Tuesday, 22 June 2021

ਸੰਬੰਧਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਮਾਂ Preposition and Its Types in Punjabi Language

ਸੰਬੰਧਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਮਾਂ Preposition and Its Types in Punjabi Language

ਸੰਬੰਧਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਲਿਖੋ : Definition of Preposition in Punjabi Language and its Types.

ਸੰਬੰਧਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਮਾਂ Preposition and Its Types in Punjabi Language

ਸੰਬੰਧਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਨਾਂਵ, ਪੜਨਾਂਵ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

1. ਇਹ ਪੈਂਨ ਰਾਮ ਦਾ ਹੈ। 

2. ਧੰਨੇ ਦੀ ਮੱਝ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ। 

3. ਗਾਇਤਰੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਹੈ। 

4. ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਦਾ’, ‘ਦੀ’, ‘ਕੋਲ’, ‘ਦੇ’, ਸ਼ਬਦ ਸੰਬੰਧਕ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ: ਨਾਲ, ਤੋਂ, ਉੱਪਰ, ਤੱਕ, ਤੋੜੀ, ਤਾਈਂ, ਵਿੱਚ, ਹੇਠਾਂ, ਨੇੜੇ, ਕੋਲ, ਸਹਿਤ, ਪਾਸ, ਦੂਰ, ਸਾਮਣੇ, ਪਰੇ, ਬਿਨਾਂ, ਲਈ, ਵੱਲ, ਰਾਹੀਂ, ਦੁਆਰਾ। 

ਸੰਬੰਧਕ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

1. ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ

2. ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ 

1. ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ :- ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ : - 

(ਉ) ਰਾਜੂ ਦਾ ਬੈਟ ਵਧੀਆ ਹੈ। 

(ਅ) ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਦਾ’ ਅਤੇ ‘ਨਾਲ਼’ ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। 

2. ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ :- ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਲੇ ਸੰਬੰਧਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਬੰਧਕ ਬਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

(ਉ) ਮੇਰਾ ਘਰ ਰਾਜੂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਹੈ। 

(ਅ) ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਕੋਲ’ ਤੇ ‘ਪਰੇਸ਼ਬਦ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹਨ।

ਜੇ ਸੰਬੰਧਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ: ‘ਇਹ ਪੈਂਨ ਰਾਮ ਦਾ ਹੈ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਇਹ ਪੈਂਨ ਰਾਮ ਹੈ

ਵਿਸਮਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਮਾਂ Interjection and Its Types in Punjabi Language

ਵਿਸਮਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਮਾਂ Interjection and Its Types in Punjabi Language

ਵਿਸਮਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਲਿਖੋ : Definition of Interjection in Punjabi Language and Its Types. Vismak in Punjabi Grammar. 

ਵਿਸਮਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਮਾਂ Interjection and Its Types in Punjabi Language

ਵਿਸਮਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

"ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਗ਼ਮੀ, ਹੈਰਾਨੀ, ਡਰ, ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ, ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਮਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :- ਹਾਏ !ਆਹਾ !ਉਹੋ !ਵਾਹ ! ਹੈਂ !! "

ਵਿਸਮਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਵਿਸਮਿਕ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 

 1. ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ-ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਕ 
 2. ਸ਼ੋਕ-ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਕ 
 3. ਹੈਰਾਨੀ-ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਕ 
 4. ਸੂਚਨਾ-ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਕ 
 5. ਸੰਬੋਧਨੀ ਵਿਸਮਕ 
 6. ਸਤਿਕਾਰ-ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਕ 
 7. ਫਿਟਕਾਰ-ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਕ 
 8. ਅਸੀਸ-ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਕ 
 9. ਇੱਛਾ-ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਕ

ਭਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸਮਕ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ : 

1. ਪ੍ਰਸੰਸਾ-ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਕ

ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਸਾ-ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :- ਅਸ਼ਕੇ !, ਆਹਾ !, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ !, ਸ਼ਾਵਾ !, ਖੂਬ !, ਬੱਲੇ ! ਆਦਿ। 

2. ਸ਼ੋਕ-ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਕ

ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕ-ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :- ਉਫ਼ ! ਹਾਏ !, ਉਹੋ !, ਹਾਏ ਰੱਬਾ ! ਆਦਿ। 

3. ਹੈਰਾਨੀ-ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਕ

ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ-ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :- ਓ !, ਆਹਾ !, ਹੈਂ !, ਹੈਂ-ਹੈਂ !ਵਾਹ! ਵਾਹ-ਵਾਹ ! ਆਦਿ। 

4. ਸੂਚਨਾ-ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਕ

ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਵਾਚਕ ਵਿਸਮਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :- ਸੁਣੋ ਜੀ!, ਹਟੋ ਜੀ !, ਖ਼ਬਰਦਾਰ !, ਠਹਿਰ ਜ਼ਰਾ !ਆਦਿ।

5. ਸੰਬੋਧਨੀ ਵਿਸਮਕ

ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਬੋਲੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਗ਼ਮੀ, ਹੈਰਾਨੀ, ਭੈ, ਪ੍ਰਸੰਸਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਤਦ ਵਿਸਮਕ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :- ਨੀ ਕੁੜੀਏ !, ਓਏ ਕਾਕਾ!, ਓ ਮੁੰਡਿਓ ! ਆਦਿ। 

6 . ਸਤਿਕਾਰ-ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਕ

ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਵਾਚਕ ਵਿਸਮਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :- ਧੰਨ ਭਾਗ!, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ !, ਆਓ ਜੀ ! ਆਦਿ। 

7. ਫਿਟਕਾਰ-ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਕ

ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਟਕਾਰ ਜਾਂ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ-ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :- ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ !, ਫਿੱਟੇ-ਮੂੰਹ ! ਆਦਿ। 

8. ਅਸੀਸ-ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਕ

ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਸ ਜਾਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ-ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :- ਸਾਂਈਂ ਜੀਵੇ !, ਖੁਸ਼ ਰਹੁ !, ਜੁਆਨੀਆਂ ਮਾਣ !, ਜਿਊਂਦਾ ਰਹੁ ! ਆਦਿ। 

9. ਇੱਛਾ-ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਕ

ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਛਾ-ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :- ਹੇ ਕਰਤਾਰ !, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ !, ਜੇ ਕਦੇ ! ਆਦਿ।

Monday, 21 June 2021

ਵਾਕ-ਬੋਧ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਮਾਂ Vaak bodh and Its Types in Punjabi Language

ਵਾਕ-ਬੋਧ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਮਾਂ Vaak bodh and Its Types in Punjabi Language

ਵਾਕ-ਬੋਧ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਲਿਖੋ : What is Vaak bodh in Punjabi language and It's Types.

ਵਾਕ-ਬੋਧ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਮਾਂ Vaak bodh and Its Types in Punjabi Language

ਵਾਕ-ਬੋਧ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ : ਵਾਕ-ਬੋਧ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਕ-ਬਣਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਧੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕ । ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਵਾਕ ਹੈ। ਵਾਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਤ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ-ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :

(ੳ) ਉਦੇਸ਼ (ਅ) ਵਿਧੇਅ 

ਹੇਠਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਧੇਅ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ : 

ਉਦੇਸ਼

ਵਿਧੇਅ

ਬੱਚਾ

ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਲੜਕੇ

ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੀਂਹ

ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਛੀ

ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ।

ਵਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਬਣਤਰ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ : ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਬੱਚਾ’, ‘ਲੜਕੇ’, ‘ਮੀਂਹ’ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਵਾਕ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, “ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ’, ‘ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, “ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿਧੇਅ ਹਨ।ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਧੇਅ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਵਾਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਬਣਤਰ ਪੱਖੋਂ ਵਾਕ-ਵੰਡ  ਵਾਕ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ

 1. ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ 
 2. ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ
 3. ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ 

(1) ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ

ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ :- (ੳ) ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਅ) ਲੜਕਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। 

(2) ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ

ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਪਵਾਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਉਦਾਹਰਨ: 

(ੳ) ਮਾਤਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।

(ਅ) ਮੋਹਨ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸੋਹਨ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ। 

(3) ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ

ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ :

(ਉ) ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਈ ਹੈ।

(ਅ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਵਾਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ?

ਵਾਕ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ :

 1. ਹਾਂ-ਵਾਚਕ ਵਾਕ 
 2. ਨਾਂਹ-ਵਾਚਕ ਵਾਕ
 3. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਵਾਚਕ ਵਾਕ 
 4. ਵਿਸਮੈ-ਵਾਚਕ ਵਾਕ 

(1) ਹਾਂ-ਵਾਚਕ ਵਾਕ : ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਹਾਂ-ਵਾਚਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਵਾਚਕ ਵਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :

(ਉ) ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 

(ਅ) ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

(ੲ) ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। 

(2) ਨਾਂਹ-ਵਾਚਕ ਵਾਕ : ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਨਾਂਹ-ਵਾਚਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਂਹਵਾਚਕ ਵਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :

(ਉ) ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ।

(ਅ) ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। 

(3) ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਵਾਚਕ ਵਾਕ : ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਵਾਚਕ ਵਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ‘ਕੀ’, ‘ਕਿਉਂ, ‘ਕਿਵੇਂ, ‘ਕਿਹੜਾ, ਕਿੱਥੇ' ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ( ? ) ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :

(ਉ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ? 

(ਅ) ਕੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

(ੲ) ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ? 

(4) ਵਿਸਮੈ-ਵਾਚਕ ਵਾਕ : ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਂ ਵਿਸਮੈ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਮੈ-ਵਾਚਕ ਵਾਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸਮਕ-ਚਿੰਨ੍ਹ ( !) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :

(ਉ) ਵਾਹ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ ਹੈ!

(ਅ) ਹਾਏ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈਂ!

ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਸਮੈ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸਮਕ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਵਿਸਮਕ-ਚਿੰਨ ਸਾਰੇ ਵਾਕ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਮਾਂ Adverb and Its Types in Punjabi Language

ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਮਾਂ Adverb and Its Types in Punjabi Language

ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਲਿਖੋ : what is adverb in punjabi language and its Types.

ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਮਾਂ Adverb and Its Types in Punjabi Language

ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ : ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ, ਕਾਰਨ, ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੱਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਿਆ ਕੰਮ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ                           

ਕੰਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

1. ਰਾਜੂ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ

1. ਰਾਜੂ ਨੇ ਬੂਹਾ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ

2. ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ

2. ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਗਿਆ

3. ਗੀਤਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ

3. ਸੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ

4. ਤਰਸੇਮ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ

4. ਤਰਸੇਮ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਹੈ

ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ’, ‘ਕਾਹਲੀ’, ‘ਸੁਰੀਲਾ`, ਹੁਣੇ, ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ। 

ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ?

ਕਿਰਿਆ- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅੱਠ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ :

 1. ਕਾਲ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 
 2. ਸਥਾਨ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 
 3. ਪ੍ਰਕਾਰ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 
 4. ਕਾਰਨ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 
 5. ਪਰਿਮਾਣ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 
 6. ਸੰਖਿਆ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 
 7. ਨਿਰਨਾ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ
 8. ਨਿਸ਼ਚੇ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 

1. ਕਾਲ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ:- ਹੁਣੇ, ਭਲਕੇ, ਰਾਤੋ-ਰਾਤ, ਹਰ ਰੋਜ਼, ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਆਦਿ। 

2. ਸਥਾਨ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ:- ਘਰ, ਬਜ਼ਾਰ, ਇੱਧਰ, ਪਿੱਛੇ, ਸਾਹਮਣੇ, ਸੱਜਿਓ, ਖੱਬਿਓਂ ਆਦਿ। 

3. ਪ੍ਰਕਾਰ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :- ਹੌਲੀ, ਛੇਤੀ, ਇਉਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਿ। 

4. ਕਾਰਨ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :- ਇਸ ਲਈ, ਇੰਝ, ਕਿਉਂਕਿ, ਤਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਦਿ।

5. ਪਰਿਮਾਣ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਿਣਤੀ, ਮਿਕਦਾਰ ਜਾਂ ਪਰਿਮਾਣ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :- ਜ਼ਰਾ, ਬਹੁਤ, ਏਨਾ, ਜਿੰਨਾ, ਰਤਾ ਕੁ ਆਦਿ।

6. ਸੰਖਿਆ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :- ਘੜੀ-ਮੁੜੀ, ਦੁਬਾਰਾ, ਕਈ ਵਾਰ, ਇੱਕਇੱਕ, ਦੋ-ਦੋ ਆਦਿ। 

7. ਨਿਰਨਾ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਨੇ-ਪੂਰਵਕ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਨੇ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ :- ਜੀ ਹਾਂ, ਆਹੋ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਜੀ ਆਦਿ। 

8. ਨਿਸ਼ਚੇ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :- ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਦਿ।

Sunday, 20 June 2021

Punjabi Poem on "Little Sheela", "ਛੋਟੀ ਸ਼ੀਲਾ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ" for Kids

Punjabi Poem on "Little Sheela", "ਛੋਟੀ ਸ਼ੀਲਾ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ" for Kids

Nursery Poem on Little Sheela in Punjabi Language : In this article, we are providing "Punjabi Nursery Rhymes on Little Sheela for kids", "ਛੋਟੀ ਸ਼ੀਲਾ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ "

Punjabi Poem on "Little Sheela",  "ਛੋਟੀ ਸ਼ੀਲਾ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ" for Kids

Punjabi Poem on "Little Sheela", "ਛੋਟੀ ਸ਼ੀਲਾ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ" for Kids

ਛੋਟੀ ਸ਼ੀਲਾ

ਨਿੱਕੀ ਸ਼ੀਲਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ॥ 

ਲਗਦੀ ਅੱਜ ਉਦਾਸ ਵਿਚਾਰੀ ॥ 

ਜੁੱਤੀ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਗਵਾਚੀ ॥ 

ਇਹੋ ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਹੈ ਜਾਚੀ ॥ 

ਜੁੱਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲਿਆ ਦਿਓ । 

ਰੋਂਦੀ ਤਾਈਂ ਝੱਟ ਹਸਾ ਦਿਓ । 

ਫੇਰ ਵੇਖਣਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੇਲੇ । 

ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੇਲੇ ।

Punjabi Poem on "Sparrow Bird / Chidiya", "ਚਿੜੀਆਂ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ" for Kids

Punjabi Poem on "Sparrow Bird / Chidiya", "ਚਿੜੀਆਂ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ" for Kids

Poem on Sparrow Bird in Punjabi Language : In this article, we are providing "Punjabi Rhymes on Sparrow Bird / Chidiya for kids", "ਚਿੜੀਆਂ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ "

Punjabi Poem on "Sparrow Bird / Chidiya",  "ਚਿੜੀਆਂ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ" for Kids

Punjabi Poem on "Sparrow Bird / Chidiya", "ਚਿੜੀਆਂ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ" for Kids

ਚਿੜੀਆਂ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ

ਵੇਖੀ ਚਿੜੀ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ॥ 

ਚੂੰ ਚੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ॥ 

ਉਸ ਵਲ ਹੱਥ ਵਧਾ ਮੈਂ ਬੋਲੀ । 

ਆ ਜਾ ਪਿਆਰੀ ਸੁੰਦਰ ਭੋਲੀ ॥ 

ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕ ॥ 

ਮੂੰਹ ਓਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੱਕ । 

ਪੂਛ ਹਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਮਟਕਾ ਕੇ ॥ 

ਨੱਠੀ ਇਕ ਉਡਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ॥

Saturday, 19 June 2021

Punjabi Poem on "Farm Keeper / Farmer", "ਖੇਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ" for Kids

Punjabi Poem on "Farm Keeper / Farmer", "ਖੇਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ" for Kids

Poem on Farm Keeper in Punjabi Language : In this article, we are providing "Punjabi Rhymes on Farm Keeper / Farmer for kids", "ਖੇਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ "

Punjabi Poem on "Farm Keeper / Farmer",  "ਖੇਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ" for Kids

Punjabi Poem on "Farm Keeper / Farmer", "ਖੇਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ" for Kids

ਖੇਤ ਦਾ ਰਾਖਾ

ਮਕਈ ਦਾ ਖੇਤ ਪੱਕ ਗਿਆ ਏ । 

ਟੈਂ ਟੈਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਂਦੇ ਤੋਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । 

ਉਹ ਛੱਲੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। 

ਭੋਲਾ ਖੇਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਏ । 

ਉਹ ਟਨ ਟਨ ਕਰਕੇ ਟੀਨ ਵਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਉਹ ਹੋ ਹੋ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਂਦਾ ਏ ।

ਉਹ ਗੁਲੇਲ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗੁਲੇਲੇ ਭਰ ਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 

ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਪਿਛੋਂ ਉਹ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੇਰ ਦਾਣੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ।

ਤਦ ਭੋਲਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਂਦਾ ਏ ॥ 

ਤੋਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾਂਦੇ ਨੇ ।

ਰਾਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਚੱਟ ਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਖੇਤ ਉਜੜ ਜਾਵੇ।

Punjabi Poem on "Thirsty Crow / Siyana Kan", "ਸਿਆਣਾ ਕਾਂ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ" for Kids

Punjabi Poem on "Thirsty Crow / Siyana Kan", "ਸਿਆਣਾ ਕਾਂ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ" for Kids

Poem on Thirsty Crow in Punjabi Language : In this article, we are providing "Punjabi Rhymes on Thirsty Crow / Siyana Kan for kids", "ਸਿਆਣਾ ਕਾਂ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ "

Punjabi Poem on "Thirsty Crow / Siyana Kan",  "ਸਿਆਣਾ ਕਾਂ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ" for Kids

Punjabi Poem on "Thirsty Crow / Siyana Kan", "ਸਿਆਣਾ ਕਾਂ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ" for Kids

ਸਿਆਣਾ ਕਾਂ

ਇਕ ਕਾਂ ਸੀ । 

ਇਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। 

ਉਹ ਉੱਡਦਾ ਉੱਡਦਾ ਦੂਰ ਤਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। 

ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੱਭਾ। 

ਆਖਰ ਉਹ ਇਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। 

ਉਥੇ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਘੜਾ ਵੇਖਿਆ। ਘੜੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸੀ।

    

ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਕਾਂ ਘੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ । 

ਉਸ ਦੀ ਚੁੰਝ ਪਾਣੀ ਤਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ। 

ਤਦ ਕਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾਂ । 

ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਏ ॥


ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੰਗ ਸੁੱਝਿਆ ॥ 

ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੜੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ । 

ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਉਪਰ ਆ ਗਿਆ । 

ਉਸ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਰੋੜਾ ਘੜੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ । 

ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਪਾਇਆ, 

ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਪਾਇਆ 

ਤੇ ਫੇਰ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ।


ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਪਰ ਆ ਗਿਆ। 

ਤਦ ਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਲਈ । 

ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਉੱਡ ਗਿਆ ।

Friday, 18 June 2021

Punjabi Poem on "Cow / Meri Gaay", "ਅਮਰ ਦੀ ਗਾਂ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ" for Kids

Punjabi Poem on "Cow / Meri Gaay", "ਅਮਰ ਦੀ ਗਾਂ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ" for Kids

Poem on My Cow in Punjabi Language : In this article, we are providing "Punjabi Rhymes on Cow / Meri Gaay for kids", "ਅਮਰ ਦੀ ਗਾਂ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ "

Punjabi Poem on "Cow / Meri Gaay",  "ਅਮਰ ਦੀ ਗਾਂ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ" for Kids

Punjabi Poem on Cow Meri Gaay, ਅਮਰ ਦੀ ਗਾਂ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ for Kids

ਅਮਰ ਦੀ ਗਾਂ

ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਂ ਹੈ । 

ਇਹ ਅਮਰ ਦੀ ਗਾਂ ਏ । 

ਅਮਰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ । 

ਗਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੀ ਏ ।


ਇਸ ਦੀ ਪੂਛ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਏ । 

ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ।

ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਛੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਏ ॥ 


ਅਮਰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਏ । 

ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ, ਤੇ ਮੱਖਣ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ 

ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਅਮਰ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ੀ ਤੇ ਪੇੜੇ ਚੰਗੇ ਲਗਦੇ ਹਨ।

Punjabi Poem on "Cat / Meri Pyari Billi", "ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਬਿੱਲੀ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ" for Kids

Punjabi Poem on "Cat / Meri Pyari Billi", "ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਬਿੱਲੀ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ" for Kids

Poem on My Cat in Punjabi Language : In this article, we are providing "Punjabi Rhymes on Cat / Meri Pyari Billi for kids", "ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਬਿੱਲੀ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ "

Punjabi Poem on "Cat / Meri Pyari Billi",  "ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਬਿੱਲੀ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ" for Kids

Punjabi Poem on Cat Meri Pyari Billi, ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਬਿੱਲੀ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ for Kids

ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਬਿੱਲੀ

ਮੈਂ ਇਕ ਬਿੱਲੀ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਏ ॥

ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁਸੀ ਏ ॥ 

ਮੈਨੂੰ ਪੂਸੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਏ । 

ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਏ ॥ 

ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ । 

ਪੂਸੀ ਬੋਲਦੀ ਏ, "ਮਿਆਉਂ ਮਿਆਉਂ !"


ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, “ਪੁਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ? ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ ? ਕੀ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਏ ???

"ਮਿਆਉਂ ! ਮਿਆਉਂ ! "

ਪੁਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ । ਹਾਂ ਰਾਧਾ ! ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ ॥ 

ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੇ।

ਮੈਂ ਪੁਸੀ ਲਈ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ।

ਪੁਸੀ ਮਿਆਉਂ ਮਿਆਉਂ ਕਰਦੀ ਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ 'ਰਾਧਾ ਧੰਨਵਾਦ !'

ਪੁਸੀ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ।

ਉਹ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੱਟ ਕੇ ਪਲੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਛਾਈ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੀ ਏ ।

ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਏ ॥

Thursday, 17 June 2021

Punjabi Poem on "Dog / Mera Kutta", "ਮੇਰਾ ਕੁੱਤ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ" for Kids

Punjabi Poem on "Dog / Mera Kutta", "ਮੇਰਾ ਕੁੱਤ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ" for Kids

Poem on My Dog in Punjabi Language : In this article, we are providing "Punjabi Rhymes on Dog / Mera Kutta for kids", "ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ "

Punjabi Poem on "Dog / Mera Kutta",  "ਮੇਰਾ ਕੁੱਤ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ" for Kids

Punjabi Poem on "Dog / Mera Kutta", "ਮੇਰਾ ਕੁੱਤ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ" for Kids

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਕਵਿਤਾ

ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਏ । 

ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਮੋਤੀ ਏ ॥ 

ਮੋਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਏ । 

ਮੋਤੀ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਏ ।

ਜਦ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਵੀ 

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਭਾਂ ਭਾਂ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਏ । 

ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੋਤੀ, ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗਾ । 

ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ 

ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਉਹ ਪੁਛ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । 

ਉਹ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ।

ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੂਰ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸੈਰ 

ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ।

ਮੋਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


Punjabi Poem on "Hen / Cock", "ਕੁੱਕੜ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ" for Kids

Punjabi Poem on "Hen / Cock", "ਕੁੱਕੜ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ" for Kids

Poem on Hen in Punjabi Language : In this article, we are providing "Nursery Rhymes on Hen in Punjabi", "ਕੁੱਕੜ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ " for Kids.

Punjabi Poem on "Hen / Cock",  "ਕੁੱਕੜ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ" for Kids

Punjabi Poem on "Hen / Cock", "ਕੁੱਕੜ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ" for Kids

ਕੁਕੜੀ ਆਪਣੇ ਚੂਚਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਹੀ ਏ । 

ਉਹ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲੱਭ ਰਹੀ ਏ । 

"ਕੁੜ ! ਕੁੜ ! ਕੁੜ !" ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, 

ਆਓ ਬੱਚਿਓ ! ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀੜਾ ਲੱਭਾ ਏ । 

ਕੁੜ ! ਕੁੜ ! ਕੁੜ ! 

ਕੁੜ ! ਕੁੜ ! ਕੁੜ ! "

ਚੂਚੇ ਕੀੜਾ ਖਾਣ ਲਈ ਭੱਜਦੇ ਨੇ । 

“ਚੀ ! ਚੀ! ਚੀ! ਇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਏ । 

“ਕੀੜਾ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ !"

“ਚੀ ! ਚੀ ! ਚੀ ! ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ । 

ਕੀੜਾ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ !

‘‘ਚੋਂ ! ਚੋਂ ! ਚੋਂ ! ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ । 

“ਕੀੜਾ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। 

ਉਹ ਸਭ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ॥ 

ਕੁਕਤੂੰ ਕੁੜ੍ਹੇ 2 ਕੁੱਕੜ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ।

ਲੜੋ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 

ਲਈ ਹੋਰ ਕੀੜੇ ਲੱਭ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ।

Wednesday, 16 June 2021

Telugu Stories of "Alibaba and Forty Thieves", "Ali Baba 40 Dongalu"

Telugu Stories of "Alibaba and Forty Thieves", "Ali Baba 40 Dongalu"

In this article read "Alibaba and Forty Thieves Stories in Telugu Language" for kids and Students.

Telugu Stories of  "Alibaba and Forty Thieves", "Ali Baba 40 Dongalu"

List of All Stories of Alibaba forty Thieves in Telugu

List of All Stories of Alibaba forty Thieves in Telugu

 1. ఆలీబాబా 40 దొంగలు కథ
 2. కాలం కలసివచ్చింది ఆలీబాబా 40 దొంగలు కథ
 3. కుంచం కోసం ఆలీబాబా 40 దొంగలు కథ
 4. అసూయ ఆలీబాబా 40 దొంగలు కథ
 5. ధనపాతర ఆలీబాబా 40 దొంగలు కథ
 6. తిరగబడింది ఆలీబాబా 40 దొంగలు కథ
 7. కాశింను చంపేశారు ఆలీబాబా 40 దొంగలు కథ
 8. కాశింభార్య ఆందోళన ఆలీబాబా 40 దొంగలు కథ
 9. కాశిం శవాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నాడు ఆలీబాబా 40 దొంగలు కథ
 10. మార్జియానా ఆలీబాబా 40 దొంగలు కథ
 11. ఆలీబాబా మారువేషం ఆలీబాబా 40 దొంగలు కథ
 12. దోపిడి దొంగల ఆందోళన ఆలీబాబా 40 దొంగలు కథ
 13. పగపట్టిన దొంగలు ఆలీబాబా 40 దొంగలు కథ
 14. అన్వేషణ ఆలీబాబా 40 దొంగలు కథ
 15. ఎత్తుకు పై ఎత్తు ఆలీబాబా 40 దొంగలు కథ
 16. దొంగల నాయకుడు ఆలీబాబా 40 దొంగలు కథ
 17. అసలు పథకం ఆలీబాబా 40 దొంగలు కథ
 18. పారిపోయిన నాయకుని పగ ఆలీబాబా 40 దొంగలు కథ
 19. దొంగల నాయకుడు అంతం ఆలీబాబా 40 దొంగలు కథ

Tuesday, 15 June 2021

దొంగల నాయకుడు అంతం ఆలీబాబా 40 దొంగలు కథ Alibaba and Forty Thieves Nineteenth Story in Telugu

దొంగల నాయకుడు అంతం ఆలీబాబా 40 దొంగలు కథ Alibaba and Forty Thieves Nineteenth Story in Telugu

Alibaba and Forty Thieves Nineteenth Story in Telugu Language : In this article we are providing "దొంగల నాయకుడు అంతం ఆలీబాబా 40 దొంగలు కథ", "Ali Baba 40 Dongalu Telugu Story" for Kids.

దొంగల నాయకుడు అంతం ఆలీబాబా 40 దొంగలు కథ Alibaba and Forty Thieves Nineteenth Story in Telugu

దొంగల నాయకుడు అంతం ఆలీబాబా 40 దొంగలు కథ Alibaba and Forty Thieves Nineteenth Story in Telugu

దొంగల నాయకుడు అయిన బహదూర్‌షాను ఆహ్వానించి విందులూ వినోదాలు. యేర్పాటు చేశాడు చోటేబాయి. అతన్ని తండ్రి అయిన ఆలీబాబాకు పరిచయం చేశాడు. దొంగల నాయకుడు పేరు మార్చుకొని వ్యవహరిస్తున్న సంగతి అలిబాబా తెలుసుకోలేకపోయినా మార్జియానా పసికట్టింది. తనకేం తెలియనట్లు వూరుకొంది.

ఆలీబాబా తన కుమారుడి పుట్టినరోజు వేడుకలు ఘనంగా జరపాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. దానికి బహదూర్‌షాను ఆహ్వానించాడు. ఆ అవకాశం కోసమే యెదురుచూస్తున్నాడు బహదూర్‌షా! ఎలాగైనా ఆ రాత్రి ఆలీబాబాను హతమార్చాలనేది అతని ఆలోచన.

ఇదంతా తెల్సుకొని మార్జియానా, ఈరోజునృత్య ప్రదర్శన కూడా వుందని చెప్పమంది. ఆ నృత్యం ఎన్నడూ కనీవినీ ఎరుగని కత్తుల నృత్యం అన్నది. 

ఆనాటి పుట్టినరోజునాడు వూరిలోని పెద్దలు, ధనవంతులూ, బంధు వులూ అందరినీ ఆహ్వానించబడ్డారు. ఆలీబాబా అతిధులకు చేస్తున్న మర్యాదలకు దొంగల నాయకుడు కడుపు మండిపోయింది. తమ వద్ద దోచుకున్న డబ్బుతోనే జల్సా చేస్తున్నాడనిపించింది. ఆలీబాబాను ఎప్పుడు చంపుతానా అని తాపత్రయ పడుతున్నాడు. రత్నములు పొందుపరిచిన బాకు ఒకటి సిద్ధంగా బొడ్డు దగ్గర దోపుకున్నాడు.

వచ్చిన వారంతా ఇళ్ళకు వెళ్ళిపోతున్నారు. మార్జియానా కోరిక మీద ప్రత్యేకమైన నృత్యం చూసేటందుకు రమ్మనమని నాయకుని లోపలకు ఆహ్వానించాడు ఆలీబాబా.

ఆలిబాబా, బహదూర్‌షా, చోటే బాబు అందరూ అలంకరించి ఉంచ బడిన తీవాచీ మీదున్న పరుపుల మీద వెనక్కిచేరగిలపడి కూర్చున్నారు. ఆ వెంటనే మార్జియానా ఆలీబాబా విందునిమిత్తం తెప్పించి వుంచిన ఖరీదైన మధ్యమును ఆడూతూ,పాడుతూ, హొయలువలికిస్తూ వాళ్ళకు పోస్తున్నది. వాళ్ళు త్రాగుతున్నారు. మైకం కమ్మింది. మరొకసారి ఆడుతూ పాడుతూ అది కత్తుల నాట్యం కాబట్టి మార్జియానా ఆలీబాబా చోటే బాబుకుకత్తులుచూపిస్తున్నది. అదే విధంగా బహదూర్‌షా వద్దకు కత్తిని అతని గుండెలకు సూటిగా చూపిస్తూ ఆడుతోంది.

కత్తులు ముగ్గురికీ చూపడంతో దొంగల నాయకుడికి అనుమానం రాలేదు. ఆమె దగ్గరకు వచ్చి అతని కళ్ళల్లోకి చూస్తూ కత్తి చూపించినప్పుడు మాత్రం గుండెలు ఝల్లుమనేవి నాయకుడుకి.

ఆ విధంగా ఆడుతూనే పాడుతూనే మార్జియానా సమయం కనిపెట్టి ఒక్క విసురున దొంగల నాయకుని గుండెల్లో దిగేసింది. అంతే ఆ దొంగ' అరె అల్లా! యెంతపని చేశావు' అంటూ వెనక్కి వాలిపోయాడు. అలా గుండెల్లో నుండి రక్తం చిమ్మింది. ఆ ప్రదేశం అంతా రక్తమయమైంది.

నాయకుడు మరణించాడు

ఆలీబాబాకు చోటాబాబాకు అదేమిటో అర్థం కాలేదు. తమఆహ్వానం మీద వచ్చిన అతిధిని అమర్యాదచేసి చంపినందుకు మార్జియానా మీదకోపం వచ్చింది.

“మార్జియానా యేమిటి నువ్వు చేసిన పని ? అని అరిచాడు చోటేబాబు.

“దయచేసి శాంతించండి. మీరు నాతోరండి” నేను మీకు మేలు చేసే దాన్నో కీడు చేసేదాన్నో. మీ గౌరవానికి భంగం కలిగించేదాన్ని మాత్రం కాదు. అతను నగల వర్తకుడు కాదు. దొంగల నాయకుడు. ఆ సంగతి నేను ముందే పసిగట్టాను. అంతం చేయాలనే తలచాను అందుకే ఈనాట్య ప్రదర్శన యేర్పాటు చేశాను.” అంటూ వాళ్ళను వెంటపెట్టుకొని అవతలగా పడివున్న దొంగల నాయకుని వద్దకు వెళ్ళింది. అతని మారువేషంను తొలగించింది. అతని నిజరూపాన్ని ఆ అవతారంను చూపించింది.

“ఈ దొంగల నాయకుడు మిమ్మల్ని చంపాలని కుట్ర పన్ని సమయం కోసం నిరీక్షిస్తున్నాడు. అది గ్రహించి నేను అతన్ని పధకం వేసి చంపేశాను. శతృశేషం యిప్పుడు మిగలకుండా పోయింది” అన్నది.

“ఆదుర్మార్గులు నలభైమంది దొంగల నీ వాళ్ళనాయకుడు నీ యెప్పటి కప్పుడు నేను కనిపెడుతూనే వున్నాను. మీరు నిర్భయంగా బ్రతికేటందుకు శత్రుశేషంను తుడిచివేశాను. యిది నా అపరాధమైతే మీరు విధించిన శిక్షకు పాత్రురాలను” తిరిగి అంది మార్జియానా అసలు విషయం అందరూ తెలుసు కున్నారు. దొంగలనాయకుని శవాన్ని పెరట్లో నలభైమందినీ పాతిపెట్టిన స్థలానికి ప్రక్కగా గొయ్యి తీసి అందులో పూడ్చిపెట్టారు.

" ఇంక మనకేం భయంలేదు. మన నిశ్చింతగా వుండవచ్చును” అన్నది అలిబాబాతో మార్జియానా..

“నీవు చేసిన యీ మహోపకారానికి మా కుటుంబం తరపున నీకేం సహాయం చేయాలన్నా తక్కువే అవుతుంది.”

“మీరు నాకు యేమీ చేయాల్సిన పనిలేదు. మీ అభిమానం దయ వుంటేచాలు.” అని అందరికీ నమస్కరించింది మార్జినియా.

'ఆలీబాబా ఆమె సహాయానికి యేం చేయాలి' అని తీవ్రంగా ఆలోచించాను.

బంధువులను సలహా అడిగాడు. 

మార్జియానాను కోడలుగా చేసుకోమని బంధువులు సలహా యిచ్చారు.

నిజానికి బయటపడకపోయినా చోటేబాబుకి చాలాకాలంగా మార్జియా నాను పెండ్లాడాలని వుంది. అని కొందరు బంధువులు చెప్పారు.

అదే సమయంగా తలచి మార్జీయానాను అడిగాడు ఆలీబాబా. 

చోటేబాబు మార్జియానాలు అంగీకారం తెలియపరచారు.

ఒకానొక శుభముహూర్తాన చోటే బాబుకీ మార్జియానాకు అతి వైభవంగా వివాహం చేశారు.

ఆ తదనంతరం దొంగల రహస్య గుహకు గాడిదలను తీసుకువెళ్ళాడు. వాళ్ళు గుహలో గుట్టలుగా పోసిన బంగారం రత్నాలు, అంతటనీ నిరభ్యంతరంగా నిరాటంకంగా, మూటలు కట్టి గాడిదలమీదకు ఎక్కించాడు. అంతా తమ ఇంకికి తీసుకు వచ్చాడు ఆలీబాబా.

ఆ డబ్బు అతని స్వంతానికి వుపయోగించుకోలేదు. 

లేనివాళ్ళకు, బిక్షకులకు ధర్మం చేశాడు. 

సంతర్పణలు చేశాడు.

మహాత్ముడుగా, పుణ్మాత్ముడుగా, పేరు ప్రతిష్టలు ఆర్జించుకున్నాడు ఆలీబాబా.

అలీబాబా పేరువింటేనే, తలిస్తేనే చేతులు జోడించి నమస్కరించనివారు వుండరు.

చోటేబాబు మార్జియానాతో సుఖంగా కాపురం చేస్తూ వ్యాపారాలు చేసుకుంటున్నాడు.

ఆలీబాబా పైనుండి పెత్తనం చేస్తూ, కొంతకాలానికి అంటే వయస్సు మళ్ళి వృద్ధుడు అయినాక, తనతోబాటు ముసలమ్మలు అయిన తన భార్య, అన్న భార్యలనూ వెంట తీసుకొని మక్కా యాత్రకు వెళ్ళాడు.

అక్కడనే తమ శేష జీవితాన్ని సాఫీగా సాగించుతున్నారు అందరూ.

పారిపోయిన నాయకుని పగ ఆలీబాబా 40 దొంగలు కథ Alibaba and Forty Thieves Eighteenth Story in Telugu

పారిపోయిన నాయకుని పగ ఆలీబాబా 40 దొంగలు కథ Alibaba and Forty Thieves Eighteenth Story in Telugu

Alibaba and Forty Thieves Eighteenth Story in Telugu Language : In this article we are providing "పారిపోయిన నాయకుని పగ ఆలీబాబా 40 దొంగలు కథ", "Ali Baba 40 Dongalu Telugu Story" for Kids.

పారిపోయిన నాయకుని పగ ఆలీబాబా 40 దొంగలు కథ Alibaba and Forty Thieves Eighteenth Story in Telugu

పారిపోయిన నాయకుని పగ ఆలీబాబా 40 దొంగలు కథ Alibaba and Forty Thieves Eighteenth Story in Telugu

“ఆలీబాబా పారిపోయిన దొంగల నాయకుడు యింతటితో ఊరుకోడు వాడిది తోక తొక్కిన త్రాచుపాము పగ! మళ్ళీ యేదో యుక్తి పన్ని వస్తాడు. పగ తీర్చుకోందే నిద్రపోడు” అంది మార్జియానా.

నాయకుడు గుండెల్లో పగ రగిలిపోతున్నది. తెలివిగా తన వాళ్ళనందర్నీ సంహరించిన ఆలీబాబా కుటుంబ సభ్యులను తుదముట్టించే వరకూ విశ్రాంతి లేదు అనుకున్నాడు.

కొద్దిరోజులు వూరుకున్నాడు. అనంతరం ఆలీబాబా కొడుకు నగల వ్యాపారం చేస్తున్నాడని ముందే తెల్సుకొని వుండటంతో నగల వ్యాపారిగా రత్నాలు వివిధ నగలూ మూటకట్టుకొని ఆలీబాబా వాళ్ళ ఊరు వచ్చాడు.

ఆలీబాబా కొడుకు చోటే బాబుతో స్నేహం చేశాడు. చోటే బాబు కూడా నగల వ్యాపారి కనుక నాయకుడిని ఆహ్వానించి తన అంగడిలోనే ఒక గదిలో వుండమన్నాడు.

ఇప్పుడు దొంగల నాయకుడు పేరు బహదూర్‌షా. అతను తను తెచ్చిన నగలు రత్నాలు చోటే బాబుకి విక్రయించాడు. చోటేబాబా నాయకుడు మారు పేరుతో చౌకధరలకు అమ్మించి లాభాలు బాగా గడించాడు. ఆ ఇద్దరి మధ్య స్నేహం ఒకరంటే ఒకరికి అభిమానం అధికమైనాయి. ఆ ఇద్దరూ ప్రాణ స్నేహితులు అయినారు.