ఆలీబాబా మారువేషం ఆలీబాబా 40 దొంగలు కథ Alibaba and Forty Thieves Eleventh Story in Telugu

Admin
0

Alibaba and Forty Thieves Eleventh Story in Telugu Language : In this article we are providing "ఆలీబాబా మారువేషం ఆలీబాబా 40 దొంగలు కథ", "Ali Baba 40 Dongalu Telugu Story" for Kids.

ఆలీబాబా మారువేషం ఆలీబాబా 40 దొంగలు కథ Alibaba and Forty Thieves Eleventh Story in Telugu

ఆలీబాబా మారువేషం ఆలీబాబా 40 దొంగలు కథ Alibaba and Forty Thieves Eleventh Story in Telugu

ఆలీబాబా తీవ్రంగా ఆలోచించాడు. అనంతరం ఆ సాయంత్రమే ఆలీబాబా మారువేషం వేసుకొని ఒక దర్జీ వాడికోసం వెళ్ళాడు. 

ఆ దర్జీవాడు ఆ ఊలో పేరుమోసిన అతను. యేపని అయినా తెలివిగా చేయగలడు అనిన విషయం గుర్తుకి వచ్చి బయల్దేరి వెళ్ళాడు.

దర్జీ అతన్ని సాదరంగా ఆహ్వానించాడు. ఆలీబాబా తెలిసినా మారువేషం మీద వున్నందున గుర్తించలేకపోయాడు “అయ్యా తమరు ఎందుకు వచ్చారు? యేం కావాలి మీకు” అని అడిగాడు.

“నీతో పనుండి వచ్చాను. నేను చెప్పినట్లు చేస్తావా ? నీ పనితనం ఎవరో చెప్పగా విని నీకోసం వచ్చాను” అని అన్నాడు.

“తప్పకుండా చేస్తాను. కూర్చుని యేం కావాలో చెప్పండి.” అన్నాడు దర్జీవాడు.

“నీకు పది బంగారు నాణాలు ఇస్తాను. నేను చెప్పినట్లు చేయాలి అన్నాడు ఆలోచించి.

దర్జీవాడు చేస్తానని మాటిచ్చాడు. ఆ వెంటనే దర్జీవాడి కళ్ళకు గంతలు కట్టి కాశిం శవాన్ని వుంచిన ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళాడు ఆలీబాబా. కళ్ళగంతలు ఊడదీశాడు. కాశిం మొండెంను తలను చూపించాడు. ఆ రెండింటీ జతపర్చి కుట్టాలని అడిగాడు.

మంచి పనివారుగా పేరున్న దర్జీవాడు వస్తున్న ధనాన్ని ఆశించి, అలాగే చేస్తానని చెప్పాడు. అ తక్షణం ఆ రెండింటినీ కలిపి కుట్టాడు. యిప్పుడు కాశింకు తల మొండెం వేరు వేరుగా లేవు.

ఆలీబాబా ఆనందించాడు. తాను చెప్పిన విధంగా బంగారు నాణేలు పదీ లెక్కబెట్టి యిచ్చేశాడు. తదనంతరం ఆ దర్జీవాడికి మళ్ళీ కళ్ళకు గంతలుగా వస్త్రంను బిగించాడు. అతన్ని అతని యింటికి తీసుకు వెళ్ళి దించాడు. “ఈ రహస్యం నీ పెదవి దాటకూడదు” అని చెప్పాడు ఆలీబాబా.

దర్జీవాడు అంగీకరించాడు.

తదుపరి కాశిం శవాన్ని ఒక మంచం మీదకు చేర్చాడు. దానికి గుడ్డను కప్పారు. తదుపరి ఒక రాత్రి సమయంలో ఆ ఇంట్లోని వారంతా ఝల్లున యేడ్చారు. వాళ్ళ యేడుపుకు ఇరుగుపొరుగు వాళ్ళంతా గుమిగూడారు.

అనుకున్నదంతా అయింది. మాయదారి గుండెజబ్బు కాశింను పొట్టన పెట్టుకుంది. ఆరోగం వున్నట్లుండి ముంచుకు వచ్చింది. .

“ఎన్ని మందులో పాడాము. ఎన్నో రోజులు పరాయి వూళ్ళో వుంచాము రోగం తగ్గలేదు. అని యేడ్చారు.”. ఇరుగుపొరుగువాళ్ళు వాళ్ళు చెప్తున్నది నిజమేననుకొన్నారు. జాలితో ఓదార్చారు.

ఆ వెంటనే మతాచారం ప్రకారం కాశిం శవానికి అంత్యక్రియలు జరిపించారు.

అందరూ కాశింకు జబ్బుచేసి మరణించాడని అనుకున్నారు.

కాలం గడుస్తున్న సమయంలో స్నేహితులు, బంధువులు వచ్చి కాశిం భార్యను, ఆలీబాబాను ఓదార్చి వెళుతున్నారు. తదుపరి కొద్దిరోజులకే మతాచారం అనుసరించి ఆలీబాబా అన్న భార్యను వివాహం చేసుకున్నాడు. తను ఇద్దరి భార్యలతో సుఖంగా జీవనం సాగిస్తున్నాడు ఆలీబాబా

అన్న ఆస్థికి తనే వారసుడైనాడు ఆలీబాబా. తన మకాంను అన్న కాశిం ఇంటికి మార్చేశాడు.

ఆలీబాబా ఆ వూరిలోని దనవంతులలో మొదటివాడు అయినాడు. భార్యలతో సుఖంగా జీవనం సాగిస్తున్నాడు. ఆలీబాబా కొడుకు పెరిగి పెద్దవాడైనాడు. అతని చేత బంగారు, వెండి, నగల వ్యాపారంను పెట్టించాడు ఆలీబాబా రోజు రోజుకి ఆస్థులు పెరుగుతున్నాయి.

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !