Wednesday, 11 August 2021

भ्रातृ शब्द रूप संस्कृत में – Bhratra Shabd Roop In Sanskrit

भ्रातृ शब्द रूप संस्कृत में – Bhratra Shabd Roop In Sanskrit

यहां पढ़ें भ्रातृ शब्द रूप की सभी विभक्ति और वचन संस्कृत भाषा में। भ्रातृ शब्द का अर्थ होता है 'भ्राता/भाई'। भ्रातृ शब्द रूप ऋकारान्त पुल्लिंग होता है। दातृ, धातृ, नृ, नेतृ तथा पितृ के शब्द रूप भी भ्रातृ शब्द रूप के अनुसार ही बनाए जाते है।

भ्रातृ शब्द रूप संस्कृत में (Bhratra Shabd Roop in Sanskrit)

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमाभ्राताभ्रातरौभ्रातरः
द्वितीयाभ्रातरम्भ्रातरौभ्रातृन्
तृतीयाभ्रात्राभ्रातृभ्याम्भ्रातृभिः
चतुर्थीभ्रात्रेभ्रातृभ्याम्भ्रातृभ्यः
पंचमीभ्रातुःभ्रातृभ्याम्भ्रातृभ्यः
षष्‍ठीभ्रातुःभ्रात्रोःभ्रातृणाम्
सप्‍तमीभ्रातरिभ्रात्रोःभ्रातृषु
सम्बोधनहे भ्रातः!हे भ्रातरौ!हे भ्रातरः!
भ्रातृ शब्द रूप संस्कृत में – Bhratra Shabd Roop In Sanskrit


संस्कृत के अन्य शब्द रूप

पयस् शब्द रूप संस्कृत में

यत् शब्द रूप स्त्रीलिंग संस्कृत में

सर्व शब्द रूप नपुंसकलिंग संस्कृत में

यत् शब्द रूप पुल्लिंग संस्कृत में

गिर् शब्द रूप संस्कृत में

पथिन् शब्द रूप संस्कृत में

सर्व शब्द रूप स्त्रीलिंग संस्कृत में

सर्व शब्द रूप पुल्लिंग संस्कृत में

सर्व शब्द रूप नपुंसकलिंग संस्कृत में

आत्मा / आत्मन् शब्द रूप संस्कृत में

द्यौ शब्द रूप संस्कृत में

भवत् शब्द रूप पुल्लिंग संस्कृत में

नौ शब्द रूप संस्कृत में

विद्वस् शब्द रूप संस्कृत में

गच्छत् शब्द रूप संस्कृत में

वाच्/वाक् शब्द रूप संस्कृत में

राजन् शब्द रूप संस्कृत में

अक्षि शब्द रूप संस्कृत में

यत् शब्द रूप नपुंसकलिंग संस्कृत में

यत् शब्द रूप स्त्रीलिंग संस्कृत में

अहन् शब्द रूप संस्कृत में

पुम्स् शब्द रूप संस्कृत में


SHARE THIS

Author:

I am writing to express my concern over the Hindi Language. I have iven my views and thoughts about Hindi Language. Hindivyakran.com contains a large number of hindi litracy articles.

0 Comments: