Essay on Panini in Sanskrit पाणिनि पर संस्कृत निबंध

Admin
1
Essay on Panini in Sanskrit Language : आज के लेख में पढ़िए पाणिनि पर संस्कृत निबंध for students of class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Read Below Sanskrit Essay / Biography on Panini.

Essay on Panini in Sanskrit पाणिनि पर संस्कृत निबंध

पाणिनेः जन्म क्रिस्तपूर्वसप्तमशताब्द्यां शलातुरग्रामे अभवत् । ‘पणिन्' इति गोत्रे उत्पन्न: इति कारणात् पाणिनि: इति तस्य नाम अभवत् । ‘आहीक:' इति पाणिने: मूलं नामधेयम् । तस्य माता दाक्षी पिता शलङ्खु: । तस्य ग्राम: शलातुर: । स: क्रिस्ताब्दात् प्राक् चतुर्थशतके आसीत् । पाणिनिः 'तक्षशिला'विद्यापीठे शिक्षां प्राप्तवान् ।
पाणिनिना विरचितस्य अष्ठाध्यायीनामकस्य व्याकरणसूत्रग्रन्थस्य मूलानि माहेशराणि सूत्राणि । एतानि महेशरात् आगतानि इत्यत: माहेशराणि सूत्राणि इति ज्ञातानि । अष्ठाध्याय्याम् अष्ठौ अध्याया: सन्ति । प्रत्यध्यायं चत्वार: पादा: सन्ति । प्रत्येकमपि पादे बहूनि सूत्राणि वर्तन्ते । आहत्य उपचतुस्सहस्रसूत्राणि विलसन्ति । ईश्वरानुग्रहेण व्याकरणग्रन्थं प्रणीतवन्तं पाणिनिमेवं स्मरति लोक:।

Post a Comment

1Comments
Post a Comment

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !