Thursday, 21 December 2017

सुभाष चंद्र बोस संस्कृत निबंध। Subhash Chandra Bose Sanskrit Essay

सुभाष चंद्र बोस संस्कृत निबंध। Subhash Chandra Bose Sanskrit Essay

Subhash Chandra Bose Sanskrit Essay

विश्वेSस्मिन् स्वतंत्रतासेनानी सुभाषस्य नाम को न जानाति। सः क्रांतिकारी नेता आसीत्। अस्य जन्म बंङ्गप्रान्ते 1897 तमे जनवरी मासस्य 23 तारिकायाम् अभवत्। अस्य पिता जानकीनाथ बोसः आसीत्। बाल्यकालादेव बुद्धिमान धीरः साहसयुक्तः च आसीत्। सः कालिकाता नगर्यां शिक्षां प्राप्तवान्। सः असहयोगआंदोलने संलग्नः अभवत्। स्वतंत्र्यार्थं प्रति सदा प्रयासरतः आसीत्। सः शठेशाठ्यं समाचरेत् इति नीतिमनुसरितवान्। 'आजाद हिन्द फ़ौज' इत्याख्यां सेनां संघटितवान्। सः देशे हिन्दू - मुस्लिमयो एकतायाः कृते फारवर्ड ब्लाक इत्यस्य स्थापना कृत्वान्। जर्मनी आकाशवाण्या केन्द्रात् भारतीय जनेभ्यः स्वाधीनतायाः सन्देशं दत्तवान्। सः आह्वानं अकरोत् - यूयं मह्यं रक्तमपर्यत अहम् युष्मभ्यं स्वातन्त्र्यं दास्यामि। भारतमातुः वीर - सपूतः आसीत्। सः भारतीय जनानां प्रेरणा स्रोतः आसीत्।

SHARE THIS

Author:

I am writing to express my concern over the Hindi Language. I have iven my views and thoughts about Hindi Language. Hindivyakran.com contains a large number of hindi litracy articles.

0 comments: