Tuesday, 17 November 2020

Gujarati Essay on "Student and Politics", "વિધાર્થી અને રાજકારણ નિબંધ ગુજરાતી" for Students

Essay on Student and Politics in Gujarati: In this article "વિધાર્થી અને રાજકારણ નિબંધ ગુજરાતી", "Student and Politics Gujarati Nibandh"for students of class 5, 6, 7, 8, 9, and 10.

Gujarati Essay on "Student and Politics", "વિધાર્થી અને રાજકારણ નિબંધ ગુજરાતી" for Students 

આજનો વિદ્યાર્થી માત્ર પુસ્તકિયો રહ્યો નથી. એની આસપાસ જે ક્ષુબ્ધ વાતાવરણનું જાળું રચાતું જાય છે, તેની અસરથી તે મુક્ત રહી શકતો નથી. રાષ્ટ્રીય પ્રશ્નો અને પદદલિતોના કે શોષિત વર્ગના પ્રશ્નોને ચર્ચતાં ચલચિત્રો તે જુએ છે. છાપાં વાંચે છે. રોજ રોજ કરાતા લોકપુરુષોનાં નિવેદનો એના માનસને આંદોલિત કરે છે. જાહેર વ્યાખ્યાનો એની લાગણીઓને ઉશ્કેરે છે. વિદ્યાર્થીઓનાં સંગઠનો અને પ્રવૃત્તિઓ અને આહવાન કરે છે. અને તેના વિશાળ શક્તિધોધનો ઉપયોગ કરવા સૌ કોઈ તૈયાર રહે છે – દેશનેતાઓ, લોકસેવકો, કેળવણીકારો અને બીજા બધા જ.

આનું કારણ પણ સ્પષ્ટ છે. એના જીવનમાં ઊર્મિનો જે વિશાળ ધોધ વહે છે તેનામાં બન્ને કિનારા તોડવાની શક્તિ છે. પૂરમાં જે કાંઈ આવે તેને ઘસડવાની તાકાત છે અને વીજળીનું અમાપ બળ જન્માવવાની વેગીલી સર્જકતા પણ છે. વિદ્યાર્થી એટલે લાગણી, સમજણ નહિ. એની અવસ્થા જ એવી છે કે જીવનના એ વિકાસકાળે બુદ્ધિ કરતાં લાગણી જ વધારે પ્રાધાન્ય ભોગવે છે. એના જીવનની સાર્થકતા, નિઃસ્વાર્થતા, વ્યાવહારિક અનુભવની કચાશ, લોક-રહિત કરવાની તમન્ના, જીવન પ્રત્યેની સાચી દષ્ટિ અને એનો લાગણીધોધ – એ બધાંની સાથે વેગીલી બનતી એની કલ્પનાશક્તિ એના મનોરાજ્યમાં કંઈક સ્વપ્નોને પ્રેરે છે. એનું શરીર વિકસી રહ્યું છે. એના સ્નાયુઓ સુદઢ છે અને એની શક્તિ ક્રિયાક્ષેત્રને માગી રહી છે. શાળાની ચાર દીવાલોમાં એ શક્તિને પૂરતો વેગ મળી રહે એમ કાંઈ હોતું નથી. સામાજિક, રાજકીય કે એવું કોઈ પણ આંદોલન અને ઉત્તેજે છે. તે જંગમાં ઝૂકી પડે છે.

રાજકારણ માટે વિદ્યાર્થીને આકર્ષણ થાય તે વાત સ્વાભાવિક હશે; પરંતુ વિદ્યાર્થી રાજકારણમાં તરબોળ બની રહે એ ઇષ્ટ ન ગણાય. એ કેળવાયેલો માણસ થવાનો છે, માટે તે દેશના અને સમાજના પ્રશ્નોને સમજે તે જરૂરી છે જ. પણ એનો અર્થ એમ નથી કે એની કલ્પનાશક્તિને સંતોષે તેવા પ્રત્યેક આંદોલનમાં તેણે કૂદી પડવું. એની બુદ્ધિ એવી પાકટ અવસ્થાએ પહોંચી નથી હોતી કે તે મહાન એવા રાજકીય પ્રશ્નોને તોળી શકે, સારાનરસાનો વિચાર કરી શકે તેમ જ હંમેશાં સાચું જ પગલું ભરવાને શક્તિમાન બન્યો હોય.

આમ છતાં દેશનેતાઓ, લોકસેવકો વગેરે વિદ્યાર્થીઓ પાસે ઘણી ઘણી આશાઓ રાખતા હોય છે. કોઈ રાષ્ટ્રીય આંદોલન આવ્યું કે તરત જ શાળાઓમાં હડતાળો પડે છે. સરઘસો નીકળે છે. લાઠીમાર થાય છે. ગોળીબાર થવાના પ્રસંગો પણ બને છે. કંઈકની કારકિર્દી હતી ન હતી થઈ જાય છે અને કંઈકના અભ્યાસ નેવે મુકાય છે.

આથી કરીને રાજકીય પ્રશ્નોની બાબતમાં વિદ્યાર્થીઓ માટે એટલું કહી શકાય કે તેઓ દેશના રાજકીય પ્રશ્નોને સમજવાનો પ્રયત્ન અવશ્ય કરે. દેશદેશના સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામની વીરકથાઓને પણ તેઓ ભલે વાંચે પણ વગર વિચાર્યે તેઓ ઝંપલાવી દે નહીં.


SHARE THIS

Author:

I am writing to express my concern over the Hindi Language. I have iven my views and thoughts about Hindi Language. Hindivyakran.com contains a large number of hindi litracy articles.

0 Comments: