Monday, 27 April 2020

Letter to Superintendent of Police in Malayalam Language

Letter to Superintendent of Police in Malayalam Language

വിനോദയാത്ര പുറപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾ തിരു വ ന ന്ത പുരം സെൻട്രൽ ജയിൽ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് അനുവാദം ആവശ്യ പ്പെട്ടുകൊണ്ട് സൂപ്രണ്ടിന് ഒരു കത്തെഴുതുക.
പഷകൻ,
  വിജയ് എം., 
  സ്കൂൾ ലീഡർ, 
  ദീപ്തി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ, 
  കോട്ടയം.

ഗ്രാഹകൻ
  സൂപ്രണ്ട്, 
  സെൻട്രൽ ജയിൽ, 
  പൂജപ്പുര, 
  തിരുവനന്തപുരം.

വിഷയം: ജയിൽ സന്ദർശനത്തിന് അനുമതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ.

സർ,

ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽനിന്നു 2008 ഒക്ടോബർ 15-ാം തീയതി തിരു വനന്തപുരത്തേക്ക് ഒരു പഠനയാത്ര നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിൽ സന്ദർശിക്കുന്ന തിനുള്ള അനുവാദം നല്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
സ്വന്തം മേൽവിലാസമെഴുതി സ്റ്റാമ്പൊട്ടിച്ച മറുപടിക്കവർ ഇതോ ടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.
                  വിനയപൂർവ്വം
കോട്ടയം,                      (ഒപ്പ്)

SHARE THIS

Author:

I am writing to express my concern over the Hindi Language. I have iven my views and thoughts about Hindi Language. Hindivyakran.com contains a large number of hindi litracy articles.

0 comments: