Saturday, 27 November 2021

घ अक्षर वाले शब्द - Gha Akshar Wale Shabd

घ अक्षर वाले शब्द - Gha Akshar Wale Shabd

घ अक्षर वाले शब्द - Gha Akshar Wale Shabd
घईघघराघट
घटकघटकाघटती
घटनाघटनाक्रमघटनाचक्र
घटनात्मकघटनास्थलघटयोनि
घटवादनघटवानाघटवार
घटहाघटाघटाई
घटाकाशघटाटोपघटाना
घटावघटितघटिया
घटियापनघटोत्कचघट्ठा
घड़ घड़घड़घड़ानाघड़घड़ाहट
घड़ाघड़ियाघड़ियाल
घड़ियालीघड़ीघड़ीसाज़
घनघनकघनकना
घनकाराघनक्षेत्रघनगरज
घनघटाघनघनानाघनघनाहट
घनघोरघनचक्करघनता
घनत्वघनफलघनफल
घनमूलघनवर्धनघनश्याम
घनसारघनाघनाकर
घनाक्षरीघनागमघनाघन
घनामयघनिष्ठघनिष्ठता
घनीकरणघनीभूतघनेरा
घपचीघपलाघपलेबाज़
घपलेबाज़ीघपुआघप्पू
घबरानाघबराहटघम
घमंडघमंडीघमकना
घमघमानाघमाकाघमाघम
घमायलघमासानघमौरी
घरघरघरानाघरघराहट
घरजमाईघरजायाघरदारी
घरघुस्सूघरबारघरबारी
घररनाघरवालाघरवाली
घराँवघराऊघराना
घरुआघरेलूघरौंदा
घर्मघर्माक्तघर्रा
घर्षघर्षणघर्षित
घसियाराघसीटघसीटना
घहनघाईघाघ
घाघराघाटघाटा
घाटीघातघातक
घामघायलघामड़
घालनाघावघास
घासलेटघिग्घीघिघियाना
घिनौनाघिनौनापनघिरना
घिरनीघिरावघिसघिस
घिर्रीघिसनाघिसवाना
घिस्साघीघीया
घीयातोरीघोंघघोंघा
घोंघा बसंतघोंचाघोंचू
घोंटूघोंपनाघोंसला
घोघाघोटकघोटना
घोटाघोटालाघोड़ा
घोड़ीघोरघोरना
घोलघोलनाघोष
घोषणाघोषाघोषित
घूमनाघुमंतूघूर्णन

SHARE THIS

Author:

I am writing to express my concern over the Hindi Language. I have iven my views and thoughts about Hindi Language. Hindivyakran.com contains a large number of hindi litracy articles.

0 Comments: