Tuesday, 2 July 2019

वृक्षाचे मानवी जीवनातील स्थान निबंध / वृक्षांचे महत्व निबंध मराठी

वृक्षाचे मानवी जीवनातील स्थान निबंध / वृक्षांचे महत्व निबंध मराठी

सगळीकडे ही एकच चर्चा सुरू आहे कीमे महिना संपून जून सुरू झालातरी पाऊस कुठे दडी मारून बसला आहे कोणास ठाऊकउकाड्याने हैराण झालेले लोक चातक पक्षासारखी पावसाची उत्कटतेने वाट पाहत आहेत. दिवसेंदिवस निसर्गाचा लहरीपणा वाढण्याचे कारण मोठ्या प्रमाणात होणारी वृक्षतोड आहे. ज्या निसर्गाकडूनवृक्षांकडून मानवाने भरभरून घेतले आहेघेत आहेत्या माणसाचे निसर्गाबरोबरचे नाते अगदी प्राचीन आहेकारण मानवाचा प्राचीन इतिहास आपणास हेरुा सांगतो कीवृक्षांच्या सोबतीनेरुा मानवाचा व त्याच्या संस्कृतिचा विकास झाला.

वृक्षाचे मानवी जीवनातील स्थान निबंध / वृक्षांचे महत्व निबंध मराठी
आज दिवसेंदिवस लोकसंख्येचे प्रमाण वाढत आहे. आपल्यासमोर जी इतर आव्हाने आहेतत्यात लोकसंख्येचे वाढते प्रमाण व त्यावर आळा घालणे हे एक आवाहन आहे. या वाढणान्या  लोकसंख्येमुळे लोकाना राहण्यासाठी जागेची कमतरता भासते. रहदारीची समस्या वाढते. मग यातून एक मार्ग शोधला जातोतो म्हणजे वृक्षतोड. घरासाठी लाकूड हवे. रस्त्यांचे चौपदरीकरण करून वाहतूकीची कोंडी दूर करण्यासाठी आजूबाजूचीरस्त्यालगतची वर्षानुवषाह्लची झाडे आपण तोडून टाकतो. या सर्व कृतीतून आपण आपला विकास आणि प्रगती साधत असतानानकळतपणे निसर्गाचा तोल बिघडवत आहोतहेरुा विसरून जातो.

मानवाला त्याच्या दैनंदिन जीवनात गरजेच्या सर्वरुा गोषी अगदी निरपेक्ष हेतूने वृक्ष देतात. मानवाची अन्नधान्याची गरज भागवण्यापासून ते घरसजावटीसाठी लागणार्‍या वस्तू ही वृक्षांचीच देण आहे. आयुर्वेदातील वनौषधींचा पुरवठा,

सौंदर्यप्रसाधनाची उपलब्धता वृक्षांमुळे होते. दैनंदिन कामकाजातील थकवामनाचा शीण घालवण्यासाठी पर्यटन सहलींचे आयोजन केले जातेतेव्हा निसर्गाच्या सान्निध्यातील तो आनंद काही औरच असतो. हिरव्यागार घनदाट वृक्षांनी आच्छादलेली पर्वतरांग नेत्रसुखाचा अवर्णनीय आनंद देऊन जाते.

वृक्षांच्या सहवासात बर्‍यारुा साहित्यिकांची प्रतिभा स्पुञ्ज्रण पावलेली आहे. बोधिवृक्षाखाली ज्ञान साधनेतून जीवनाचे तत्वज्ञान प्राप्त करणारे `गौतम बुद्ध', वनस्पतींना ह्रदय आहे सांगणारे सुप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ `जगदीश बोस', देवनार वृक्षांच्या संगतीत राहून काव्य रचणारे महान कवी `शेलेअशी कितीतरी नावे सांगता येतात.

वाढत्या औद्यौगिकरणामुळे निर्माण होणान्या प्रदूषणावर मात करण्यासही वृक्षांची मदत होते. झाडे श्वासाबरोबर कार्बनडायऑव़साईड घेतात आणि ऑवि़सजन सोडतातयामुळे वातावरण शुद्ध राहण्यास मदत होते. तसेरुा रस्त्याच्या आजुबाजूस असणार्‍या वृक्षांमुळे थकल्या-भागल्या प्रावाशांनाजनावरांना वृक्षांच्या छायेत आराम मिळतो. पशु-पक्षांना निवारा मिळतो.

`संत तुकारामांनीतर आपल्या अभंगात सुद्धा वृक्षांचे महत्त्व सांगताना त्यांना `सोयरेम्हणजे सगे-सोयरेनातेवाईक म्हाले आहे. कारण आपल्या आयुष्यात आपली जशी जवळची माणसे आनंद व सुख देताततसेरुा वृक्षसुद्धा सुख देतात.

आज दुर्दैवाने अतोनात होणारी वृक्ष-तोडढासळलेला पर्यावरणाचा तोलधोव़यात असलेली वन्यजीवसृषी बघताशालेय तसेरु सामाजिक स्तरावरविद्यार्थी व सामाजिक संस्थाकडून जनजागृती करणारे उपक्रम हाती घेतले जात आहेत. `एकतरी झाड जगवा !या आजच्या युगाच्या संदेशाप्रमाणे आपण वागलोतर ही पृथ्वी पुन्हा हिरवाईने नोल व आपणांस बहुहातांनी समृद्ध करील.

SHARE THIS

Author:

I am writing to express my concern over the Hindi Language. I have iven my views and thoughts about Hindi Language. Hindivyakran.com contains a large number of hindi litracy articles.

2 comments: