Sunday, 15 September 2019

जंगलचा राजा सिंह निबंध मराठी - Essay on Lion in Marathi Language

Essay on Lion in Marathi Language : Today, we are providing जंगलचा राजा सिंह निबंध मराठी For class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12. Students can Use Essay / Nibandh on Lion in Marathi Language to complete their homework.

जंगलचा राजा सिंह निबंध मराठी - Essay on Lion in Marathi Language

सिंह, वाघ, कोल्हा, अस्वल हे प्राणी जंगलात राहतात. हे प्राणी जर गावांत आले तर आपण घाबरतो. हे प्राणी पाळीव प्राणी नाहीत. सिंहाला जंगलचा राजा समजतात. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे सर्व प्राण्यांना वागावे लागते.

सिंह हा पराक्रमी आहे. अभिमानी आहे. जंगलातील लहान मोठ्या प्राण्यांची सिंह शिकार करतो. कुणीतरी मारून टाकलेला प्राणी सिंह कधीच खात नाही. सिंह जंगलात फेरफटका मारायला निघाला म्हणजे जंगलातले सर्व प्राणी लपून बसतात. सिंह आपली शिकार करील ह्यांची त्यांना भीती वाटते. Read also : फुलांचे आत्मवृत्त निबंध मराठी

सिंह त्यांच्या गुहेतून बाहेर पडला म्हणजे एक मोऽऽठ्ठी डरकाळी फोडतो. मोठ्या आवाजाने प्राणीच काय पण जंगलसुद्धा थरथरते.

सिंह रूबाबदार दिसतो. मानेभोवती जो केसाळ भाग असतो त्याला आयाळ म्हणतात.

सिंहाची आयाळ त्याला रुबाबदार दिसते. लांब गोंडेदार शेपटी हलवित सिंह डौलात जंगलातून फेरफटका मारतो तेव्हा त्याचा रुबाब पहावा, राजा कसा ऐटीत चालतो तसा सिंह चालतो. Read also : राष्ट्रधर्म हाच खरा धर्म निबंध मराठी

सिंहाचा रंग पूर्ण पिवळा नसतो. पूर्ण केशरी नसतो दोन्ही रंग एकत्र असतात.

सिंह लबाड स्वभावाचा असतो. कोल्हा जास्त लबाड. सिंह गोड गोड बोलून प्राण्यांना फसवतो व आपला फायदा करुन घेतो. असे गोष्टीत मी वाचले आहे.

खरा सिंह अजून तरी पाहिला नाही, हं! पुस्तकांत त्याचे चित्र पाहिले आहे. सिंहाच्या गोष्टी पण वाचल्या आहेत.

गाढव मठ्ठ आहे. आणि ससा भित्रा आहे. असे तुम्ही सिंहाला सांगा. Read also : जंगलातील एक दिवस निबंध मराठी माहिती

सिंह रागावेल आणि म्हणेल देवानी प्रत्येकाला दोष दिले आहेत तसेच गुण पण दिले आहेत. आपण प्रत्येकांतले गुण पहायला शिकावे दोष विसरून जावे.

पराक्रमी सिंह त्याच्या ह्या स्वभावामुळे मला आवडतो.

This Essay was Provided by Bookganga.com. Guys if you wanna buy marathi essay book, then do visit their website.

SHARE THIS

Author:

I am writing to express my concern over the Hindi Language. I have iven my views and thoughts about Hindi Language. Hindivyakran.com contains a large number of hindi litracy articles.

2 comments: