દેશી રમતો ગુજરાતી નિબંધ

દેશી રમતો ગુજરાતી નિબંધ મુખ્ય વિષય પર આવવું. ચાર દેશી રમતોનું વર્ણન. એ રમત રમવાથી થતા ફાયદા. સામાન્ય વિવેચન. કસરત કરવાથી શરીરન...

દેશી રમતો ગુજરાતી નિબંધ

  • મુખ્ય વિષય પર આવવું.
  • ચાર દેશી રમતોનું વર્ણન.
  • એ રમત રમવાથી થતા ફાયદા.
  • સામાન્ય વિવેચન.
કસરત કરવાથી શરીરને ફાયદો થાય છે એ તો સૌ કોઈ જાણે છે. પણ કસરત કરવી કેટલીક વખત કંટાળારૂપ થઈ પડે છે. એકને એકજ રીતે દંડ પીલવા, ઊઠબેસ કરવી, દૂર દૂર ફરવા જવું, અથવા અખાડામાં કુસ્તી કરવા જવાનું કામ થોડા દિવસ ગમે છે, પણ દરરોજ એવી કસરતો લેતાં કંટાળો આવે છે. આથી દરેક દેશમાં જુદી જુદી રમતો રમવામાં આવે છે. રમતાં રમતાં આનંદ મળે છે અને આપણને જોઈએ તેટલી કસરત મળે છે.

આપણે ત્યાં એવી ઘણી રમતો રમાય છે. એ રમતોમાં ગેડીદડાની, આટાપાટાની, એરંડાની ને ડાહીના ઘોડાની રમતો જાણીતી છે.

ગામડામાં ગેડીદડાની રમત રમવામાં આવે છે. રાયણ અથવા લીમડા કે આમલીના ઝાડની એક જાડી લાકડી કાપવામાં આવે છે. તેને ગેડી કહે છે. ચીંથરાનો માણસના માથા જેવડો એક દડો બનાવવામાં આવે છે. પછી છોકરાઓ બે ટોળીમાં વહેંચાઈ જાય છે. મેદાનની વચમાં પેલો દડે મૂકવામાં આવે છે, અને પછી રમત શરૂ થાય છે. બંને બાજુની ટોળીના છોકરાઓ એ દડો પોતપોતાની બાજુએ લાકડી વતી સપાટો મારી ખેંચી જવા પ્રયત્ન કરે છે. આમ કરવામાં જબરી રસાકસી થાય છે. ખૂબ દોડવું પડે છે, અને કાંડાંમાંથી જોર કરવું પડે છે. આ રમત શિશિરના આખરના દિવસોમાં રમવામાં આવે છે. વસંતઋતુના હોળીના દિવસે એ ગેડી અને દડો હોળીની ઝાળમાં પધરાવી દેવામાં આવે છે.

આ રમત ઘણા જુના સમયથી હિંદુસ્તાનમાં રમાતી આવી છે. અસલના વખતમાં એ “કંદુકક્રીડા” ને નામે ઓળખાતી. “કંદુકક્રીડા” એટલે દડાની રમત. શ્રીકૃષ્ણ ગોવાળીઆઓ સાથે આ રમત રમતાં રમતાં જમના નદીમાં દડો નાખી દીઘો, અને દડો લેવાને બહાને જમનામાં કૂદકો મારી અંદર વસતા કાળીનાગને વશ કર્યો.

આટાપાટાની રમત માટે મોટા ચોગાનમાં ખડી, ચુના કે પાણીથી એક મોટો લંબચોરસ પાટ પાડવામાં આવે છે. એ લંબચોરસ પાટની લંબાઈ વચ્ચેથી જતો એક ઉભો પાટ પાડવામાં આવે છે, અને એ ઉભા પાટને લંબરૂપે છેદતા બીજા કેટલાક આડા પાટા પાડવામાં આવે છે પછી રમનાર છોકરા બે ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે. દાવ આપનારી ટોળી પાટાઓ ઉપર ગોઠવાઈ જાય છે. એક હોશિઆર રમનાર વચલા ઉભા પાટ કે મોભ પર ઉભો રહે છે. બીજા બધા દાવ આપનારામાંથી એકએક જણ એકએક આડા પાટ ઉપર ઉભો રહે છે. આડા પાટ ઉપર ઉભેલા પોતાના પાટ ઉપર ઉભા રહી સામા પક્ષના પાટમાં દાખલ થઈ જતા રમનારને પકડવા પ્રયત્ન કરે છે. ઉભા પાટવાળો રમનાર સામા પક્ષના ભિલ્લુઓને એ આખા પાટ ઉપર દોડી જઈ ગમે ત્યાં પકડી શકે છે. આડા પાટ ઉપર ઉભેલા દાવ આપનારા પટો ઓળંગી ગએલા વિદ્યાર્થીઓને પકડી શકતા નથી. આ રીતે દાવ લેનારા એ પાટામાં દાખલ થાય છે. એમ કરતાં કોઈ પકડાઈ જાય તો એ લોકો દાવ હારી જાય છે, અને બીજા પક્ષના ભિલ્લુઓને દાવ લેવા બોલાવે છે. દાવ લેનાર ભિલુમાંથી ગમે તે એક જણ એ બધા પાટા ઓળંગી પેલે પાર જાય એટલે બધા દાવ આપનાર ભિલ્લુઓ અવળા ફરી જાય છે. જુદા જુદા પાટામાં ઉભેલા દાવ લેનાર ભિલ્લુઓ પેલા બહાર નીકળેલા ભિલ્લુઓ પાટ બહારથી આણેલી માટી પોતાના હાથમાં આવે નહિ ત્યાં સુધી બીજા પાટમાં જઈ શક્તા નથી. આ રીતે પાછા કરેલા દાવ લેનાર જે સામાપક્ષના ભિલ્લુઓ ન અડકી શકે તેમ જે પાટમાં શરૂઆતમાં દાખલ થએલા તે પાટ ઓળંગી જાય તે રમત જીત્યા કહેવાય છે.

એરંડાની રમતમાં એક મોટું કુંડાળું કરવામાં આવે છે. એક રમનાર દાવ આપે છે. તે પેલા કુંડાળામાં ઉભો રહે છે. બીજા રમનારા કુંડાળાની બહાર ઉભા રહે છે. દાવ આપનાર વિદ્યાર્થી કુંડાળામાં બે પગે ઉભો રહી શકે છે. કુંડાળા બહાર એક પગ પર કૂદતો કૂદતો જઈ બહાર દોડતા રમનારને પકડવા પ્રયત્ન કરે છે. એમ કરતાં જે એ બંને પગ જમીન પર મૂકી દે તો દાવ લેનારા, દાવ આપનાર કુંડાળામાં ભરાઈ જાય ત્યારે પહેલાં પકડીને તેને મુકીઓ મારે છે. જે કોઈ રમનાર પકડાઈ જાય છે તો પેલા દાવ આપનાર વિદ્યાર્થીની સાથે કુંડાળામાં જઈ તેની માફક બીજાને બોડે પગ પકડવા પ્રયત્ન કરે છે. આ રીતે પકડાઈ બધા છોકરા કુંડાળામાં દાખલ થાય એટલે રમત પુરી થાય છે.

ડાહીનો ઘોડો રમતો જમતો છૂટપૂટ” એમ બોલી નાનાં બાળકો આપણે ત્યાં ઘણુંખરૂં રાત્રે રમે છે. એ રમત તો બહુ જાણીતી છે.

ગેડીદડાની રમતથી આખા શરીરને કસરત મળે છે. આટાપાટાથી કસરત મળે છે તે ઉપરાંત યુકિતથી પકડાયા વગર કેવી રીતે એક પાટમાંથી બીજા પાટમાં જવું તે વિચારવાથી અને પકડાઈ ન જવાય માટે સાવચેત રહેવાથી, વિચારશક્તિ અને સમયસૂચકતાનો રમનારમાં વધારો થાય ; એરંડાની રમતમાં કસરત મળે છે તે ઉપરાંત સામા ભિલ્લુઓનો માર ખાઈ સહનશક્તિનો વિકાસ થાય છે. “ડાહીનો ઘોડો” તો અનુમાન શકિત કેળવવાની એક ઉત્તમ રમત છે.

આજે તો આપણા દેશમાં ક્રિકેટ, ફૂટબોલ, હોકી, બિલિઅર્ડ, ટેનિસ જેવી પરદેશી અનેક રમતો રમાય છે. એ રમતોથી ફાયદે તે થાય છે પણ પૈસાદાર લોકોજ આવી રમતો રમી શકે છે, કારણકે એ રમતો રમવાને ઘણું સાધને જોઈએ છીએ, અને તે સાધનની ઘણી કિંમત આપવી પડે છે. આપણું દેશી રમતો રમવામાં બહુ ઓછા સાધનની જરૂર પડે છે. વળી તે સાધનોની કિંમત જજૂજ હોય છે.

COMMENTS

Name

10 line essay,281,10 Lines in Gujarati,1,Aapka Bunty,3,Aarti Sangrah,3,Aayog,3,Agyeya,4,Akbar Birbal,1,Antar,170,anuched lekhan,54,article,17,asprishyata,1,Bahu ki Vida,1,Bengali Essays,135,Bengali Letters,20,bengali stories,12,best hindi poem,13,Bhagat ki Gat,2,Bhagwati Charan Varma,3,Bhishma Shahni,6,Bhor ka Tara,1,Biography,141,Biology,88,Boodhi Kaki,1,Buddhapath,2,Chandradhar Sharma Guleri,2,charitra chitran,290,chemistry,1,chhand,1,Chief ki Daawat,3,Chini Feriwala,3,chitralekha,6,Chota jadugar,3,Civics,32,Claim Kahani,2,Countries,10,Dairy Lekhan,1,Daroga Amichand,2,Demography,10,deshbhkati poem,3,Dharmaveer Bharti,10,Dharmveer Bharti,1,Diary Lekhan,8,Do Bailon ki Katha,1,Dushyant Kumar,1,Economics,29,education,1,Eidgah Kahani,5,essay,826,Essay on Animals,3,festival poems,4,French Essays,1,funny hindi poem,1,funny hindi story,3,Gaban,12,Geography,44,German essays,1,Godan,8,grammar,19,gujarati,30,Gujarati Nibandh,214,gujarati patra,20,Guliki Banno,3,Gulli Danda Kahani,1,Haar ki Jeet,2,Harishankar Parsai,2,harm,1,hindi grammar,14,hindi motivational story,2,hindi poem for kids,3,hindi poems,54,hindi rhyms,3,hindi short poems,8,hindi stories with moral,15,History,42,Information,892,Jagdish Chandra Mathur,1,Jahirat Lekhan,1,jainendra Kumar,2,jatak story,1,Jayshankar Prasad,6,Jeep par Sawar Illian,3,jivan parichay,148,Kafan,8,Kahani,25,Kamleshwar,8,kannada,98,Kashinath Singh,2,Kathavastu,33,kavita in hindi,41,Kedarnath Agrawal,1,Khoyi Hui Dishayen,3,kriya,1,Kya Pooja Kya Archan Re Kavita,1,literature,9,long essay,426,Madhur madhur mere deepak jal,1,Mahadevi Varma,7,Mahanagar Ki Maithili,1,Mahashudra,1,Main Haar Gayi,2,Maithilisharan Gupt,1,Majboori Kahani,3,malayalam,139,malayalam essay,112,malayalam letter,10,malayalam speech,36,malayalam words,1,Management,1,Mannu Bhandari,7,Marathi Kathapurti Lekhan,3,Marathi Nibandh,261,Marathi Patra,25,Marathi Samvad,13,marathi vritant lekhan,3,Mohan Rakesh,2,Mohandas Naimishrai,1,Monuments,1,MOTHERS DAY POEM,22,Muhavare,138,Nagarjuna,1,Names,2,Narendra Sharma,1,Nasha Kahani,6,NCERT,27,Neeli Jheel,2,nibandh,830,nursery rhymes,10,odia essay,60,odia letters,86,Panch Parmeshwar,10,panchtantra,26,Parinde Kahani,1,Paryayvachi Shabd,229,patra,235,Physics,2,Poos ki Raat,9,Portuguese Essays,1,pratyay,186,Premchand,65,Punjab,28,Punjabi Essays,72,Punjabi Letters,13,Punjabi Poems,9,Raja Nirbansiya,4,Rajendra yadav,3,Rakh Kahani,2,Ramesh Bakshi,1,Ramvriksh Benipuri,1,Rani Ma ka Chabutra,1,ras,1,Report,6,Roj Kahani,2,Russian Essays,1,Sadgati Kahani,1,samvad lekhan,194,Samvad yojna,1,Samvidhanvad,1,Sandesh Lekhan,3,sangya,1,Sanjeev,2,sanskrit biography,4,Sanskrit Dialogue Writing,5,sanskrit essay,269,sanskrit grammar,157,sanskrit patra,30,Sanskrit Poem,3,sanskrit story,2,Sanskrit words,26,Sara Akash Upanyas,7,Saransh,71,sarvnam,1,Savitri Number 2,2,Shankar Puntambekar,1,Sharad Joshi,3,Sharandata,1,Shatranj Ke Khiladi,1,short essay,66,slogan,3,sociology,8,Solutions,3,spanish essays,1,speech,6,Striling-Pulling,25,Subhadra Kumari Chauhan,1,Subhan Khan,1,Suchana Lekhan,13,Sudarshan,2,Sudha Arora,1,Sukh Kahani,2,suktiparak nibandh,20,Suryakant Tripathi Nirala,1,Swarg aur Prithvi,3,tamil,16,Tasveer Kahani,1,telugu,66,Telugu Stories,65,uddeshya,15,upsarg,67,UPSC Essays,100,Usne Kaha Tha,2,Vinod Rastogi,1,Vipathga,2,visheshan,2,Vrutant lekhan,5,Wahi ki Wahi Baat,1,Wangchoo,2,words,44,Yahi Sach Hai kahani,2,Yashpal,5,Yoddha Kahani,2,Zaheer Qureshi,1,कहानी लेखन,17,कहानी सारांश,56,तेनालीराम,4,नाटक,51,मेरी माँ,7,लोककथा,15,शिकायती पत्र,1,सूचना लेखन,1,हजारी प्रसाद द्विवेदी जी,9,हिंदी कहानी,110,
ltr
item
HindiVyakran: દેશી રમતો ગુજરાતી નિબંધ
દેશી રમતો ગુજરાતી નિબંધ
HindiVyakran
https://www.hindivyakran.com/2019/10/deshi-ramato-gujarati-nibandh.html
https://www.hindivyakran.com/
https://www.hindivyakran.com/
https://www.hindivyakran.com/2019/10/deshi-ramato-gujarati-nibandh.html
true
736603553334411621
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content