Saturday, 10 February 2018

सरस्वती संस्कृत निबंध। Saraswati Essay in Sanskrit

सरस्वती संस्कृत निबंध। Saraswati Essay in Sanskrit 

Saraswati Essay in Sanskrit

सरस्वती विद्यायाः देवी अस्ति। 
एषा श्वेतपद्मासने विराजते। 
एषा शरीरे शुभ्रं वस्त्रं धारयति। 
अस्याः कण्ठे रत्नहाराः विलसन्ति। 
एषायाः मस्तके किरीटं शोभते। 
किरीटं रत्नखचितं वर्तते। 
एषा वामेन हस्तेन वीणायाः दण्डं धारयति। 
सरस्वत्याः वाहनं हंसः इति कथ्यते। 
हंसस्य धवलः वर्णोअपि चरित्रस्य उज्ज्वलतां बोधयति। 
अस्याः हस्ते पुस्तकं ज्ञानस्य प्रतीकमस्ति। 

SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments: