Wednesday, 27 May 2020

Essay on Suicide in Malayalam Language

Essay on Suicide in Malayalam Language: In this article we are providing ആത്മഹത്യ ഒരു പ്രതിവിധിയോ? വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആത്മഹത്യകൾ). Malayalam Essay on Sucide in India.

Essay on Suicide in Malayalam Language

നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആത്മഹത്യകളുടെ എണ്ണം നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർവരെ ആത്മ ഹത്യയ്ക്ക് വശംവദരാകുന്നു. കൂടുതലും യുവതീയുവാക്കൾക്കിടയി ലാണ് ഈ പ്രവണത കൂടുതലും കാണുന്നത്. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് പലരും ആത്മഹത്യയുടെ വഴി തെര ഞെഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.
പ്രശ്നങ്ങളെ ശരിയായ രീതിയിൽ വിലയിരുത്താൻ പറ്റാത്തതും ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. ആത്മവിശ്വാസവും മനസ്സിന്റെ കരുത്തും നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ആത്മഹത്യാപ്രവണതയുള്ളവരിൽ അതിന് പ്രരണ ഉണ്ടാകുന്നു.
ക്ലാസിൽ അദ്ധ്യാപകൻ ശാസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ, പരീക്ഷയിൽ തോറ്റ തിന്റെ പേരിൽ, കൂട്ടുകാർ കളിയാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ, മാർക്ക് കുറഞ്ഞ തിന് മാതാപിതാക്കൾ വഴക്കുപറയുമെന്നോർത്ത് ഇവയൊക്കെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണമായി കേൾക്കുന്നത്. ഇവ യെല്ലാം നിസ്സാരപ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് സാമാന്യബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മന സ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ശാസന നന്മയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നും തോൽവി വിജയത്തിന്റെ ചവിട്ടുപടിയാണെന്നും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴി വാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്.
യുവതീയുവാക്കളുടെ ഇടയിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആത്മഹത്യക്കു കാരണം പ്രണയനൈരാശ്യമാണ്. പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാതെയുള്ള എടുത്തുചാട്ടമാണ് പലപ്പോഴും ആത്മഹത്യയിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾ പക്വതയെത്തുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല. മോഹനവാഗ്ദാനങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമെന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി സ്നേഹം നിഷേധി ച്ചതുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല ജീവിതം. നമ്മുടെ സ്നേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരും ഈ ലോകത്തുണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുത മനസ്സിലാ ക്കിയാൽ ഇക്കാരണത്താൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തോന്നുകയില്ല.
കുടുംബകലഹങ്ങളും പീഡനങ്ങളുമാണ് ആത്മഹത്യയുടെ മറ്റു ചിലകാരണങ്ങൾ. സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ ഭർതൃവീട്ടുകാരിൽനിന്നു പീഡനങ്ങളേറ്റുവാങ്ങേണ്ടിവരുന്ന നവവധുക്കളാണ് പലപ്പോഴും ആത്മ ഹത്യക്ക് ഇരയാകുന്നത്. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആരോടും തുറന്നു പറയാൻ മടികാണിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ കാരണം. എല്ലാം സഹിച്ച് വിഷാദരോഗികളെപ്പോലെ ആത്മഹത്യയിൽ അഭയം തേടുന്നവർ ഉറ്റവ രേയും ഉടയവരേയുംകുറിച്ച് ഒരുനിമിഷം പോലും ചിന്തിക്കാറില്ല. ഭർത്താ വിൽനിന്നോ ഭർതൃവീട്ടുകാരിൽനിന്നോ പീഡനങ്ങളേൽക്കേണ്ടിവരു മ്പോൾ ബന്ധുക്കളോടോ സുഹൃത്തുക്കളോടോ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നുപ റയണം. എന്നിട്ടും ഫലമില്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യകൾക്ക് തടയിടാനായി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന തണൽ, മെതി, ചൈൽഡ്ലൈൻ തുടങ്ങിയ ഹെൽപ്ലൈനുകളുടെ സഹായം തേടാം. പ്രശ്നത്തിൽ അകപ്പെടുന്ന വർക്ക് സമചിത്തതകൈവരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വിദഗ്ദ്ധഡോക്ടർമാരുടെ സേവനവും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. കുടുംബപ്രശ്നങ്ങൾ പലതും പരിഹ രിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ആത്മധൈര്യത്തോടെ ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാ നുമുള്ള കരുത്തുനേടുകയാണ് വേണ്ടത്.
കർഷകരുടെ ആത്മഹത്യ അടുത്തിടെയായി വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. കൃഷിനാശമുണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ്. പലരും പണം കടമെടുത്താണ് കൃഷിയിറക്കുന്നത്. പ്രതീക്ഷിച്ച വിളവു ലഭിക്കാതെ വരികയോ കൃഷി നാശം സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്താലുടനെ ആത്മഹത്യചെയ്യുന്നത് ബാലി ശമാണ്. കാർഷികകടം എഴുതിത്തള്ളുന്നതിനും കർഷകർക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടപരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും സർക്കാരിന് പലപദ്ധതികളുമുണ്ട്. പിന്നെന്തിന് കർഷകർ ആത്മഹത്യചെയ്യണം? അനാവശ്യമായി പണം ദുർവ്യയം ചെയ്യുന്നതാണ് പലരേയും കടക്കെണിയിലെത്തിക്കുന്നത്. ഒരാൾ വരുത്തിവയ്ക്കുന്നകടം അയാളുടെ ആത്മഹത്യയോടെ അവസാ നിക്കുന്നില്ല. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി കുടുംബാംഗങ്ങൾ അതിനുത്തര വാദികളാണ്. ഈ വസ്തുത തിരിച്ചറിയാതെ ആത്മഹത്യയിലേക്കെടു ത്തുചാടുന്നവർ സ്വന്തം ജീവിതത്തെ മാത്രമല്ല കുടുംബത്തേയും നശിപ്പി ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലെന്നു തോന്നുമ്പോൾ സഹായിക്കാനുള്ള പല വാതിലുകളിലും മുട്ടിനോക്കണം. പ്രതിസന്ധിയെ ധൈര്യമായി നേരിടുവാനുള്ള കരുത്ത് ആർജ്ജിക്കണം.
ആത്മഹത്യയെ ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല. ധീരമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് അഭിമാനിക്കുകയുമരുത്. ജീവിതത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരൊളിച്ചോട്ടമായിമാത്രമേ ഇതിനെ കണക്കാക്കാനാകൂ. ലഹരി പദാർ ത്ഥങ്ങളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം, തൊഴിലില്ലായ്മ, ദാരിദ്ര്യം, മാറാ രോഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പലകാരണങ്ങളും ആത്മഹത്യയ്ക്കുപിന്നിലുണ്ട്. ആരോടെങ്കിലുമുള്ള വൈരാഗ്യംതീർക്കലായി ആത്മഹത്യയെ പ്രാപിക്കു ന്നവരുണ്ട്. ഇതൊരിക്കലും ശരിയല്ല. സ്വന്തം ജീവിതം ഹോമിക്കുന്നതു കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണ് നഷ്ടം! ഈ തിരിച്ചറിവെങ്കിലും അല്പ നേരത്തേക്കുണ്ടായാൽ ആരും ആത്മഹത്യയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുക യില്ല.
കുടുംബങ്ങളിലായാലും സമൂഹത്തിലായാലും വേണ്ട്രത ശ്രദ്ധ ഇല്ലായ്മയാണ് ആത്മഹത്യക്ക് കാരണമായിത്തീരുന്നത്. ഒരു നല്ല വാക്കോ ഒരു കൈസഹായമോ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പല ആത്മഹ ത്യകളും ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുതോന്നുന്നിടത്ത് സമചിത്തതയോടെ കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുവാൻ നാം തയ്യാറാ കണം. നിരാലംബരായ ആളുകളെ സഹായിക്കാനുള്ള സന്മനസ്സുണ്ടാ കണം. ആത്മഹത്യയിലേക്കെടുത്തുചാടുന്നതിനുമുൻപ് ഒരുവട്ടം കൂടി ചിന്തിക്കുവാനുള്ള ക്ഷമയുണ്ടാകണം. എങ്കിൽ ആത്മഹത്യകളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് വളരെയധികം കുറച്ചുകൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും.

SHARE THIS

Author:

I am writing to express my concern over the Hindi Language. I have iven my views and thoughts about Hindi Language. Hindivyakran.com contains a large number of hindi litracy articles.

0 Comments: