभाषा हा पाया आहे. म्हणून लहान मुलांना चांगली मातृभाषा ऐकण्याची व बोलण्याची संधी शिक्षणाद्वारे दिली पाहिजे.

इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण हवे किंवा नको याविषयी अनेक वर्षांपासून मतभिन्नता दिसून येते. 'इंग्रजी नकोच' पासून ‘पहिलीपासून इंग्रजी सक्तीचे' हा प्रवास बरेच काही सांगून जातो. इंग्रजी कोणाची ? इंग्रजांची ? भारतीयांची की सगळ्यांची ? खरे तर जगातील सर्वच भाषांच्या मालकीचा प्रश्न कधी काळी निर्माण झाला होता. आज प्रवाह बदलेले आहेत. जागतिकीकरणाचा साधा सोपा अर्थ आहे - हे जग कोण्या एकाच्या मालकीचे नाही, ते सगळ्यांचे आहे. अशा वातावरणात इंग्रजी जागतिकच नव्हे तर जगाच्या मालकीची भाषा आहे. तिला आत्मसात करणे म्हणजे इंग्रजाची गुलामगिरी पत्करली असे नव्हे; तर आम्ही आमचा हक्क प्राप्त केला असा होय आज भारतात अनेक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत. भारतीय वाङ्मय इंग्रजीमध्येही उपलब्ध आहे. दिलिप चित्रे सारख्या बुजुर्ग साहित्यिकापासून किरण देसाईंसारख्या तौलनिकदृष्ट्या नवख्या साहित्यिकापर्यंत अनेक भारतीय साहित्यिक इंग्रजीमध्ये भारतीय वाङ्मयनिर्मिती करीत आहेत. वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधील अद्ययावत ज्ञानभांडार जर इंग्रजीत उपलब्ध असेल तर इंग्रजी माध्यमातून ते अवगत केल्यास काय वावगे आहे ? Read also : 

म्हणनच जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेच्या प्रवाहात आपले अस्तित्व टिकवून ठेवायचे असेल तर, पदव्युत्तर शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी असले तरी हरकत नाही. इंग्रजी ही विश्वभाषा आहे. इंग्रजी वाङ्मय अभ्यासण्यापेक्षा भारतीय वाङ्मयाची ओळख इंग्रजीतून व्हावी. या प्रयत्नामधून नवीन अभ्यासक्रमाची रचना केलेली आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास बहिणाबाईंच्या मराठी कविता आपल्याला इंग्रजीतून कळू शकतात अशी भाषांतरे उपलब्ध आहेत.

पण साहित्यनिर्मिती व ज्ञानाच्या निर्मितीमुळे भाषेचा विकास होत असला, तरी भाषेचे प्रमुख उद्दिष्ट हे संभाषण हेच आहे व याच उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य शिक्षणमंडळाने तोंडी परीक्षा भाषाविषयांसाठी अनिवार्य केलेल्या आहेत. शिक्षण हे मातृभाषेतूनच असावे. या अट्टाहासामुळे ज्ञानाच्या विस्तारित कक्षांपासून विद्यार्थी वंचित राहू नये. म्हणून, सध्याच्या स्पर्धायुगात जम बसवण्यासाठी पदव्युत्तर शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी असावे.

This Essay was Provided by Bookganga.com. Guys if you wanna buy marathi essay book, then do visit their website.

Monday, 16 September 2019

प्रदूषणाचे दुष्परिणाम निबंध मराठी - Essay on Pollution in Marathi Language

प्रदूषणाचे दुष्परिणाम निबंध मराठी - Essay on Pollution in Marathi Language

Essay on Pollution in Marathi Language : Today, we are providing प्रदूषणाचे दुष्परिणाम निबंध मराठी For class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12. Students can Use Essay on Pollution in Marathi Language to complete their homework.

प्रदूषणाचे दुष्परिणाम निबंध मराठी - Essay on Pollution in Marathi Language

ध्वनिप्रदूषण, हवेचे प्रदूषण, पाण्याचे प्रदूषण हे प्रदूषणांचे प्रकार आहेत. कर्कश्श आवाजांमुळे ध्वनिप्रदूषण होते तर कारखान्यातून सोडल्या जाणाऱ्या दूषित वायूमुळे वायू प्रदूषण, त्याचप्रमाणे सांडपाण्यापासून जलप्रदूषण होते. Read also : भग्न देवालयाचे आत्मवृत्त निबंध मराठी

ध्वनिप्रदूषणामुळे कानाच्या पडद्यांवर परिणाम होऊन बहिरेपणा येऊ शकतो, तर हवेतील प्रदूषणामुळे श्वसनमार्गाचे रोग होतात. त्यामुळे वनस्पतींच्या वाढीवरही परिणाम होतो. तर पाण्यातील प्रदूषणामुळे जलचरांचे जीवन धोक्यात येते. नदीच्या पाण्यावर सर्वस्वी अवलंबून असणाऱ्या तीरावरील गावातील जनजीवन धोक्यात येते. या गावातील वनस्पती जीवनसुद्धा जलप्रदूषणामुळे धोक्यात येते. Read also : एक रम्य पहाट मराठी निबंध

हे टाळण्यासाठी काही नियम घालून देणे व काटेकोर पद्धतीने पाळणे आवश्यक आहे. ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी सर्व प्रकारच्या आवाजावर नियंत्रण गरजेचे आहे. कारखान्यांनी दूषित वायू सोडण्यासाठी काही खास सुरक्षित उपाय शोधून काढले पाहिजेत किंवा असे कारखाने वस्तीपासून दूर हलवले पाहिजेत. सर्व प्रकारच्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून मगच ते नदी, तळी, जलसाठ्यांमध्ये सोडले पाहिजे. Read also : Essay on Lion in Marathi Language

ही खबरदारी घेतली गेली तरच विज्ञानाने समृद्ध केलेले जीवन खऱ्या अर्थाने समृद्ध होईल.

This Essay was Provided by Bookganga.com. Guys if you wanna buy marathi essay book, then do visit their website.
भग्न देवालयाचे आत्मवृत्त निबंध मराठी - Autobiography of An Old Temple in Marathi

भग्न देवालयाचे आत्मवृत्त निबंध मराठी - Autobiography of An Old Temple in Marathi

Autobiography of An Old Temple in Marathi : Today, we are providing भग्न देवालयाचे आत्मवृत्त निबंध मराठी For class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12. Students can Use Autobiography of An Old Temple Nibandh / Essay in Marathi Language to complete their homework

भग्न देवालयाचे आत्मवृत्त निबंध मराठी - Autobiography of An Old Temple in Marathi

झाडाझुडपांतून अस्पष्ट दिसणारे ते पुरातन देऊळ आम्हाला खुणावत होते. आजूबाजूला दाट हिरवी झाडी होती. शांत, प्रसन्न वातावरणात पक्ष्यांची किलबिल कानावर पडत होती. दूरवर डोंगरावरून खाली कोसळणारा पांढराशुभ्र झरा पाहून मनात विचार आला, ही तर स्वर्गातून पृथ्वीवर अवतरणारी दूधगंगाच! आजूबाजूचा निसर्ग न्याहाळत, झपाझप पावले टाकत आम्ही मैत्रिणी छोटी टेकडी चढून त्या पुरातन मंदिराजवळ आलो, पण समोरील दृश्य पाहून मन हेलावून गेले. मंदिराची बरीच पडझड झालेली दिसत होती. गाभाऱ्यातील मूर्तीची बरीच वर्षे कुणी पूजा केलेली नव्हती. भिंतीवरील कोरीव नक्षीकाम अतिशय सुबक होते, पण त्यावर ठिकठिकाणी जाळी, जळमटे पसरलेली होती. आम्ही मुलींनी एक-दोन तासांतच ते मंदिर व आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ करून टाकला. देवळात तुपाचा दिवा लावून व देवाला भक्तिभावाने नमस्कार करून फुले वाहिली. 'श्रमदान' करण्याच्या हेतूनेच तर आम्ही या टेकडीवरच्या देवालयात आलो होतो. काम पूर्ण होताच आम्ही निघालो. इतक्यात..... Read also : मी पृथ्वी बोलत आहे मराठी निबंध

...इतक्यात एक घनगंभीर आवाज आला, “मुलींनो, तुम्ही जे सत्कार्य केले त्याबद्दल धन्यवाद!" आम्ही मुली चमकून आजूबाजूस पाहू लागलो, पण मनुष्यच काय, एखादे चिटपाखरूही दिसत नव्हते. आता मात्र आमचे धाबे दणाणले! उगीचच या निर्मनुष्य टेकडीवर आलो, असे वाटू लागले.

"अरेच्च्या! तुम्ही मुली अशा घाबरू नका... मी.... मी भग्न देवालय बोलत आहे. अतोनात दुःख झाले तर दगडालाही वाचा फुटते असे म्हणतात ना, ते खरे आहे! आज मी माझी व्यथा तुमच्यापाशी व्यक्त करीत आहे! Read also : Shetkaryachi Manogat Nibandh in Marathi

"कित्येक वर्षांपूर्वी एका धनाढ्य सावकाराने हे मंदिर बांधले. सावकार अतिशय श्रीमंत, परंतु धार्मिक व दयाळू होता. मोठ्या धुमधडाक्यात, जल्लोशात आणि टाळ-मृदंगाच्या गजरात ‘देवीच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना झाली. काही दिवसांतच टेकडीवरील वर्दळ वाढू लागली. भजन-कीर्तनात भक्तगण रमू लागले. टाळमृदंगाच्या मंजूळ स्वरांनी सारा परिसर मंत्रमुग्ध बनला. नवरात्रीच्या उत्सवापूर्वी धनिक सावकाराने देवीसाठी रत्नजडित सोन्याचा मुकुट व सोन्याचांदीचे अलंकार तयार केले. सगळे गावकरी आनंदित झाले. नवरात्रोत्सव जोरदार साजरा करायचा असे जो-तो म्हणू लागला.

“परंतु नियतीच्या मनात मात्र काहीतरी निराळेच होते. नवरात्रोत्सव सुरू झाला. सारे मंदिर लक्ष दिव्यांच्या ज्योतींनी उजळून गेले. देवीच्या जयघोषाने सारे आवार दुमदुमून गेले. एके रात्री मात्र, सारे भक्तगण आरती म्हणण्यात दंग झाले असतानाच अचानक दरोडेखोरांनी मंदिरावर हल्ला चढविला. Read also : Pustakachi Atmakatha Essay in Marathi

"ज्यांनी ज्यांनी प्रतिकार केला त्या सर्वांना आपले प्राण गमवावे लागले. देवीचा सोन्याचा मुकुट आणि अलंकारांसाठी त्या क्षुद्र माणसांनी भक्तजनांची कत्तल केली. 'नरेचि केला हीन किती नर!' असे मला वाटले. समोरचे अंत:करण हेलावून टाकणारे दृश्य पाहून माझ्यासारख्या पाषाणालाही पाझर फुटला! मंदिर बांधणारा तो बिचारा धनिक सावकारही दरोडेखोरांना प्रतिकार करता करता गतप्राण झाला.

“या दुर्दैवी घटनेनंतर लोकांचा जणू या देवावरील, मंदिरावरील विश्वासच उडाला! एके काळी भक्तजनांनी फुललेले हे आवार हळूहळू निर्मनुष्य होत शेवटी अक्षरशः भकास वाटू लागले. सोने आणि चांदी मृत्तिकेसमान मानणारे संत तुकाराम कुठे आणि द्रव्यापायी निष्पाप भक्तांची कत्तल करणारे क्रूर दरोडेखोर कुठे! देवा, खरोखर तुझी लीला अगाध आहे!Read also : Fulache Atmavrutta Nibandh in Marathi

“तर अशी ही माझी कर्मकहाणी. आज कित्येक वर्षांनी या देवळाच्या पायऱ्यांना श्रद्धाळू भक्तांचा स्पर्श झाला. आज मनाच्या गुहेत साकळलेली स्मृती जागृत झाली आणि मी तुम्हा मुलींना माझी कर्मकहाणी सांगितली. भाविकांच्या पदस्पर्शाने आज मला अत्यानंदाने भरून आले आहे. पूर्वीसारखीच भक्तांची वर्दळ इथे पुन्हा कधी सुरू होईल याची वाट पाहत बसणे, एवढेच आता माझ्या हाती उरले आहे!"

This Essay was Provided by Bookganga.com. Guys if you wanna buy marathi essay book, then do visit their website.
एक रम्य पहाट मराठी निबंध - Ek Ramya Pahat Marathi Nibandh

एक रम्य पहाट मराठी निबंध - Ek Ramya Pahat Marathi Nibandh

Ek Ramya Pahat Marathi Nibandh : Today, we are providing एक रम्य पहाट मराठी निबंध For class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12. Students can Use Ek Ramya Pahat Nibandh / Essay in Marathi Language to complete their homework

एक रम्य पहाट मराठी निबंध - Ek Ramya Pahat Marathi Nibandh

माझा वर्गमित्र किशोर कालच मुंबईहून वाईला माझ्या घरी चार दिवस राहवयास आला होता. भल्या पहाटे उठावे, स्नानादी कर्मे आटोपून थोड्या अंतरावर असलेल्या पाचगणी घाटात जावे आणि प्रभातीचा प्रसन्न काळ त्या निसर्गरम्य परिसरात घालवावा असा बेत ठरला.

दुसऱ्या दिवशी आम्ही जागे झालो तेव्हा अजून बाहेर अंधारच होता. आम्ही घराबाहेर पडलो तेव्हा काळोखाचा पडदा दूर होऊ लागला होता. सर्वत्र नि:स्तब्ध, नीरव शांतता होती. दिशादिशातून जणू मंगलतेचे मोती उधळले जात होते. वाईच्या शिवेवरील असलेल्या संगमरवरी सुंदर दत्तमूर्तीचे दर्शन घेतले आणि झपाट्याने पाय उचलत आम्ही घाटातील वळणांचा रस्ता पार करू लागलो. Read also : मी केलेली सहल मराठी निबंध

सभोवती वृक्षलतांचे हिरवे पिवळे रंग बहरले होते. पायदळीची व सभोवतीची तृणपणे नटलेली होती. मंद समीरण उल्हासाची तार छेडत होता. सभोवतीचे वातावरण अत्यंत प्रसन्न होते. निसर्गात एक अबोल संगीत मोहरून येत होते. माझ्या मनात काव्यपंक्ती घुमू लागल्या,

ते गीत नवे मज रोज हवे ।।
नव धरतीचे । नव किरणांतुन ।
रंग रसातुन । सात स्वरांतुन, फुलून ये ।
गीत नवे मज रोज हवे ।।

डोईवर निळेभोर आकाश. पूर्वक्षितिजावर जणू लाल-गुलाबी रंगाची सुंदर पखरण झालेली. त्याच वेळी बालकवींच्या पद्यपंक्ती आठवल्या,"हिरवे हिरवे गार गालिचे । हरित तृणांच्या मखमालींचे ।Read also : Aamchi Sahal Nibandh Marathi

अंधार दूर होऊन रम्य, प्रसन्न पहाट उजळून निघत होती. निसर्गात केवढे सौंदर्य दडले आहे त्याचा प्रत्यय आम्ही घेत होतो. एक वळण ओलांडले की एक नवेच दृश्य आमच्या डोळ्यांपुढे येत असे ! निसर्गातील ही अप्रतिम रंगसंगती मन मोहवीत होती. उगवणाऱ्या कळ्यांतून आणि फुलांतून मंद गंध तर दरवळत होताच; पण कोणी मन मोहविणारे संगीत गात आहे असा भास होत होता. डोईवरील निळ्याभोर गगनात पूर्ण क्षितिजावर आता सूर्य वर येऊ लागला होता. त्याच्या स्वागतासाठी समोरचा सुंदर तलाव व सभोवतीच्या वृक्ष-लता, विविध रंगांचे अलंकार घालून सजले होते. तरु-नभ सजले होते, आनंदाने मोहरून गेले होते. प्राचीचा थाट काय वर्णावा? तेथील सर्वत्र बहरून आलेले सौंदर्य वर्णन करण्यास माझे शब्दही अपुरे पडत आहेत. Read also : सूर्य संपावर गेला तर निबंध

एका कवीने पहाटेचे वर्णन केले आहे.
"पहा उषेच्या मधु स्मितातुन ।
फुलला गहिऱ्या अन् कमलांतुन ।
दिशादिशांतुन रंग गुलाबी ।।
आगमनाची आस | आला प्रकाश ।।"

आता वृक्ष - लतांच्या पानाफुलांतून विविध पक्ष्यांच्या कोमल स्वरांनी आसमंत गजबजून उठला. त्या प्रसन्न वातावरणाने आमचे भान हरपून गेले. वेळ कसा गेला कळलाही नाही. आम्ही परत फिरलो तेच मुळी नवा उत्साह, आनंद घेऊन. वाटेत परतताना दत्तमंदिर लागले. त्याच्या मंजुळ घंटानादाने आम्ही भानावर आलो. आज आम्हाला बालकवींच्या काव्यातला सौंदर्याचे साज चढवून नटलेला निसर्ग पाहवयास मिळाला. ती रम्य पहाट आमच्या जीवनातील एक सुंदर स्मृती ठरली !!

This Essay was Provided by Bookganga.com. Guys if you wanna buy marathi essay book, then do visit their website.

Sunday, 15 September 2019

सूर्य संपावर गेला तर निबंध - Surya Ugavala Nahi Tar Essay in Marathi Language

सूर्य संपावर गेला तर निबंध - Surya Ugavala Nahi Tar Essay in Marathi Language

Surya Ugavala Nahi Tar Essay in Marathi : Today, we are providing सूर्य संपावर गेला तर निबंध मराठी For class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12. Students can Use Surya Ugavala Nahi Tar Essay / Nibandh in Marathi Language to complete their homework.

सूर्य संपावर गेला तर निबंध - Surya Ugavala Nahi Tar Essay in Marathi Language

आमच्या एका विज्ञाननिष्ठ आजींनी त्यांच्या अंगणात सूर्यचूल मांडली होती. ती पाहण्यासाठी आम्ही आजींकडे गेलो होतो. आजींनी आम्हाला चुलीचे प्रात्यक्षिक दाखविले आणि मग आजी म्हणाल्या, “आता गॅसवाल्यांनी संप केला तरी चिंता नाही." Read also : Vij Nasti Tar Nibandh in Marathi LanguageMarathi Nibandh

आजीचं वाक्य संपलं नाही तोच चिमुरडी पिंकी म्हणाली, “पण आजी, सूर्यानेच संप केला तर गं?"

पिंकीचे हे वाक्य ऐकताच सर्वांच्या चेहऱ्यावरचे स्मित क्षणकाल लोपल्यासारखे भासले. सूर्याने संप केला तर आजींची सूर्यचूल पेटणार नाही हेच तर खरं पण सूर्याच्या संपामुळे इतर अनंत प्रश्न निर्माण होतील.

सूर्याचा संप बेमुदत चालू राहिला तर भूलोकावरील मानवी जीवन दुःसह होईल. अहो, सूर्याचा प्रकाश नाही म्हणजे चंद्रालाही प्रकाश नाही. कारण चंद्र पडला परप्रकाशी. सूर्याने सांडलेले तेजोकण वेचून हे रावजी रूबाब दाखविणार. चंद्रप्रकाशाच्या अभावी कवींच्या काव्याला स्फूर्ती कोठून येणार ? बागेतील फुले, तळ्यातील कुमुदिनी कशा फुलणार ? प्रेमिकांना सुंदर स्थळे कोठे गवसणार ? एक मात्र खरे की, यामुळे फावेल फक्त चोरांचे. कारण त्यांना हव्याहव्याशा वाटणाऱ्या अंधाराचेच साम्राज्य सर्वत्र असेल. Read also : जर परीक्षा नसत्या तर मराठी निबंध

सूर्याने संप केला तर आळशी माणसाला मात्र ती पर्वणीच वाटेल. कारण सूर्य आकाशात येणार नाही म्हणजे दिवस उगवणार नाही. रात्रीचे राज्य संपणारच नाही. मनसोक्त लोळत पडावे. पण अहो लोळणार तरी किती ? आणि लोळत पडलो तरी भूक लागायची ती लागणारच. म्हणजेच उठायला हे हवेच. दिवे लावून कामाला सुरुवात केली, तरी असं किती वेळ दिवे लावणार ? शाळा, महाविद्यालये, कचेऱ्या, घरोदारी सगळीकडे सतत विजेचा वापर केल्याने लवकरच विजेचा तुटवडा भासू लागेल. Read also : Essay on Lion in Marathi Language

चंद्र, चांदण्या, कवी आणि त्यांच्या कविता या झाल्या साऱ्या रम्य गोष्टी. त्याच्याविना फार मोठे अडणार नाही. पण सूर्याच्या या बेमुदत संपामुळे हळूहळू या भूलोकावर थंडी वाढू लागेल. कृत्रिमरित्या आवश्यक तापमान, ऊब निर्माण करणारी संशोधन सुरू होईल.

सूर्यप्रकाशाच्या अभावामुळे वनस्पती खुरटतील. पाने, फुले, फळे गळू लागतील. वनस्पती सकन जातील. निसर्गाचा समतोल ढासळेल. सूर्याचे ऊन नाही म्हणजे बाष्पीभवन होणार नाही. त्यामुळे पाऊसही पडणार नाही. पुन्हा ही वसुधा म्हणजे वैराण मरूभूमी बनेल. कोणी गायत्री मंत्राचा जप करतील आणि या साऱ्या प्रार्थना व आर्जवे यांनी प्रसन्न होऊन सूर्य पुन्हा आकाशात तळपू लागला की सारी सृष्टी चैतन्यमय होईल. Read also : Janseva Hich Ishwar Seva Marathi Nibandh

सूर्य संपावर गेला तर सर्व चैतन्यमय वातावरण हे एक निराशजनक बनून जाईल. मग आपणा सर्वांना वाट पाहावी लागेल की, सूर्याचा संप केव्हा पूर्ण होतो ? मानवाच्या अनेक अशा प्रकारच्या गरजा आहेत. यापैकी एक जरी त्याची गरज पूर्ण झाली नाही तर त्यात अपूर्णता निर्माण राहील. आणि मग त्याच्याजवळ अनेक समस्या प्रश्नचिन्ह म्हणून डोळ्यांपुढे उभ्या राहतील. काय करावे आणि काय करू नये हे सुद्धा त्याला समजणार नाही. आपण साधारणपणे जरी एवढी कल्पना केली तरी केवढ्या यातना होतात, तेव्हा तो जर खरंच संपावर गेला तर आपणा सर्वांचे कसं होईल ? तेव्हा सूर्य संपावर जाऊ नये याकरता तरी आपण आवश्यक तेवढा त्याचा वापर करून बाकी ऊर्जा साठवणेही आवश्यक आहे.

हे सर्व टाळायचे म्हणजे सूर्यानं संप मागे घेतला पाहिजे. त्यासाठी कोणाशी बोलणी करायची ? विचारवंत विचार करू लागतील. त्यासाठी अंतराळाचा वेध घेतला जाऊ लागेल. नवीन एखादा सूर्य सापडतो का ? नाहीतर आपणच एखादा सूर्य तयार करावा का? Read also : Pavsacha Nibandh Marathi Madhe

लोक सूर्याची मनोभावे पूजा करतील. कोणी सूर्यनमस्कार घालून त्याला प्रसन्न करण्याचा प्रयत्न करतील. कोणी गायत्री मंत्राचा जप करतील आणि या साऱ्या प्रार्थना व आर्जवे यांनी प्रसन्न होऊन सूर्य पुन्हा आकाशात तळपू लागला की सारी सृष्टी चैतन्यमय होईल.

This Essay was Provided by Bookganga.com. Guys if you wanna buy marathi essay book, then do visit their website.
 जंगलचा राजा सिंह निबंध मराठी - Essay on Lion in Marathi Language

जंगलचा राजा सिंह निबंध मराठी - Essay on Lion in Marathi Language

Essay on Lion in Marathi Language : Today, we are providing जंगलचा राजा सिंह निबंध मराठी For class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12. Students can Use Essay / Nibandh on Lion in Marathi Language to complete their homework.

जंगलचा राजा सिंह निबंध मराठी - Essay on Lion in Marathi Language

सिंह, वाघ, कोल्हा, अस्वल हे प्राणी जंगलात राहतात. हे प्राणी जर गावांत आले तर आपण घाबरतो. हे प्राणी पाळीव प्राणी नाहीत. सिंहाला जंगलचा राजा समजतात. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे सर्व प्राण्यांना वागावे लागते.

सिंह हा पराक्रमी आहे. अभिमानी आहे. जंगलातील लहान मोठ्या प्राण्यांची सिंह शिकार करतो. कुणीतरी मारून टाकलेला प्राणी सिंह कधीच खात नाही. सिंह जंगलात फेरफटका मारायला निघाला म्हणजे जंगलातले सर्व प्राणी लपून बसतात. सिंह आपली शिकार करील ह्यांची त्यांना भीती वाटते. Read also : फुलांचे आत्मवृत्त निबंध मराठी

सिंह त्यांच्या गुहेतून बाहेर पडला म्हणजे एक मोऽऽठ्ठी डरकाळी फोडतो. मोठ्या आवाजाने प्राणीच काय पण जंगलसुद्धा थरथरते.

सिंह रूबाबदार दिसतो. मानेभोवती जो केसाळ भाग असतो त्याला आयाळ म्हणतात.

सिंहाची आयाळ त्याला रुबाबदार दिसते. लांब गोंडेदार शेपटी हलवित सिंह डौलात जंगलातून फेरफटका मारतो तेव्हा त्याचा रुबाब पहावा, राजा कसा ऐटीत चालतो तसा सिंह चालतो. Read also : राष्ट्रधर्म हाच खरा धर्म निबंध मराठी

सिंहाचा रंग पूर्ण पिवळा नसतो. पूर्ण केशरी नसतो दोन्ही रंग एकत्र असतात.

सिंह लबाड स्वभावाचा असतो. कोल्हा जास्त लबाड. सिंह गोड गोड बोलून प्राण्यांना फसवतो व आपला फायदा करुन घेतो. असे गोष्टीत मी वाचले आहे.

खरा सिंह अजून तरी पाहिला नाही, हं! पुस्तकांत त्याचे चित्र पाहिले आहे. सिंहाच्या गोष्टी पण वाचल्या आहेत.

गाढव मठ्ठ आहे. आणि ससा भित्रा आहे. असे तुम्ही सिंहाला सांगा. Read also : जंगलातील एक दिवस निबंध मराठी माहिती

सिंह रागावेल आणि म्हणेल देवानी प्रत्येकाला दोष दिले आहेत तसेच गुण पण दिले आहेत. आपण प्रत्येकांतले गुण पहायला शिकावे दोष विसरून जावे.

पराक्रमी सिंह त्याच्या ह्या स्वभावामुळे मला आवडतो.

This Essay was Provided by Bookganga.com. Guys if you wanna buy marathi essay book, then do visit their website.
जनसेवा हीच खरी ईश्वरसेवा - Janseva Hich Ishwar Seva Marathi Nibandh

जनसेवा हीच खरी ईश्वरसेवा - Janseva Hich Ishwar Seva Marathi Nibandh

Janseva Hich Ishwar Seva Marathi Madhe Nibandh : Today, we are providing जनसेवा हीच खरी ईश्वरसेवा निबंध मराठी For class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12. Students can Use Janseva Hich Ishwar Seva Marathi Essay / Nibandh to complete their homework.

जनसेवा हीच खरी ईश्वरसेवा - Janseva Hich Ishwar Seva Marathi Nibandh

एकनाथांविषयी अशी कथा सांगतात की त्यांनी काशीहून वाहून आणलेली कावड रामेश्वरला पोहोचेपर्यंत वाटेत तहानेने तडफडत असलेल्या गाढवाच्या मुखात रिकामी केली. भृतदया हा त्यांना श्रेष्ठ धर्म वाटला. जनता हाच जनार्दन किंवा जनसेवा हीच ईश्वरसेवा असे नाथांनी पटवून दिले आहे. Read also : राष्ट्रधर्म हाच खरा धर्म निबंध मराठी

काही लोक मन:शांतीसाठी तर काही आपल्या इच्छेसाठी ईश्वरसेवा करतात. म्हणजेच ईश्वरसेवेमागे सामान्य माणसाचा स्वार्थच दिसून येतो. म्हणूनच संत तुकाराम म्हणतात की, जो रंजल्यागांजल्यांना आपले मानतो तोच खरा साधू आहे. Read also : शेतकऱ्याचे मनोगत निबंध मराठी

अशी जनसेवा गाडगेबाबा, म.जोतिबा फुले, महात्मा गांधी यांनी केली आहे. जनतेच्या उपयोगी पडणं, दीन- दुबळ्यांची दुःखं समजावून घेऊन ती दूर करणं, हीच खरी ईश्वरसेवा आहे. Read also : परीक्षेच्या निकालाचा दिवस निबंध

एकदा एकनाथ नदीवर चालले असता त्यांनी वाळवंटातील हरिजन मुलाचा रडण्याचा आवाज ऐकला तेव्हा त्यांनी त्या मुलाला कडेवर घेऊन त्याच्या आईकडे पोहोचवले. तेव्हा त्यांनी जातीपातीचा विचार केला नाही. जनता हाच जनार्दन हे नाथांनी जनतेला पटवून दिले. Read also : फुलांचे आत्मवृत्त निबंध मराठी

देव हा मूर्तीत नसतो. मंदिरात नसतो. तर दीन दुबळ्यांच्या रूपाने तो आपल्याला शोधत असतो. म्हणूनच जनसेवा हीच खरी ईश्वर सेवा आहे.

This Essay was Provided by Bookganga.com. Guys if you wanna buy marathi essay book, then do visit their website.

Saturday, 14 September 2019

परीक्षेतील प्रदूषण निबंध मराठी - Essay on Examination System in Marathi

परीक्षेतील प्रदूषण निबंध मराठी - Essay on Examination System in Marathi

Essay on Examination System in Marathi : Today, we are providing परीक्षेतील प्रदूषण निबंध मराठी For class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12. Students can Use Examination System Essay / Nibandh Marathi Madhe to complete their homework.

परीक्षेतील प्रदूषण निबंध मराठी - Essay on Examination System in Marathi


परिसरातील अहितकारक बदलांना प्रदूषण असे म्हणतात. अशाच प्रकारे शैक्षणिक क्षेत्रात अहितकारक बाबींचा प्रवेश झालेला दिसतो. हे एक शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रदूषणच होय. हे प्रदूषण परीक्षेपर्यंत पोहचलेले दिसून येते.

अभ्यासलेल्या अभ्यासक्रमाचे मूल्यमापन होण्याच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांच्या जीवनात परीक्षेला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. कोणतीही परीक्षा सुरू होत आहे असे ऐकल्यावर मनाला धसकाच बसतो. एक प्रकारचा तणाव निर्माण होतो. कित्येक विद्यार्थ्यांना या तणावातूनच जावे लागते. या तणावग्रस्त परिस्थितीतील अनेक घटना घडतांना दिसून येतात. मना सज्जना लाज थोडी धरावी। Read also : पाऊस निबंध मराठी

परीक्षेमध्ये कॉपी तू न करावी।। परीक्षेतील या प्रदूषणाचे प्रदूषक घटक म्हणजे कॉपी करणे होय. कॉपी करून पास होता येते या विषयीचा विश्वास विद्यार्थ्यांमध्ये वरचे वर वाढत चालला आहे. 'अभ्यासास सुट्टी कॉपीस गट्टी' असे चित्र पहावयास मिळते. परीक्षेत प्रदूषण करणारे कोण ? कसले ? या विषयीचा भूतकाळ पाहिला तर लक्षात येईल की, हे विद्यार्थी १०वी १२वी व इतर सर्व परीक्षांमध्ये आल्यावर कॉपी करतात असे नाही; तर अगदी पहिल्या इयत्तेपासूनच त्यांना ही सवय लागलेली असते, ही मुले जसजशी मोठी होतात वरच्या वर्गात जातात तसतसा त्यांचा कॉपी करण्याचा आत्मविश्वास वाढत जातो. कोणतेही कष्ट न करता परीक्षेत पास होता येते, हे त्यांनी ओळखलेले असते. हे प्रदूषण येथेच थांबत नाही तर अनेक घटक या प्रदूषणाला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदत करत असतात. Read also : साक्षर भारत समर्थ भारत निबंध मराठी

आपल्या शाळेतील विद्यार्थी गुणवत्तायादीत यावे म्हणून वेगवेगळे प्रकार अवलंबले जातात. यामध्ये विद्यार्थ्यांना कॉपी पुरविण्यास मदत करणारे शिक्षक यांना पर्यवेक्षक म्हणून नेमणे, उत्तरे फळ्यावर लिहून देणे, उत्तरे सांगणे, पेपर लिहून देणे असे प्रकार सर्रास चालतांना दिसतात. हे प्रदूषणच आहे. आपल्या विषयाचा निकाल चांगला लागावा, अशी शिक्षकांची इच्छा असते. निकाल कमी लागला तर समाजाचा शाळेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलतो याची चिंता, संस्थाचालकांचा रोष, शासकीय चौकशी, पगार कमी होणे किंवा पगार बंद होणे, इ. प्रश्न 'आ' वासून समोर उभे असतातच. संस्थाचालक आपल्या शाळेचा निकाल चांगला लागण्यासाठी विद्यार्थ्यांना उत्तरे फळ्यावर लिहून देणे, उत्तरे पुरविणे यासाठी शाळेतील सेवक, परीक्षेच्या वेळी असणारे पोलीस, पाणी पुरविणारे विद्यार्थी यांच्या सहकार्याने मदत करतात. एकमेकां साहाय्य करून जास्तीजास्त चांगला निकाल कसा लागेल यासाठीचे प्रयत्न म्हणजे परीक्षेतील प्रदूषणच दिसते. काही शाळा आपल्या विद्यार्थ्यांचे पेपर कोठे तपासायला गेले याचा तपास काढून पर्यवेक्षकांपर्यंत पोहोचून त्यांना पैशांचे आमिष दाखवून जास्तीतजास्त विद्यार्थी उत्तीर्ण करण्याचे प्रयत्न करताना दिसतात.

या सर्व गोष्टींमध्ये पालकांचा सुद्धा मोठा सहभाग दिसून येतो. आपल्या मुलाला चांगले गुण मिळावेत यासाठी पालक त्यांच्यावर आपल्या महत्त्वाकांक्षा लादतात. त्यापायी मग आपल्या पाल्याला मदत करण्याचा प्रयत्न पालक करताना दिसतात. परीक्षेच्या वेळी कॉपी पुरविणे, त्याच्या ऐवजी डमी मुलगा बसविणे, लाच देणे यासारखे प्रकारही घडतात. शासकीय स्पर्धा परीक्षांचे पेपर फुटणे, त्यातून पैसा कमावणे हे सुद्धा परीक्षेत घडणारे प्रदूषणच आहे. Read also : महाराष्ट्राची संस्कृती मराठी निबंध

अशा प्रकारच्या प्रदूषणावर मात करण्यासाठी शासन विविध प्रकारे प्रयत्न करताना दिसते. उदा. १०वी व १२वी च्या परीक्षेतील प्रदूषण रोखण्यासाठी वेळोवेळी नवनवीन उपाय योजना अमलात आणल्या जातात. त्यासाठी भरारी पथक नेमणे, ज्या ठिकाणी कॉपी होते अशा ठिकाणी व्हिडीओ चित्रीकरण, पर्यवेक्षण करणाऱ्या शिक्षकांची अदलाबदल, तोतयेगिरी टाळावी म्हणून प्रवेश पत्र व आवेदन पत्रावर परीक्षार्थीचा फोटो स्कॅन करणे तसेच उत्तरपत्रिकेची ओळख पटू नये यासाठी बारकोड, होलोक्राप्ट स्टिकर्स चिकटवणे अशा पद्धती अमलात आणल्या जात आहेत. गणित, इंग्रजी या विषयांच्या बहुसंच सराव प्रश्नपत्रिका योजना अंमलात आणणे असे प्रयत्न केले जात आहेत. पण हे प्रदूषण इतके खोलवर रुजलेले आहे की, कोणत्याही प्रयत्नाने परीक्षेतील हे प्रदूषण समूळ नष्ट करणे कठीण आहे. त्यासाठी आधी अधिक मार्काचा हव्यास बंद व्हायला हवा. परीक्षेत जास्त मार्क्स म्हणजे प्रतिष्ठेचे लक्षण ही मानसिकता बदलायला हवी. पास झाले, पुढच्या वर्गात प्रवेश मिळाला किंवा पदवी मिळाली म्हणजे बस, मग ती कुठल्याही मार्गाने मिळो हा विचार सर्वांनीच सोडून द्यायला हवा. नाहीतर शासनाने/शिक्षण मंडळाने कितीही कायदे केले वा प्रयत्न केले तरी परीक्षेमधील हे प्रदूषण थांबणार नाही. Read also : पंढरीची वारी मराठी निबंध


This Essay was Provided by Bookganga.com. Guys if you wanna buy marathi essay book, then do visit their website.
पाऊस निबंध मराठी - Pavsacha Nibandh Marathi Madhe

पाऊस निबंध मराठी - Pavsacha Nibandh Marathi Madhe

Pavsacha Nibandh Marathi Madhe : Today, we are providing महाराष्ट्राची संस्कृती मराठी निबंध For class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12. Students can Use पावसाचा निबंध मराठी / Pavsacha Nibandh Marathi Madhe to complete their homework.

पाऊस निबंध मराठी - Pavsacha Nibandh Marathi Madhe

'ये रे, ये रे पावसा' म्हणून स्वच्छंदाने बागडणारी लहान मुले ज्याचे स्वागत करतात तो पाऊस! शेतकरी दोन-दोन डोळ्यांनी ज्याची वाट बघत असतात तो पाऊस! प्रौढ वयातील माणसाच्या अंगाचा दाह ज्याच्या शीतल स्पर्शाने शांत होतो तो पाऊस! चराचर सृष्टीला नवचैतन्य प्राप्त करून देणारा पाऊस! या पावसाची सौम्य आणि रौद्र अशी दोन रूपे मनाला सारखीच वेड लावतात. Read also : माझा आवडता महिना श्रावण निबंध

पावसाचे सौम्य रूप नेहमीच आनंददायक वाटते. शाळेची मे महिन्याची सुटी संपून मुले जेव्हा नवजोमाने शाळेत जाण्यास उत्सुक असतात, तेव्हा हा पाऊस नेमकी आपली हजेरी लावून मुलांची व त्यांच्या पालकांची धांदल उडवून देतो. डोक्यावरची छत्री, अंगावरील रेनकोट, टोपी, पावसापासून संरक्षण व्हावे म्हणून घातलेले जाकीट या सर्वांच्या दर्शनाने रस्त्यावरून चालताना एक वेगळाच अनुभव मुले अनुभवत असतात.

हाच आनंद शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरही पाहवयास मिळतो. नांगरणी, पेरणी करताना शेतातील पावसामुळे झालेला चिखल पायी तुडवताना त्याला त्रासदायक वाटत नाही. या पावसातच पिकाची, भविष्याची स्वप्ने तो पाहत असतो. तो मनोमन सुखावतो. Read also : माझा आवडता ऋतू : वर्षा ऋतू मराठी निबंध

वडीलधारी माणसे कामावर जाताना अगर घरात बसल्या बसल्या या पावसाचे आनंदाने स्वागत करताना दिसतात. चराचर सृष्टीही हर्षोत्फुल्ल होऊन आनंदाने डोलू लागते. निसर्गातील या सृष्टीचे वर्णन अनेक लेखकांनी आपापल्या भाषेत केलेले आढळते.

असा हा पाऊस थोरा-मोठ्यांच्या, लहानांच्या आशा-आकांक्षा पल्लवित त्यांना दिलासा देतो. मने प्रफुल्लित करतो. जीवनाला सार्थकता देतो. वसुंधरेच्या घरी चार महिने पाहुणा आलेला हा पाऊस आपल्या सौम्य स्वरूपाने, शात प्रवृत्तीने, कृपाकटाक्षाने वसुधरेच्या दारात वैभवाच्या पायघड्या घालतो व वसुंधरेला धान्य, फळफळावळ, भाजीपाला यांचा आहेर देऊन, रंगीबेरंगी फुलांचे गुच्छ तिच्या स्वाधीन करतो व तिचे स्वागत करून तिचा निरोप घेत निघून जातो. वसुंधरा या पाहुण्याकडे कुतूहलाने पाहत राहते पुन्हा येण्याची त्याची वाट बघत. Read also : शेतकऱ्याचे आत्मवृत्त मराठी निबंध

पावसाचे हे सौम्य रूप सर्वांनाच हवेहवेसे वाटते.

पण या पावसाचे रौद्र रूप मात्र नकोसे होते. पावसाची संततधार कोणालाच आवडत नाही. मुलांना खेळता येत नसल्यामुळे ती या पावसावर नाराज असतात. सतत दीर्घकाळ पाऊस शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळवतो. उभ्या असलेल्या पिकाची नासाडी पाहताना त्याच्या डोळ्यांत अश्रू उभे राहतात. नद्या, नाले, ओढे भरभरून वाहताना सर्वसामान्य माणूस धास्तावलेला असतो. आपल्या घराची होणारी पडझड तो उघड्या डोळ्यांनी पाहू शकत नाही. क्षणाक्षणाला आता काय होईल, या चिंतेत पावसाचे उग्र स्वरूप त्याच्या छातीत धडकी भरवते. काळ्याकुट्ट मेघांनी व्यापलेले आकाश आणि पावसाच्या धारांचा वर्षाव प्रलयकाळच्या भययुक्त वातावरणाची आठवण करून देतो व केव्हा एकदा हा पाऊस थांबेल याची वाट बघत भेदरलेली धरणी जणू मौनच धारण करते. Read also : अश्विन महिन्यातील निसर्गाचे वर्णन

मानवी व्यवहाराचे सारे बंध या पावसाच्या हातात आहेत. या पावसाला 'निसर्गातील अनभिषिक्त बादशहा' असे म्हटले, तर काय हरकत आहे?

This Essay was Provided by Bookganga.com. Guys if you wanna buy marathi essay book, then do visit their website.

Friday, 13 September 2019

મકરસંક્રાંતિ નિબંધ / ઉત્તરાયણ ગુજરાતી નિબંધ - Makar Sankranti Essay In Gujarati Language

મકરસંક્રાંતિ નિબંધ / ઉત્તરાયણ ગુજરાતી નિબંધ - Makar Sankranti Essay In Gujarati Language

Makar Sankranti Essay In Gujarati Language : Today, we are providing મકરસંક્રાંતિ નિબંધ / ઉત્તરાયણ ગુજરાતી નિબંધ For class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12. Students can Use Uttarayan / Makar Sankranti Essay in Gujarati Language to complete their homework.

મકરસંક્રાંતિ નિબંધ / ઉત્તરાયણ ગુજરાતી નિબંધ - Makar Sankranti Essay In Gujarati Language

બાળકોને અતિ પ્રિય તહેવાર ઉત્તરાયણ છે. સઘળા તહેવારો તો હિન્દુ તિથિ અનુસાર ઊજવાતા હોય છે. ઉત્તરાયણ તો જાન્યુઆરી માસની ચૌદમી તારીખે ઊજવાય છે. આ દિવસનું મહત્ત્વ ભૂગોળ અનુસાર છે. સૂર્ય મકર રાશિમાં પ્રવેશ છે, તેથી તેને "મકરસંક્રાંતિ" કહે છે.

એક ધાર્મિક તહેવાર તરીકે આ દિવસે લોકો પુણ્યદાન કરે છે. ઘણા બાજરી કે ઘઉંની ઘુઘરી બાફી ગાયોને ખવડાવે છે. ઘણા ગાયોને ઘાસપૂળા ખવડાવે છે. ગરીબોને દાન અને બ્રાહ્મણોનો દક્ષિણા આપવામાં આવે છે. કેટલાક તલસાંકળી કે તલના લાડ, બોર કે જામફળ વહેંચે છે. 

ઉત્તરાયણનો ખરો મહિમા તો પતંગ વિશે છે. પતંગના પર્વ તરીકે આ તહેવાર બાળકથી માંડીને વૃદ્ધો, સ્ત્રીઓ તથા પુરુષો ઊજવે છે. 

કોઈ શરાના દેશ પર ચઢાઈ કરવા લશ્કર તૈયાર કરવામાં આવે એવી તૈયારીઓ ઉત્તરાયણને ઊજવવા માટે કરવામાં આવે છે.

સીનકોના હાથમાં શસ્ત્રો તેમ પતંગ રસિયાઓના હાથમાં દોરી. દોરીને રંગ અને કાચ પાવામાં આવે છે. આવી દોરીઓની ફિરકીઓ તૈયાર કરવામાં આવે છે. 

પતંગો તો ભાત ભાતના અને જાત-જાતના હોય છે. માનવી જુદી જદી ફેશનો કરે તેમ પતંગોના રંગ અને તેમના પર આંકેલી ભાત પણ જુદા જુઇ. હોય છે. કોઇ પતંગ માત્ર . જ રંગના હોય છે. કોઈ પતંગ પર ચટપટા હોય છએ. કોઈ કોઈ પતંભ પ. વાંદરણાની ભાત શોભતી હોય છે. કાબરચીતરા પતંગો પણ ખરા. Read also : Independence Day Essay in Gujarati
ઉત્તરાયણના દિવસ અગાઉ રાત્રીએ જાગીને પતંગોને કિન્ના બાંધી દેવામાં આવે છે. ફાટેલા પતંગોને સાંધવાના સરંજામ તૈયાર રાખવામાં આવે છે.

ઉત્તરાયણના દિવસે પરોઢ પ્રગટ્યું નથી કે ધાબાઓ અને અગાશીઓ ધમધમી નથી.

પતંગોના પેચ એટલે પતંગોનું યુદ્ધ. યુદ્ધમાં જેમ બૃહ તેમ પેચના પણ ભૂહ. કોઈ દોરી છોડીને પેચ લડાવે તો કોઈ દોરીને ખેંચીને પેચ લડાવે. પતંગના જંગનો રંગ ઓર હોય છે, તેનો ઉમંગ ઓર હોય છે !

એવા કેટલાક લોકો હોય છે જેઓ કપાયેલા પતંગોને લૂંટવાનો આનંદ માણતા હોય છે. તેઓ પતંગ પકડવા ઝંડા બનાવી તેમનો ઉપયોગ કરે છે. Read also : છવ્વીસમી જાન્યુઆરી ગુજરાતી નિબંધ

વાતાવરણ તો ધમધમે. “એ કાપ્યો....' જેવી બૂમો ચારેય દિશાઓમાં ગાજે.

રાત્રીએ પણ પતંગનો આગવો આનંદ. ઊડતા પતંગની દોરી સાથે નાનકડા કાગળના ફાનસની વચ્ચે સળગતી મીણબત્તી મૂકીને તુક્કલ બનાવવામાં આવે. આવી તુક્કલો ઊડતા આગિયા જેવી લાગે. 
ઉત્તરાયણ પછીના બીજા દિવસને વાસી ઉત્તરાયણ તરીકે ઊજવવામાં આવે છે

ઉત્તરાયણ એટલે આનંદનો ઉત્સવ !