Thursday, 19 September 2019

ग्रंथालय हेच देवालय निबंध मराठी - Library Essay in Marathi Language

Library Essay in Marathi Language : Today, we are providing ग्रंथालय हेच देवालय निबंध मराठी For class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12. Students can Use Library / Granthalaya Essay in Marathi Language to complete their homework.

ग्रंथालय हेच देवालय निबंध मराठी - Library Essay in Marathi Language

आत्ताच्या युगात अनेक क्षेत्रात ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावल्या आहेत. त्यामुळे आपल्याला सर्व प्रकारचे ज्ञान स्वत: मिळवणे कठीण आहे. हे सर्व ज्ञान ग्रंथालयातील ग्रंथात एकत्रित केलेले असते. आपण हवा तो ग्रंथ वाचू शकतो. असे म्हणतात की, देवाचिये द्वारी उभा क्षणभरी। तेणे मुक्ति चारी साधियेल्या। तसेच मलाही म्हणावेसे वाटते. Read also : वृक्ष हेच सत्पुरुष निबंध मराठी

ग्रंथालयामाजी बसे क्षणभरी । तोचि ज्ञान कण वेचितसे ।

विविध ग्रंथांचे वाचन करून आपणास ज्ञानप्राप्ती करता येते. म्हणूनच ग्रंथालये ही ज्ञानदेवीची मंदिरे मानली गेली आहेत. कुणीही तिथे जावे आणि तृप्त होईपर्यंत आपल्याला हवे ते ज्ञान मिळवावे. म्हणून आजच्या काळात ग्रंथालय हेच देवालय होय. तसेच जाणकारांनी म्हटले आहे. Read also : पाणी वाचवा निबंध मराठी

ग्रंथ आमुचे साथी। ग्रंथ आमुच्या हाती
ग्रंथ उजळती अज्ञानाच्या अंधाराच्या राती

This Essay was Provided by Bookganga.com. Guys if you wanna buy marathi essay book, then do visit their website.

SHARE THIS

Author:

I am writing to express my concern over the Hindi Language. I have iven my views and thoughts about Hindi Language. Hindivyakran.com contains a large number of hindi litracy articles.

0 comments: