ब अक्षर से बनने वाले शब्द - Words with Ba Letter in Hindi

Admin
0

ब अक्षर से बनने वाले शब्द - Words with Ba Letter in Hindi

  इस लेख में पढ़िए उन शब्दों की सूची जो ब अक्षर से बनते हैं। Read Here the Complete List of Words starting with Ba Letter in Hindi. ब अक्षर हिंदी वर्णमाला के पवर्ग का तीसरा अक्षर है। देखे ब अक्षर से बने शब्दों की सूची।

  ब अक्षर से बनने वाले शब्द - Words with Ba Letter in Hindi

  ब अक्षर से बनने वाले शब्द (Words with Ba Letter in Hindi)

  बकना बकराबकरीद
  बकवास बकरीबकेल
  बखान बकायाबक्खर
  बख़ूबी बख़ुशीबकौल
  बखेड़ा बख़्तावरबख़्शना
  बगुला बगावतबगिया
  बगैर बगावतीबगीचा
  बघारना बचकानाबचत
  बचाना बचपनबचना
  बच्चा बचावबचाखुचा
  बच्ची बछड़ाबछेड़ा
  बच्चेदानी बछियाबछेड़ी
  बजना बजटीयबजट
  बजरंग बज़ाज़बजाना
  बटिया बटुआबटेर
  बड़प्पन बट्टाबठिया
  बड़बड़ाना बड़बोलाबड़हल
  बढ़ईगीरी बड़बड़ियाबतख
  बढ़ना बड़भागीबताना
  बत्तीस बड़बोलापनबतासा
  बत्ती बतलानाबतौर
  बत्तीसी बथुआबदइंतज़ामी
  बदगुमान बदअमलीबदकारी
  बदकार बदख़्वाहबदकिस्मत
  बदचलनी बदगोईबदचलन
  बदतमीज़ बदज़ातबदज़बान
  बदनसीब बददिमागबदतर
  बदनज़र बदनबददुआ
  बदनीयती बदनामबदनामी
  बदबख़्त बदनुमाबदपरहेज़
  बदमज़ा बदबूबदबूदार
  बदमस्त बदमस्तीबदमाश
  बदमाशी बदमिज़ाजबदरंग
  बदराह बदरीनाथबदरिका
  बदल बदलगामबदलना
  बदलवाना बदलावबदशक्ल
  बदसलूकी बदसूरतबदस्तूर
  बदहवासी बदहवासबदहज़मी
  बदहाल बदहालीबदौलत
  बद्धकोष्ठ बद्धपरिकरबद्धप्रतिज्ञ
  बद्धमन बद्धमुष्टिबधाई
  बधिर बधिरताबनजारन
  बनना बनफूलबनमुरगी
  बनवाना बनानाबनमानुस
  बनामबनारसबनावट
  बनिया बनियानबनैला
  बपतिस्मा बपौतीबफारा
  बबूल बमबमकना
  बमवर्षक बमबाज़बमुश्किल
  बया बयानबयाना
  बयार बयालीसबरकंदाज
  बरकत बरकरारबरखा
  बरख़ास्त बरख़ास्तगीबरख़ुरदार
  बरगद बरगलानाबरछी
  बरतन बरतनाबरताव
  बरदाश्त बरपनाबरफ़
  बरफ़ानी बरफ़िस्तानबरफ़ी
  बरफ़ीला बरबसबरबाद
  बरसना बरसातबरात
  बराती बराबरबराबरी
  बरामद बरामदाबरार
  बरी बर्ख़ास्तबर्ख़ास्तगी
  बर्छा बर्तनबर्ताव
  बर्दाश्त बर्फ़बर्फ़बारी
  बर्फ़ानी बर्फ़ीबर्फ़ीला
  बर्बर बर्बादबर्राना
  बल बलगमबलदेव
  बलभद्र बलमबलराम
  बलवान बलशालीबलात्कार
  बलात्कारी बलाधिकृतबलिदान
  बलिदानी बलिवेदीबलिष्ठ
  बलिहारी बलीबलुआ
  बलूचिस्तान बल्किबल्लेबाज़
  बवंडर बवालबवासीर
  बशीर बसबसंत
  बसंती बसनाबसाना
  बस्तर बस्तीबहकना
  बहत्तर बहनबहनोई
  बहरहाल बहराबहलाना
  बहादुर बहादुरीबहाना
  बहानेबाज़ बहारबहाल
  बहाव बहिनबहिर्मुख
  बहिष्कार बहिष्कृतबही
  बहीखाता बहुबहुआयामी
  बहुकालिक बहुकेंद्रिकबहुकोणीय
  बहुचर्चित बहुजनबहुत
  बहुतायत बहुतेराबहुत्व
  बहुधा बहुद्देशीयबहुपक्षीय
  बहुब्रीहि बहुभाषीबहुभुज
  बहुमंज़िला बहुमतबहुमुखी
  बाँझ बाँझपनबाँटना
  बाँदा बाँधबाँधना
  बाँबी बाँसबाइज़्ज़त
  बाइबिल बाइसबाकायदा
  बाकी बागबागड़
  बागडोर बागवानीबागीचा
  बाज़ बाघबागी
  बाजरा बाजाबाज़ार
  बाज़ू बाज़ीबाज़ारीकरण
  बाज़ूबंद बाज़ीगरबाज़ारू
  बाड़ा बाढ़बाण
  बाणासुर बातबातचीत
  बातूनी बादबादल
  बादशाह बादशाहतबादाम
  बादामी बाधाबाध्य
  बाध्यता बानगीबानो
  बाप बापूबाबर
  बाबा बाबुलबाबू
  बार बारंबारबारदाना
  बारहसिंगा बारिशबारीक
  बारूद बालबालक
  बालकनी बालचरबालिका
  बालिग बालीबालू
  बालूशाही बाल्यकालबाल्यावस्था
  बावजूद बावनबावर्ची
  बावला बाशिंदाबासठ
  बासमती बासीबाहर
  बाहु बाहुबलबाहुबली
  बाहुल्य बिंदासबिंदिया
  बिंदी‌ बिंदुबिंब
  बिंबात्मक बिंबितबिंबिसार
  बिकना बिकवानाबिकवाली
  बिकाऊ बिक्रीबिखरना
  बिखेरना बिगड़नाबिगड़ी
  बिगाड़ना बिगुलबिचौलिया
  बिच्छू बिछानाबिछिया
  बिछौना बिजलीबिजौरा
  बिटिया बिठानाबिताना
  बिदकना बिनबिना
  बिफरना बिरयानीबिरला
  बिरवा बिरहाबिरादरी
  बिल बिलकुलबिलबिलाना
  बिलाव बिलावलबिल्ला
  बिल्ली बिल्लौरबिसरना
  बिसात बिसातख़ानाबिसाती
  बिसारना बिस्कुटबिस्तर
  बिहारी बींधनाबीकर
  बीघा बीचबीजकोष
  बीजगणित बीजमंत्रबीजारोपण
  बीजाक्षर बीजाणुबीतना
  बीड़ा बीड़ीबीनना
  बीनकार बीनबीमा
  बीमार बीमारीबीमित
  बीवी बीसबीहड़
  बोगी बोझबोझा
  बोझिल बोटीबोतल
  बोध बोधगम्यबोधिवृक्ष
  बोधिसत्व बोनसबोना
  बोरना बोरियतबोरी
  बोल बोलचालबोलना
  बोलबाला बोलीबोहनी
  बौखलाना बौछारबौद्ध
  बौद्धाचार्य बौद्धिकबौना
  बौनापन बौराबौराना

  Similar Articles

  Tags

  Post a Comment

  0Comments
  Post a Comment (0)

  #buttons=(Accept !) #days=(20)

  Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
  Accept !