Saturday, 18 September 2021

सम् उपसर्ग से बनने वाले शब्द - Sam Upsarg se Shabd in Hindi

सम् उपसर्ग से बनने वाले शब्द - Sam Upsarg se Shabd in Hindi

  इस लेख में पढ़िए उन शब्दों की सूची जो सम् उपसर्ग से बनते हैं। सम् उपसर्ग से कई शब्द बनाए जा सकते हैं। नीचे देखें सम् उपसर्ग से युक्त शब्दों की सम्पूर्ण सूची। Read here Sam upsarg lagakar banaye gaye shabd.

  सम् उपसर्ग से बनने वाले शब्द (Sam Upsarg Se Yukt Shabd)

  उपसर्ग सम् से शब्द अर्थ
  सम् सम्पन्न धनी; भाग्यवान
  सम् सम्पर्क मेल, संयोग
  सम् सम्पूर्ण जो पूर्ण रूप में हो
  सम् सम्प्रदाय पंथ/विचारधारा
  सम् सम्प्रदायवादीकिसी सम्प्रदाय को मानने वाला
  सम् सम्प्रेषण भेजना
  सम् संबंध रिश्ता, मिलाप
  सम् संबंधी रिश्तेदार
  सम् सम्बद्ध जुड़ा हुआ
  सम् सम्बल सहारा
  सम् सम्भव मुमकिन
  सम् सम्भवतः शायद
  सम् सम्भावना मुमकिन हो सकने का भाव
  सम् सम्भ्रम बेचैनी, विकलता
  सम् सम्भ्रान्त कुलीन, प्रतिष्ठित
  सम् सम्मत एकराय, सहमत
  सम् सम्मन न्यायालय द्वारा प्रेषित पत्र
  सम् सम्मान आदरपूर्ण भाव
  सम् सम्मानजनक आदरपूर्ण
  सम् सम्माननीय आदरणीय
  सम् सम्मानपूर्वक आदर देते हुए
  सम् सम्मानसहित आदर सहित
  सम् सम्मानित आदरणीय
  सम् सम्मान्य जो सभो को मान्य हो
  सम् सम्मार्जनी झाड़ू, कूँचा
  सम् सम्मित मापा हुआ
  सम् सम्मिलन मेल मिलाप
  सम् सम्मिश्रित मिला-जुला
  सम् सम्मुख सामने, समक्ष
  सम् सम्मेलन सभा, जमघट
  सम् सम्मोह मोह; प्रेम
  सम् सम्मोहक आकर्षणयुक्त 
  सम् सम्मोहन आकर्षण
  सम् सम्मोहित आकर्षित

  SHARE THIS

  Author:

  I am writing to express my concern over the Hindi Language. I have iven my views and thoughts about Hindi Language. Hindivyakran.com contains a large number of hindi litracy articles.

  0 comments: