ಬಸವೇಶ್ವರ ಚರಿತ್ರೆ Basaveshwara Jivan Charitra Kannada

Basaveshwara Jivan Charitra in Kannada Language: In this article, we are providing ಬಸವೇಶ್ವರ ಚರಿತ್ರೆ for students and teachers. Students can use this Basaveshwara Jivan Charitra in Kannada to complete their homework. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನುಡಿದವರು ಬಸವೇಶ್ವರರು. ಸುಮಾರು 800 ವರುಷಗಳ ಹಿಂದೆ (ಕ್ರಿ.ಶ.ಸು. 1131) ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈಗಿನ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗೇವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆ ಮಾದರಸ, ತಾಯಿ ಮಾದಲಾಂಬಿಕೆ.ಕಲ್ಯಾಣದ ದೊರೆ ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಲದೇವ ತನ್ನ ಸೋದರಳಿಯ ಬಸವೇಶ್ವರರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಗಂಗಾದೇವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ದುಡಿದು ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಲದೇವ ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾದರು. ಜೊತೆಗೆ ದಂಡನಾಯಕ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯೂ ಆದರು. Read also : Lokmanya Bal Gangadhar Tilak Essay in Kannada Language, Essay on Lal Bahadur Shastri in Kannada language

Basaveshwara Jivan Charitra in Kannada Language: In this article, we are providing ಬಸವೇಶ್ವರ ಚರಿತ್ರೆ for students and teachers. Students can use this Basaveshwara Jivan Charitra in Kannada to complete their homework.

ಬಸವೇಶ್ವರ ಚರಿತ್ರೆ Basaveshwara Jivan Charitra Kannada

“ಅಯ್ಯಾ' ಎಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ: ಎಲವೋ ಎಂದರೆ ನರಕ 
ಆಚಾರವೇ ಸ್ವರ್ಗ; ಅನಾಚಾರವೇ ನರಕ” 
“ದಯೆಯೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯಾ” 
“ಸತ್ಯವ ನುಡಿವುದೇ ದೇವಲೋಕ, ಮಿಥ್ಯವ ನುಡಿವುದೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ” 

ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನುಡಿದವರು ಬಸವೇಶ್ವರರು. ಸುಮಾರು 800 ವರುಷಗಳ ಹಿಂದೆ (ಕ್ರಿ.ಶ.ಸು. 1131) ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈಗಿನ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗೇವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆ ಮಾದರಸ, ತಾಯಿ ಮಾದಲಾಂಬಿಕೆ.ಕಲ್ಯಾಣದ ದೊರೆ ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಲದೇವ ತನ್ನ ಸೋದರಳಿಯ ಬಸವೇಶ್ವರರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಗಂಗಾದೇವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ದುಡಿದು ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಲದೇವ ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾದರು. ಜೊತೆಗೆ ದಂಡನಾಯಕ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯೂ ಆದರು. ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದರು. ಬೊಕ್ಕಸವನ್ನು ತುಂಬಿದರು. ಶಿವಭಕ್ತರಿಗೆ ನೆರವಾದರು.
ಬಸವಣ್ಣನವರು ಜನರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಜಾತಿ ಭೇದ ತಪ್ಪು, ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾತಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ, ಶುಭ್ರ ಜೀವನ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಸಾರಿದರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಹಕ್ಕು ಇದೆಯೆಂದು ಲಿಂಗಧಾರಣೆ, ದೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ಸಮಾನ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. 
ಒಣ ಆಡಂಬರದ ಭಕ್ತಿ ಸಲ್ಲದು, ಈ ಲೋಕ ಕರ್ತಾರನ ಕಮ್ಮಟ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದುಡಿಯಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದಲ್ಲ ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು.
ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಮೊದಲಾದ ಶಿವಭಕ್ತರ ನೆರವಿನಿಂದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣ, ಶಿವಶರಣೆಯರು ಸೇರಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕವಿಹೃದಯವುಳ್ಳ ವಚನಕಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ವಚನದಲ್ಲಿ ಭಾವಗೀತೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಮಧುರತೆಯಿದೆ. ಇವರ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. “ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ' ಎಂಬುದು ಇವರ ವಚನಗಳ ಅಂಕಿತ, ಇವರ ವಚನಗಳು ಆ ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತವೆ, ಹಾಗೂ ವಚನಕಾರರ ಜೀವನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇಹಲೋಕದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬೋಧಿಸಿದ ತತ್ವ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾತಿ, ಮತ, ಉದ್ಯೋಗ, ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಾರದು. ಇಂಥ ನೈತಿಕ ಜೀವನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಇವರ ಗುರಿ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ವೈಚಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿ, ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ತಳಹದಿಯಾಗಿದೆ. ಇವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಚಿಂತನೆಯಿದೆ. ಭಾಷೆ ತುಂಬ ಸರಳ. ಇವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಉಪಮಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಉಪದೇಶ ಎಲ್ಲರ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವಚನಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಅಪೂರ್ವ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ,
12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಶರಣ ಪ್ರಮುಖ, ಪ್ರಸಿದ್ದ ವಚನಕಾರ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ, ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದೇವರಾದ ಕೂಡಲಸಂಗಮನ ಬೀಡಾದ 'ಕೂಡಲಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಶಿವೈಕ್ಯರಾದರು.

COMMENTS

BLOGGER: 1

Name

10 line essay,281,10 Lines in Gujarati,1,Aapka Bunty,3,Aarti Sangrah,3,Aayog,3,Agyeya,4,Akbar Birbal,1,Antar,170,anuched lekhan,50,article,17,asprishyata,1,Bahu ki Vida,1,Bengali Essays,135,Bengali Letters,20,bengali stories,12,best hindi poem,13,Bhagat ki Gat,2,Bhagwati Charan Varma,3,Bhishma Shahni,6,Bhor ka Tara,1,Biography,141,Biology,88,Boodhi Kaki,1,Buddhapath,2,Chandradhar Sharma Guleri,2,charitra chitran,191,chemistry,1,chhand,1,Chief ki Daawat,3,Chini Feriwala,3,chitralekha,6,Chota jadugar,3,Civics,32,Claim Kahani,2,Countries,10,Dairy Lekhan,1,Daroga Amichand,2,Demography,10,deshbhkati poem,3,Dharmaveer Bharti,10,Dharmveer Bharti,1,Diary Lekhan,7,Do Bailon ki Katha,1,Dushyant Kumar,1,Economics,29,education,1,Eidgah Kahani,5,essay,736,Essay on Animals,3,festival poems,4,French Essays,1,funny hindi poem,1,funny hindi story,3,Gaban,12,Geography,44,German essays,1,Godan,8,grammar,19,gujarati,30,Gujarati Nibandh,214,gujarati patra,20,Guliki Banno,3,Gulli Danda Kahani,1,Haar ki Jeet,2,Harishankar Parsai,2,harm,1,hindi grammar,14,hindi motivational story,2,hindi poem for kids,3,hindi poems,54,hindi rhyms,3,hindi short poems,8,hindi stories with moral,15,History,42,Information,890,Jagdish Chandra Mathur,1,Jahirat Lekhan,1,jainendra Kumar,2,jatak story,1,Jayshankar Prasad,6,Jeep par Sawar Illian,3,jivan parichay,147,Kafan,8,Kahani,23,Kamleshwar,8,kannada,98,Kashinath Singh,2,Kathavastu,26,kavita in hindi,41,Kedarnath Agrawal,1,Khoyi Hui Dishayen,3,kriya,1,Kya Pooja Kya Archan Re Kavita,1,long essay,426,Madhur madhur mere deepak jal,1,Mahadevi Varma,7,Mahanagar Ki Maithili,1,Mahashudra,1,Main Haar Gayi,2,Maithilisharan Gupt,1,Majboori Kahani,3,malayalam,139,malayalam essay,112,malayalam letter,10,malayalam speech,36,malayalam words,1,Management,1,Mannu Bhandari,7,Marathi Kathapurti Lekhan,3,Marathi Nibandh,261,Marathi Patra,25,Marathi Samvad,13,marathi vritant lekhan,3,Mohan Rakesh,2,Mohandas Naimishrai,1,Monuments,1,MOTHERS DAY POEM,22,Muhavare,138,Nagarjuna,1,Names,2,Narendra Sharma,1,Nasha Kahani,6,NCERT,27,Neeli Jheel,2,nibandh,740,nursery rhymes,10,odia essay,60,odia letters,86,Panch Parmeshwar,10,panchtantra,26,Parinde Kahani,1,Paryayvachi Shabd,229,patra,145,Physics,2,Poos ki Raat,9,Portuguese Essays,1,pratyay,186,Premchand,65,Punjab,28,Punjabi Essays,72,Punjabi Letters,13,Punjabi Poems,9,Raja Nirbansiya,4,Rajendra yadav,3,Rakh Kahani,2,Ramesh Bakshi,1,Ramvriksh Benipuri,1,Rani Ma ka Chabutra,1,ras,1,Roj Kahani,2,Russian Essays,1,Sadgati Kahani,1,samvad lekhan,163,Samvad yojna,1,Samvidhanvad,1,sangya,1,Sanjeev,2,sanskrit biography,4,Sanskrit Dialogue Writing,5,sanskrit essay,262,sanskrit grammar,157,sanskrit patra,26,Sanskrit Poem,3,sanskrit story,2,Sanskrit words,26,Sara Akash Upanyas,7,Saransh,60,sarvnam,1,Savitri Number 2,2,Shankar Puntambekar,1,Sharad Joshi,3,Sharandata,1,Shatranj Ke Khiladi,1,short essay,66,slogan,3,sociology,8,Solutions,3,spanish essays,1,speech,6,Striling-Pulling,25,Subhadra Kumari Chauhan,1,Subhan Khan,1,Sudarshan,2,Sudha Arora,1,Sukh Kahani,2,suktiparak nibandh,20,Suryakant Tripathi Nirala,1,Swarg aur Prithvi,3,tamil,16,Tasveer Kahani,1,telugu,66,Telugu Stories,65,uddeshya,9,upsarg,67,UPSC Essays,100,Usne Kaha Tha,2,Vinod Rastogi,1,Vipathga,2,visheshan,2,Wahi ki Wahi Baat,1,Wangchoo,2,words,44,Yahi Sach Hai kahani,2,Yashpal,5,Yoddha Kahani,2,Zaheer Qureshi,1,कहानी लेखन,17,कहानी सारांश,56,तेनालीराम,4,नाटक,51,मेरी माँ,7,लोककथा,15,शिकायती पत्र,1,हजारी प्रसाद द्विवेदी जी,9,हिंदी कहानी,110,
ltr
item
HindiVyakran: ಬಸವೇಶ್ವರ ಚರಿತ್ರೆ Basaveshwara Jivan Charitra Kannada
ಬಸವೇಶ್ವರ ಚರಿತ್ರೆ Basaveshwara Jivan Charitra Kannada
Basaveshwara Jivan Charitra in Kannada Language: In this article, we are providing ಬಸವೇಶ್ವರ ಚರಿತ್ರೆ for students and teachers. Students can use this Basaveshwara Jivan Charitra in Kannada to complete their homework. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನುಡಿದವರು ಬಸವೇಶ್ವರರು. ಸುಮಾರು 800 ವರುಷಗಳ ಹಿಂದೆ (ಕ್ರಿ.ಶ.ಸು. 1131) ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈಗಿನ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗೇವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆ ಮಾದರಸ, ತಾಯಿ ಮಾದಲಾಂಬಿಕೆ.ಕಲ್ಯಾಣದ ದೊರೆ ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಲದೇವ ತನ್ನ ಸೋದರಳಿಯ ಬಸವೇಶ್ವರರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಗಂಗಾದೇವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ದುಡಿದು ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಲದೇವ ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾದರು. ಜೊತೆಗೆ ದಂಡನಾಯಕ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯೂ ಆದರು. Read also : Lokmanya Bal Gangadhar Tilak Essay in Kannada Language, Essay on Lal Bahadur Shastri in Kannada language
https://1.bp.blogspot.com/-RyE7jO2HIrA/XpCZxmoQ_MI/AAAAAAAAFP8/ZL9A82WIPRQvWkZIY0leRI2X0zn5lPXgACLcBGAsYHQ/s320/Basava_Kalyana.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-RyE7jO2HIrA/XpCZxmoQ_MI/AAAAAAAAFP8/ZL9A82WIPRQvWkZIY0leRI2X0zn5lPXgACLcBGAsYHQ/s72-c/Basava_Kalyana.jpg
HindiVyakran
https://www.hindivyakran.com/2020/04/basaveshwara-jivan-charitra-kannada.html
https://www.hindivyakran.com/
https://www.hindivyakran.com/
https://www.hindivyakran.com/2020/04/basaveshwara-jivan-charitra-kannada.html
true
736603553334411621
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content