विजयादशमी / दशहरा पर संस्कृत निबंध। Dussehra par Nibandh in Sanskrit

Admin
0

विजयादशमी / दशहरा पर संस्कृत निबंध। Dussehra par Nibandh in Sanskrit

भारतीय संस्कृत्याम् उत्सवानां महत्त्वम् अतीव अस्ति। दीपावली, होलिका, इत्यादिषु उत्सवेषु विजयादशमी मुख्यः उत्सवः अस्ति। अयमुत्सवः आश्विनमासे शुक्ल: दशम्यामागच्छति। रामस्य रावणोपरि विजयः अर्थात् धर्मस्य अधर्मोपरि उपरि विजयः अभवत् अत: अयमुत्सवः मन्यते। अस्मिन् पर्वाणि मेघनाद-कुम्भकर्ण-रावणानां मूर्तयः दह्यन्ते। एतासु मूर्तिसु विस्फोटका: पदार्थाः भवन्ति। मूर्तिदहनसमये भयंकरः, घोर: च रवः भवति। एतत् दृश्यं द्रष्टुं बालकाः जनाः च आगच्छन्ति। स्त्रियः, बालाः, बालिका: च नूतनानि वस्त्राणि धारयन्ति। जना: मिष्टान्नं भक्षयन्ति। बाला: धनुषबाणैः सह क्रीडन्ति। अतः अयमुत्सवः सर्वेभ्यः आनन्दकरः भवति। विजयादशमी दिने पर्यन्तं सर्वत्रं रामलीला भवति। रामलक्ष्मणयोः शोभायात्रा रंगमञ्चे आगच्छति। तत्पश्चात् रावण दहनं भवति। अस्य उत्सवस्य इयं शिक्षा यत् रामवत् कार्यं कर्त्तव्यं न रावणवत्। सदेव सदाचारः आचरितव्यः। धर्मस्य सदा विजयः भवति, अधर्मस्य च विनाशः।
Related Sanskrit Essays:

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !