Food Items Names in Sanskrit (संस्कृत में खाद्य पदार्थों के नाम)

Admin
0

Food Items Names in Sanskrit (संस्कृत में खाद्य पदार्थों के नाम)

Name of Food Items in Sanskrit : इस लेख में आपको खाद्य पदार्थों के नाम संस्कृत और हिंदी में बताये गए हैं। जिनको पढ़कर आपको Food Items Name in Sanskrit and Hindi with Pdf पता चल जायेंगे। Food Items Names in Sanskrit.

Food Items Names in Sanskrit (संस्कृत में खाद्य पदार्थों के नाम)

Food Items Names in Sanskrit (संस्कृत में खाद्य पदार्थों के नाम)

HindiSanskritEnglish
धानधान्यम्Grain
आटाचूर्णम्Flour
बाजराप्रियंगुःMillet
जौयवःBarley
गेहूँगोधूमःWheat
चावलतण्डुलःRice
तिलतिलःSesame
चनाचणकःGram
दूधदुग्धंMilk
मक्खननवनीतम्Butter
घीघृतम्Ghee
दही दधिCurd
छाछ तक्रम्Buttermilk
चीनीशर्कराSugar
चायचायम्Tea
कॉफ़ीकाफीCoffee
कोल्ड कॉफीशीतलकापीCold Coffee
ग्रीन टीहरितचायम् Grean Tea
उड़दमाषःUrad
मसूर मसूरःLentil
मूँग मुद्गःCoral
दाल सूपः, द्धिदलम्Dal
करी व्यञ्जनम्Curry
दाल करी शाकसूपःDal Curry
गेहूं की रोटी गोधूमरोटिकाWheet Roti
तली हुई रोटी अङ्गाररोटिकाFried Roti
रोटी मृदुरोटिकाBread
परौंठा Parothaपरौंट:
ज्वार की रोटीजूर्णरोटिकाJowari Roti
रागी रोटीकोद्रवरोटिकाRagi Roti
तेल वाली रोटी तैलरोटिकाOiled Roti
पिज़्ज़ा पिष्टजाPizza
बर्गर शाकरोटिकाBurger
सैंडविच सम्पुटाशःSandwich
शहद मधुHoney
कोल्ड ड्रिंक शीतलपानीयम्Cold Drink
शरबत फलपानीयम्Sharbath
लस्सी स्वादुमथितम्Lassi
फलों का रस फलरसःFruit Juice
खीर क्षीरKheer
गुड़ पानी गुडपानकम्Jaggery Water
मसाला डोसा सोपस्करदोसाMasala Dosa
प्याज डोसा पलांडुदोसाOnion Dosa
मूंग डोस मुद् गदोसाMoong Dosa
कालाग्राम डोसा माषदोसBlackgram Dosa
अचार उपदंशःPickle
चटनी उपसेचनम्Chutuney
सब्जी व्यंजनम्Sabji
पुरीपूरिकाPuri
सब्जी का सूप शाकतरलाVegetable Soup
तली हुई सब्जी भर्जितशाकम्Fried Curry
भरवां करी सोपस्करशाकःStuffed Curry
रायता दाधेयम्Raita
सांभर क्वथितम्Sambar
इडली शाल्यपूपःIdly
खिचड़ी कृशर:, कृशराKhichri
पुलिहोरा कृसरान्नाम्Pulihora
इमली की चटनी तिन्त्रिण्युपसेचनम्Tamarind Chutney
पापड़ पर्पटःPapad
पापड़ खिलाया परिकल्पवर्ध्यम्Disigned Papad
चावल पापड़ सागुवर्ध्यम्Rice Papad
मूंग का पापड़ मुद्गपर्पटःMoong Papad
हलवा लप्सिका, संयाव:Halwa
पाणि पुरी जलपूरीकाPani Puri
समोसा समाशःSamosa
पालक पकोड़े जीवन्तीपक्ववटीPalak Pakodi
पकौड़ी पक्ववटीPakodi
चिप्स कासालुःChips
कोवा केक गव्यपिटकःKova Cake
बिस्किट सुपिष्टकम्Biscuit
कोवा गव्याKova
गेहूं उपमा गोधूमपिष्टिकWheet Upama
पके हुए चावल उपस्कृतोदनम्1Seasoned Cooked Rice
दही चावल दद्यन्नम्1Curd Rice
भात भक्तम् ,अन्धस्Bhaat
केक स्निग्धपिष्टकम्Cake
अंकुरित चना चणकाङ्कुराःChanna Sprouts
अंकुरित मूंगफली कलायांकुराःGroundnut Sprouts
अंकुरित मूंग मुद्गाङ्कुराःMoong Sprouts
आगरा हलवा आग्रारसवतीAgra Halwa
शीरा मोहनभोगःShiraa
चकली शष्कुलीChakli
फूला हुआ चावल लाजःFluffed Rice
नींबू चावल जंबीरोदनम्Lemon Rice
तला-भुना चावल भर्जितान्नम्Fried Rice
आम चावल आम्रोदनम्Mango Rice
धान का चावल पृथुकम्Pounded Rice
कटे चावल के साथ अलु चिप्स आलुपृथुकम्Alu chips with pounded rice
दही बडा दधिवटिकाCurd Vada
वड़ा माषवटिकाVada
दूध क्रीम मस्तुMilk Cream
मैसूर पाक मैसूर पिष्टकम्Mysore paak
शेवगे की खीर सूत्रिकापायसम्Shaavige Kheer
रसम सारःRasam
अंकुरित अङ्कुराःSprouts
फ्रूट जैम फलपाकःFruit Jam
आइस क्रीम पयोहिमम्Ice Cream
स्नैक्स उपाहारःSnacks
चॉकलेट चाकलेहःChocolate
च्यूइंग गम चर्वणकम्Chewing Gum
अदरक की चटनीआर्द्रकोपसेचनम्Ginger Chutney
चाय पार्टी सपीतिःTea Party
चाय सेंटर चायकेन्द्रम्Tea Centre
चाय पाउडरचायचूर्णम्Tea Powder
कॉफी पाउडर काफीचूर्णम्Coffee Powder
सेवईसूत्रिकाSewain
सेवई खीरसूत्रिका पायसम्sevai kheer
तला हुआ चनाअभ्यूषःFried Chana
रागी का दानाकोद्रवकबलम्Ragi Grain
अन्नअन्नम्Grain
मूँगफलीमुद्गफलीPeanuts
स्ट्रॉ नालम्Straw
सोडा-पानी विक्षारजलम्Soda Water

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !